Eind februari 2013 werd door de afdeling Beeld & Geluid van het Archief een penseeltekening van de Pauwmolen verworven via Marktplaats. http://www.archief-delft.nl/nl/blog-archief-delft/33-unieke-vondst-op-marktplaats

Bij het openmaken van de lijst kwam er een afgesneden titelschildje van het originele papier van de penseeltekening  tevoorschijn met de tekst: bij Delft, julij 1828 - B. J.

Hieruit kon worden afgeleid, mede aan de hand van andere penseeltekeningen in het bezit van de afdeling, dat het hier ging om een orginele penseeltekening van Balthasar Jooss (1772-1834).

 07-1828 Pauwmolen Balthasar Jooss 21

Penseeltekening voor restauratie.

Tags , , ,

Sinds begin april ligt het boek Delft 40-45 bij de boekhandel. De tekst van deze uitgave van WBOOKS is geschreven door Trudy van der Wees. De vele foto's komen voor het overgrote deel uit de collectie Beeld en Geluid van Archief Delft maar er zijn ook foto's speciaal voor dit boek beschikbaar gesteld door inwoners van onze stad.

In november vorig jaar hebben we daarvoor een speciale middag georganiseerd. In het boek belicht de auteur speciaal de invloed die de oorlogsomstandigheden, bezetting en de onderdrukking op de Delftse bevolking hadden. Het boek is verkrijgbaar bij de Delftse boekhandels en in de winkel van Museum Prinsenhof Delft.

De meest betrouwbare plattegrond van Delft voordat het kadaster ontstond en die bovendien in Delft vervaardigd is, de eerste druk Kaart Figuratief van Delft uit 1678, wordt tentoongesteld in het Prinsenkwartier.

Nadat in 2012 de kaart Figuratief 1e druk uit 1678 werd gerestaureerd, waarvan al eerder 2 berichten zijn gepubliceerd in het AD,

3-08-2012 Stadsplattegr ondergaat grondige rest 01a

is nu dit unieke exemplaar voor het publiek te zien. Vanaf zaterdag 21 maart wordt de tentoonstelling in het Prinsenkwartier opengesteld.

Tags

In de nacht van zaterdag op zondag zal voor het laatst een trein over het spoorviaduct in Delft rijden; een historisch moment!
Op 28 februari worden het nieuwe station en de spoortunnel in gebruik genomen. Met ingang van 1 maart zal de sloop van het viaduct plaatsvinden en verdwijnt het spoorviaduct voorgoed uit het stadsbeeld. 
In de jaren zestig verrees dit viaduct in het stadsbeeld van Delft. In 1964 werd het spoorviaduct in gebruik genomen. Het viaduct in aanbouw:

26363_OW_bouw spoorviaductTags

dtb rijswijk

Met de ontsluiting van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Rijswijk is de volledige online toegankelijkheid van de primaire bronnen (DTB, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters) van de gemeente Rijswijk weer een stapje dichterbij gekomen. Dankzij hulp van vrijwilligers is een groot deel van de registers DTB geindexeerd en zijn aan deze index ook de scans gekoppeld. Ze zijn nu beschikbaar op de Digitale Stamboom.

 

Wie weet waar dit is?
Archief Delft verwerft collectie dia's Delftse amateurfotograaf Henk Waling

 onbekend interieur Henk Waling

Tags ,

Collectie olieverfwerken op papier Archief Delft verpakt

In de voorbereidende fase voor de verhuizing van de collecties van Archief Delft in 2016 naar het nieuwe depot in de Harnaschpolder wordt voor elke objectsoort en elk formaat een passende verpakking gezocht.

Zo wordt op dit moment onder meer de collectie olieverven op papier gescheiden van de prenten en tekeningen. Vervolgens worden de werken in het restauratie-atelier door een van de vrijwilligers in prentendozen verpakt met tussenliggende passepartouts, zodat de werken kunnen 'ademen'.  

kartons snijden

 

 

De tussenkartons worden op maat gemaakt
en de randen worden na het snijden nog met
schuurpapier nabehandeld.

 

karton naschuren

 

 

 

 

Tags

Monumentendag was voor de Restauratieafdeling van het Archief Delft een groot succes.

Restauratieafdeling Archief Delft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele honderden bezoekers kwamen kijken, hoe het restauratiewerk door de restauratoren van het Archief wordt gedaan.

Tags

Enige tijd geleden zijn via het platform Vele Handen de vele militieregisters met hulp van crowdsourcing toegankelijk gemaakt. Binnen een korte tijd waren ruim 32.000 namen toegankelijk gemaakt. Deze index is inmiddels via de nieuwe collectiesite te doorzoeken en zijn de scans van de bijbehorende registers te raadplegen.

Niet van ieder archiefbestand is een index op naam of adres aanwezig. Door veel vrijwilligers wordt hard gewerkt om bronnen toegankelijk te maken. Naast deze vrijwilligers is een crowdsourcingsplatform een uitkomst. Laatst genoemd is het best inzetbaar als de gegevens die ingevoerd moeten worden niet te complex zijn. Een beperkt aantal velden. Met het werken met vrijwilligers kan soms net een slag dieper worden gegaan. Zo kan het bevolkingsregister louter op naam worden geindexeerd maar zouden ook adresgegevens of beroepen kunnen worden meegenomen. Vaak beperkt een crowdsourcingsplatform zich tot basale gegevens als naam, geboortedatum en geboorteplaats.

Wie weet er meer over de familie Lans?

De afdeling Beeld en Geluid is op zoek naar aanvullende gegevens over een collectie glasnegatieven die in 2001 aan het archief geschonken zijn.

Het zou gaan om portretten van de familie Lans. De heer Lans was eigenaar van een leerlooierij aan de Bieslandsekade nummer 2. 

122305

 

Tags ,
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google 
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies