Collectie Archieven

De archiefbestanden die in beheer zijn bij Archief Delft zijn toegankelijk door middel van een zogenaamde inventaris of een plaatsingslijst. De digitaal aanwezige inventarissen en plaatsingslijsten zijn opgenomen in een tweetal overzichten:

Alfabetisch overzicht inventarissen
Dit is een op alfabet gesorteerd overzicht van de aanwezige collectie archieven.

Systematisch overzicht van archieven
Dit is een op thema gesorteerd overzicht van de aanwezige collectie archieven.

Archieven Portaal Europa (APEx)
Daarnaast nemen we deel aan het zogenaamde Archieven Portaal Europa (APEx). Dit Portaal geeft toegang tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen, plus informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent.

In onderstaand zoekscherm kunt u de collectie Archieven van Archief Delft doorzoeken op trefwoord.

Plaatsing archieven elders
Indien u een archief of archiefbestand wilt raadplegen is het van belang na te gaan waar dit bestand zich bevindt. Archief Delft maakt zich op voor een verhuizing en door een ruimtegebrek op de huidige locatie zijn enkele archieven geplaatst bij het gemeentearchief Schiedam en het stadsarchief Rotterdam. In het archievenoverzicht is dit aangegeven. Op de pagina plaatsing archieven elders vindt u praktische informatie. Komt u er niet uit neem dan met ons contact op.