Symposium ‘Archief, identiteit en emotie’

201709_symposium

In de zomer van 2017 heeft Stadsarchief Delft na zestig jaar Het Wapen van Savoyen verlaten, een uitwendig fraai, maar naar de huidige archiefmaatstaven gedateerd pand in het centrum van de stad. Het is verruild voor een splinternieuw, duurzaam archiefgebouw aan de rand van de stad.

In dezelfde zomer is de inventaris van de archieven van het Delftse stadsbestuur tot 1813 voltooid. De oude, handgeschreven inventarissen van Morre uit 1902 waren archivistisch al lange tijd achterhaald. Bovendien waren zij praktisch onbruikbaar geworden omdat bestanden ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten, onderdelen zijn afgesplitst en sommige zelfs zijn overgedragen aan andere archiefdiensten of – omgekeerd – omdat er bestanddelen zijn toegevoegd.

Ter gelegenheid van de nieuwbouw en de voltooiing van de inventarisatie van het stadsarchief organiseert Stadsarchief Delft een symposium rondom het toepasselijke en actuele thema: ‘Archief, identiteit en emotie’.

Programma
12.30
Ontvangst en gelegenheid tot bezichtiging van de nieuwbouw Stadsarchief Delft. Voor een lichte lunch wordt gezorgd.
13.30 – 14.15 Gerrit Verhoeven Geen rustig bezig. Archief, identiteit en emotie
14.15 – 15.00 Eric Ketelaar De buikspreker en het archief
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.00 Luuc Kooijmans Waarheidsvinding in particuliere archieven: tussen familietrots en historische speurzin
16.00 – 16.45 Theo Thomassen Papieren erfgoed en erfgoed online: identiteitsvorming vroeger en nu
16.45 – 17.30 Afsluitende borrel

Deelnemen
Aanmelden voor 15 oktober via Aanmelden Symposium 

Gerrit VerhoevenGerrit Verhoeven, ‘Geen rustig bezit. Archief, identiteit en emotie’
Met de Archiefwet 1995 in de hand proberen archivarissen uit te maken of bepaalde historische bescheiden ‘naar hun aard bestemd zijn’ in een bepaald archief te berusten. Of een beschikking of overeenkomst te achterhalen waaraan het te danken is dat we bepaalde stukken in een bepaald archief tegenkomen. In het verleden speelden bij archiefvorming en archiefbeheer echter ook andere zaken mee dan archivistische, juridische en wetenschappelijke criteria. Er zijn in Delft en elders hevige twisten uitgevochten om het bezit van documenten en de toegang tot de bewaarplaats, waarbij de emoties hoog konden oplopen. Het ging soms om niet minder dan de identiteit van de stedelijke gemeenschap.

Gerrit Verhoeven is zelfstandig historicus, archivaris en antiquair. Van 1994 tot 2006 was hij gemeentearchivaris van Delft. Hij publiceerde in 2015 De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft tot 1795 en voltooide onlangs de inventaris van de archieven van het Delftse stadsbestuur tot 1813.

Eric KetelaarEric Ketelaar, ‘De buikspreker en het archief’
Wanneer iemand toegang krijgt tot een archief (via Internet of door bezoek aan de studiezaal) zijn hem of haar al tientallen archivarissen en andere ‘archiveerders’ voorafgegaan. Iedere interactie, interventie en interpretatie (door auteur, gebruiker, archivaris en onderzoeker) vormt en vervormt  het archief. Archiveerders zijn als poppen van een buikspreker: we horen hun stem – maar is dat ook wat het archief ons zegt?

Eric Ketelaar was van 1997 tot zijn emeritaat in 2009 hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was daarvoor onder meer rijksarchivaris in de provincie Groningen (1984-1988) en algemeen rijksarchivaris (1989-1997). Van 1992-2002 was hij deeltijd hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit Leiden.

Luuc-KooijmansLuuc Kooijmans, ‘Waarheidsvinding in particuliere archieven: tussen familietrots en historische speurzin’
Waarom werden en worden particuliere archieven gevormd? Wat kan een historicus ermee doen?

Luuc Kooijmans is historicus. Hij schreef onder meer Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (1997), De doodskunstenaar. De anatomische lessen van Frederik Ruysch (2004), Gevaarlijke kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam (2007) en Het geheim van de Valeriusstraat (2015), waarin zijn eigen familie een hoofdrol speelt.

Theo Thomassen, ‘Papieren erfgoed en erfgoed online: identiteitsvorming vroeger en nu’
Papieren archief werd niet alleen gebruikt als extern geheugen, maar ook als bindmiddel binnen een gemeenschap, om te laten zien wie bij je hoorde en wie niet. Is dat met digitaal archief nog steeds het geval? Of hebben usb-sticks, sociale media en de cloud met de erfgoedfunctie korte metten gemaakt?

Theo Thomassen was van 2010 tot zijn emeritaat in 2016 hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was daarvoor onder meer directeur van de Archiefschool (1989-1998) en de Reinwardt Academie (2002-2010). Momenteel is hij voorzitter van de Delfste historische vereniging Delfia Batavorum.

Deelnemen
Aanmelden voor 15 oktober via Aanmelden Symposium 

Locatie
Stadsarchief Delft
Gantel 21
2635 DP Den Hoorn

Bereikbaarheid
Vanaf Station Delft neemt u bus 37 richting Den Haag Leyenburg, halte Hoefslagendreef.