Bouwvergunningen en Bouwtekeningen: Tijdelijke wijziging in de dienstverlening

Voor het raadplegen van Delftse bouwvergunningen en –tekeningen kunt u tot en met donderdag 6 juli tijdens openingsuren op afspraak terecht in de studiezaal van Archief Delft aan de Oude Delft 169. Vanwege de verhuizing van Archief Delft wordt deze dienstverlening tijdelijk overgenomen door het KCC in het Gemeentekantoor. Raadpleegt u de website van de Gemeente Delft voor openingstijden en de verdere gang van zaken. Vanaf dinsdag 12 september kunt u voor deze dienstverlening weer terecht bij Archief Delft, op het nieuwe adres Gantel 21 in Den Hoorn.