Organisatie

Archief Delft is sinds 1859 de archiefinstelling van de gemeente Delft en voert, onder verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris, de wettelijk taken voortvloeiende uit de Archiefwet 1995 uit. Inmiddels niet alleen meer voor de gemeente Delft maar ook voor de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.

 

Archief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie beeld- en geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Naast het archief van de gemeente Delft zijn hier ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland).

U kunt gratis terecht voor stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders?) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger?). Daarnaast kunt u bijvoorbeeld nagaan wat er op een specifieke dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.

In Beeldbank Erfgoed Delft en Omstreken vindt u foto’s, prenten en literatuur over Delft en informatie over Delftse erfgoedcollecties.

Ga naar de Digitale Stamboom voor genealogisch onderzoek naar personen die vroeger in Delft en omgeving woonden.

De Digitale Arena is het digitale archief van het Oud Notarieel Archief van Delft.

Met het Historisch Geografisch Informatiesysteem (GIS) kunt u onderzoek doen naar huizen en percelen in Delft.

Om meer te weten te komen over bekende Delftse personen ga naar de rubriek Delftse Biografieën.

Overige links
Monumentenzorg en Bouwkwaliteit gemeente Delft
Achter de gevels van Delft(huizenonderzoek)
WieWasWie (genealogisch onderzoek)
VOC-opvarenden, Nationaal Archief