Vrijwilligerswerk

Het toegankelijk maken van bronnen d.m.v. uitvoerige indexen is een bijzonder arbeidsintensief karwei. Gelukkig zijn er vrijwilligers die ons hierbij helpen, maar voor uitbreiding van deze groep zoeken wij contact met mensen die tijd en zin hebben om samen met anderen of individueel te werken aan het toegankelijk maken van historische bronnen.

Momenteel lopen er projecten op de volgende terreinen.·

  • Stamboomonderzoek: De Digitale Stamboom van Delft en Pijnacker staat al op het internet, maar de gegevens van Nootdorp, Schipluiden, Maasland en Rijswijk moeten nog worden ingevoerd
  • Notariële akten: Akten verleden voor Delftse notarissen zijn al aanwezig vanaf de zestiende eeuw. Ze bevatten een schat aan gegevens over huizen, inboedels, voogdij, criminaliteit, nalatenschappen, bedrijven enzovoorts. Niet alleen Delftenaren, maar ook mensen uit de omliggende dorpen kwamen naar de hier gevestigde notarissen.
  • Onderzoek naar plaats, buurt, straat en huis: Onderzoek naar eigen plaats, buurt, straat en huis is heel populair maar vaak erg lastig. Het Archief Delft heeft een prachtige digitale toepassing bedacht, waarmee dit onderzoek eenvoudiger is geworden. Er is veel vraag naar uitbreiding van zulke informatie voor de rest van Delft en de randgemeenten.

Belangstelling?

Als u belangstelling hebt voor het werk als vrijwilliger bij Archief Delft, kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, invullen, en versturen naar of afleveren bij het Archief (contactgegevens).  Archief Delft gaat serieus om met alle aanmeldingen. Dat betekent dat u gegarandeerd een reactie krijgt, maar ook dat we niet kunnen garanderen dat we u op korte termijn kunnen inzetten. We zijn van plan van tijd tot tijd introductiebijeenkomsten te beleggen, waar wij een aantal kandidaat-vrijwilligers voor uitnodigen. Misschien ook u!

Wellicht wilt u zich niet (alleen) aanmelden voor vrijwilligerswerk, maar hebt u zelf al informatie verzameld die u met anderen wilt delen, bijvoorbeeld door die informatie in te brengen in de hiervoor genoemde nadere toegangen. Dan nodigen wij u graag uit om daarover eens te komen praten. Zo kan gezamenlijk worden beoordeeld wat de kwaliteit van uw informatie is en wat de mogelijkheden zijn om tot een uitwisseling van kennis te komen. U kunt daarvoor een email sturen naar archief@delft.nl.

Verder kunt u ook bijdragen aan het ontsluiten van bronnen op platforms als Open Archieven of Vele Handen. Op eerstgenoemd platform worden momenteel de gezinskaarten van Delft over de periode 1909-1938 toegankelijk gemaakt. We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken!