Tarieven en Voorwaarden

Wanneer u zelf onderzoek verricht in de studiezaal van Archief Delft is dat gratis. Voor het laten maken van kopieën en reproducties betaalt u tarieven die jaarlijks door de gemeente worden vastgesteld. U kunt Archief Delft ook opdracht geven (alleen schriftelijk) iets voor u uit te zoeken. Daar zijn kosten aan verbonden. Natuurlijk kunt u zelf aangeven hoeveel tijd u maximaal aan het onderzoek wilt laten besteden, voor de volledigheid: de onderzoekstijd wordt in rekening gebracht.

Tarieven
Bekijk hier het tarievenoverzicht voor 2018

Bestellen afbeeldingen
Indien u in de collectie Beeld en Geluid op de beeldbank van Archief Delft afbeeldingen heeft gezien die u wilt (na)bestellen, kunt u hiervoor een email sturen naar Bestellingen Beeldbank Archief Delft onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Vermeld hierbij duidelijk om welk nummer het gaat en in welke oplage u de reproductie gaat gebruiken en of u de foto op CD/DVD/USB-stick wilt ontvangen. Zie voor de prijzen en de gebruiksvergoeding het tarievenoverzicht.

Klik hier om een bestelling door te geven

Leveringsvoorwaarden

  • Alle bestellingen worden pas in behandeling genomen ná betaling;
  • Levertijd analoge foto’s circa 4 weken, digitale foto’s binnen één week;
  • Bij publicatie is bronvermelding verplicht. Bij publicatie stellen wij het op prijs indien u een exemplaar wilt schenken aan Archief Delft t.b.v. de Collectie Bibliotheek;
  • Eventuele gevolgen van de Auteurswet (copyright) zijn voor rekening van de opdrachtgever.