Sommige notarisprotocollen tijdelijk niet raadpleegbaar

Van het Oud Notarieel Archief Delft (1572-1842) is een aantal protocollen naar een restauratieatelier gebracht; daar worden ze gereed gemaakt om gescand te worden. Op termijn komen ze integraal beschikbaar op internet. Het betreft de protocolnummers

2094

2096-2102

2129

2131-2132

2151-2161

2164

2168-2170

2194

2196-2203

2219-2221

2223

2231

2234-2236