20 januari 2018: Pijlermonument Spoorzone en presentatie Hoorbare Herinneringen

20 januari 2018 is het Feest in de Spoorzone en wordt het Pijlermonument onthuld op het bolwerk. Na bijna 10 jaar bouwen komt het Project Spoorzone tot een einde en dat wordt gevierd.
Op verschillende locaties zijn er zaterdag a.s. feestelijkheden, zie voor het programma de site feestindespoorzone.nl
Eén van deze feestelijke momenten waar het Stadsarchief bij betrokken is, is de onthulling van het Pijlermonument op het Bolwerk. Op dit nieuwe bolwerk vormen twee bewaard gebleven pijlers een herinnering aan het viaduct dat hier de stad doorkruiste. Op dit pijlermonument zal tevens het project Hoorbare Herinneringen de geschiedenis van de transformatie letterlijk luister bijzetten.

Aanleg van het spoorwegviaduct gezien naar het noorden met op de achtergrond de panden aan de Phoenixstraat, 1963. Foto OW.
Aanleg van het spoorwegviaduct gezien naar het noorden met op de achtergrond de panden aan de Phoenixstraat, 1963. Foto OW.

Hoorbare Herinneringen aan het spoor: een bijzondere aanwinst voor het Stadsarchief

Met het verdwijnen van het treinverkeer bovengronds, zijn ook typische geluiden verdwenen uit dit gebied. De geluidsarchitecten Donia Jourabchi en Taufan ter Weel gingen daarom met apparatuur op pad in het gebied rond het station en het spoor om deze geluiden vast te leggen. Deze Hoorbare Herinneringen, veldopnamen van de geluidsomgeving en ritmes in het Spoorzone-gebied opgenomen in de periode 2011-2017, worden door de makers geschonken aan het Stadsarchief. In het archief zullen de geluiden van o.a. het treinverkeer over het viaduct, de stationshal, de straatmuzikant in het voetgangerstunneltje of het boren van de tunnel voor de toekomstige generaties bewaard worden. De opnamen zullen worden opgenomen in de Beeld en Geluidcollectie van het Stadsarchief en medio 2018 op de nieuwe website ontsloten worden voor het publiek. 

Stadsarchief Delft heeft gedurende het hele Spoorzone-project beeldmateriaal verzameld van de werkzaamheden en ook het archief van het OntwikkelBedrijf Spoorzone (OBS) zal op den duur bij het Stadsarchief ondergebracht en ontsloten worden. 

Het archief bewaart en ontsluit geschreven bronnen en beeldmateriaal van eeuwen Delftse geschiedenis. Sinds de vorige eeuw zijn daar ook filmopnamen en muziekopnamen aan toegevoegd, evenals opnamen van o.a. raadsvergaderingen op tapes.  We zijn bijzonder verheugd dat deze collectie nu wordt uitgebreid met deze veldopnamen en deze Hoorbare Herinneringen aan het cultureel erfgoed worden toegevoegd!

De oude situatie is al bijna vergeten verleden… hoe zag het er ook al weer uit 70 jaar geleden? Of in de jaren dertig? Het stadsarchief bewaart de originele beelden en ontsluit de scans. Omdat een nieuwe beeldbank op dit moment nog in ontwikkeling is, geven we hierbij een kleine selectie van oud beeldmateriaal uit het gebied rond het spoor