Stadsgeschiedenis

Deze webpagina’s horen bij de in 2015-2016 verschenen stadsgeschiedenis.

Deel 1: Gerrit Verhoeven, De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft tot 1795. (Zwolle 2015)

Deel 2: Ingrid van der Vlis, Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795. (Zwolle 2016).

Op dit moment vindt u hier de volgende onderdelen.

  1. Aanvullingen en verbeteringen op deel 1 en aanvullingen en verbeteringen op deel 2. Dit is een pdf-bestand, dat u desgewenst kunt printen en in het boek kunt leggen. Als er aanleiding toe is, wordt hier een nieuwe, bijgewerkte versie geplaatst.
  2. Een lijst van Delftse schepenen van 1299 tot 1500. Deze behoort in eerste instantie bij deel 1, p. 39 en noot 58. is aangekondigd in deel 1, p. 39-41 en noot 58. De lijst is voortgezet tot 1500, zodat hij ook kan dienen als bronverwijzing voor latere passages betreffende de samenstelling van het stadsbestuur in de middeleeuwen. Ook dit is een pdf-bestand, dat zo nodig zal worden vervangen door een bijgewerkte versie.
  3. Een reactieformulier ‎ voor het doorgeven van aanvullingen, verbeteringen en andere opmerkingen, zowel voor deel 1 als voor deel 2.

In de loop van 2016 kunt u hier ook aanvullingen op het notenapparaat van deel 1 verwachten. Daarin wordt namelijk veel verwezen naar het stadsarchief, dat momenteel wordt geïnventariseerd. In deze aanvulling zullen de nieuwe inventarisnummers worden vermeld, zodat de originele bronnen gemakkelijk kunnen worden gevonden bij Archief Delft.