Verzorgingsgebied

Archief Delft is onderdeel van de gemeente Delft en verzorgt de uitvoering van de aan de gemeentearchivaris opgedragen taken voor de deze gemeente en, op basis van lichte gemeenschappelijke regelingen, voor de  gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.