Collectie Bibliotheek

De bibliotheek bevat nagenoeg alles wat ooit in druk is verschenen over Delft. Dat varieert van de stadsgeschiedenis van Dirck van Bleyswijck uit de zeventiende eeuw tot het meest recente jaarverslag van de gemeente Delft.

Zo zijn er naast boeken bijvoorbeeld ook artikelen, folders en scripties in de collectie opgenomen. Verder bevat de bibliotheek Delftse kranten, vanaf de alleroudste uit de achttiende eeuw tot de allernieuwste van gisteren.

Ook periodieken van Delftse instellingen, verenigingen en politieke partijen worden hier bewaard. Daarvan zijn er zo’n 900 aanwezig in de collectie. Van zo’n 200 periodieken ontvangt het Archief Delft regelmatig recente afleveringen, zoals de Deltsche Studenten Almanak, Kerkblad voor Hervormd Nederland en StickStof (Delftse Hockeyclub Hudito).

Digitale beschikbaarheid

bannerbeeldbank

De bibliotheek omvat naar schatting ruim 30.000 banden. Het aantal is niet exact bekend, omdat de catalogus nog niet volledig is gedigitaliseerd. De niet in het computerbestand ingevoerde gegevens zijn terug te vinden via de kaartcatalogus. U kunt alle boeken gratis inzien in de studiezaal.

Uw bijdrage
Wanneer u, uw instelling of vereniging ook over Delft publiceert, dan ontvangt het Archief Delft graag een exemplaar van die uitgave voor mogelijk toekomstig onderzoek.

Verzamelbeleid
Door een actief en selectief aanschafbeleid probeert het Archief Delft een representatief beeld te geven van wat er in en over Delft is gepubliceerd.