Currently browsing author

Annemieke de Booys

Website HisGis weer in de lucht

We hebben weer een website voor het Historisch Gis. Deze is nog in ontwikkeling. Klik hier om de website van  His Gis te openen.