Genealogisch spreekuur van de NGV

Op woensdag 13 december van 14.00 – 16.00 uur houdt de NGV afd. Delfland voor stamboomonderzoekers een spreekuur van het jaar bij het Stadsarchief . Iedere tweede woensdagmiddag van de maand bent u hiervoor van harte welkom op het adres Gantel 21 in Den Hoorn. De toegang is gratis voor iedereen.

Vrijwilligers van deze genealogische vereniging kunnen u tips geven over de aanpak van stamboomonderzoek en adviseren als u op een dood spoor zit of als u er gewoon eens over wil praten. Ook kunnen zij enkele programma’s demonstreren waarin u uw gegevens kunt opslaan.