Currently browsing author

Bas van der Wulp

Foto door J.C.M. Jacobse

Zoekplaatje: wie herkent dit beeld?

Herkent u het kunstwerk op onderstaande foto? De kleurendia is gemaakt door J.C.M. Jacobse en is verworven in onze collectie in 2010. De foto is …

Genealogisch spreekuur van de NGV

Op woensdag 13 december van 14.00 – 16.00 uur houdt de NGV afd. Delfland voor stamboomonderzoekers een spreekuur van het jaar bij …