Zoeken

Archief Delft beheert een drietal hoofdcollecties, die ieder op hun eigen wijze toegankelijk zijn gemaakt.

Collectie Archieven
Archief Delft beheert momenteel circa 5 kilometer archiefmateriaal. Dit zijn overwegend overheidsarchieven afkomstig van de gemeentebesturen van Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk en hun voorgangers. Maar er worden ook enkele grote bedrijfsarchieven, zoals de Gist en Calvé beheerd. Deze archieven zijn in de eerste plaats toegankelijk gemaakt door een inventaris of een plaatsingslijst. Deze kunt u hier raadplegen.

Naast deze primaire toegang wordt veel werk verzet, onder andere door vrijwilligers, om de archieven toegankelijker te maken door ze dieper te ontsluiten, bijvoorbeeld door het vervaardigen van een index op persoonsnaam of op topografische locatie. Daarvoor zijn een aantal websites beschikbaar:

  • Digitale Stamboom: bevat de gegevens rondom de burgerlijke stand registers, bevolkingsregisters en de doop- trouw- en begraafregisters. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid te bladeren in registers waarvan we wel scans hebben maar geen index. 
  • Nadere Toegangen: bevat indexen op diverse andere registers zoals bijvoorbeeld de poorterboeken, lidmatenregisters, nieuw notarieel archief of de militieregisters.
  • Digitale Arena: Hier worden de notariële archieven van Delft van 1572 tot en met 1842 ontsloten maar inmiddels bevat het ook informatie uit de crimineelboeken, de charters en het notarieel archief van Nootdorp.
  • Historisch GIS: Op basis van een tweetal kadasterkaarten (1832 en 2004) worden enkele historische bronnen toegankelijk gemaakt op basis van lokatie. Deze site geeft toegang tot de huizenprotocollen en de verpondingsregisters.

Collectie Beeld en Geluid
In de hierboven genoemde archieven bevinden zich niet alleen geschreven documenten maar ook foto’s, tekeningen en andere beeld en geluidfragmenten. Dit materiaal is gezien zijn karakter afzonderlijk beschreven en opgenomen in de collectie Beeld en Geluid. Naast dit materiaal is er ook ander topografisch relevant materiaal verzameld en ontsloten. Toegang tot deze collectie gaat via de beeldbank. Deze beeldbank zal binnen afzienbare tijd vervangen worden.

Collectie Bibliotheek
De archiefbibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften die nagenoeg alles bevat wat ooit over Delft verschenen is. Ook deze collectie is toegankelijk via de beeldbank en zal binnen afzienbare tijd een afzonderlijke ingang krijgen. 

Naast deze collectie is er een tweetal bijzondere toegangen:

  • Delftse Biografieën: In deze collectie vindt u biografieën van Delftenaren, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Delft, maatschappij, wetenschap, cultuur of de mensheid. Ook geportretteerden, waarvan een schilderij in het Museum Prinsenhof Delft aanwezig is en een relatie met Delft hebben zijn opgenomen. Getracht is bij de biografieën een afbeelding en/of een familiewapen te plaatsen waardoor de opzet uniek is. Deze biografieën zijn samengesteld door de heren H.K. Nagtegaal en H.M. Morrien
  • Bibliografie Willem van Oranje: Deze collectie is samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011) en bevat beschrijvingen van de hem bekende publicaties over het leven van Willem van Oranje tussen 1561 en 2011. Veelal zijn verwijzingen naar digitale werken opgenomen. Het is voor zover bekend de meest volledige bibliografie die er over Willem van Oranje bestaat. 

Archief Delft is dus dé plek om al uw informatie over Delft en haar rijke historie te vinden!