Alfabetisch overzicht archieven

15.09 Evenementen
408 “Geef fleur aan het interieur” aktie stadhuis Delft
periode: 1981
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
432 “Helpt Elkander”, vereniging van ouders en vrienden van geestelijk misdeelden, afdeling Delft e.o.
periode: 1964-1974
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
433 A.C.S. van Heel en H.G. van Heel-Meerburg
periode: 1903-2001
omvang: 1,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
534 A.P. en J.A. van den Berg en A.W. en L.K. van der Klis
periode: 1911-1979
omvang: 0,09 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
821 A.P.J. van der Burg, wethouder van Openbare werken, Bedrijven en Volksgezondheid te Rijswijk
periode: 1966-1978
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
409 A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje
periode: 1877-1981
omvang: 1,3 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
174 Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles
periode: 1629-2005
omvang: 27,13 m
toegang: Inventaris

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
7 Adviescommissie algemene dienstbepaling gemeente ambtenaren
periode: 1918-1932
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
75 Adviescommissie Pedagogisch Jeugdcentrum
periode: 1954-1955
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
10 Adviescommissie salaris lagere ambtenaren en werklieden
periode: 1915-1916
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger
periode: (1965) 1978-1985 (1988)
omvang: 8,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

15.09 Evenementen
802 Algemeen Bevrijdingscomité te Rijswijk
periode: 1945
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.09 Evenementen
764 Algemeen Rijswijks Comité
periode: 1967-1974
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
260 Algemene Bond van Onderwijzend Peroneel, afdeling Delft
periode: 1966-1970
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
370 Algemene Delftse Amusementenclub
periode: 1904-1905
omvang: 0,03 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
546 Algemene Woningbouwvereniging Volkshuisvesting
periode: 1916-1999
omvang: 4,88 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
517 Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 municipaliteiten, vanaf 1798 gemeenten Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen, in 1832 samengevoegd tot gemeente Nootdorp
periode: 1585-1930 (1950)
omvang: 33 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
698 Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 municipaliteiten, vanaf 1798 gemeenten Schipluiden, 1692-1937, Hodenpijl, 1666-1855, en Sint Maartensregt, 1692-1855
periode: 1692-1937
omvang: 23 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
144 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Ackersdijk en Vrouwenregt
periode: (1471) 1590-1811(1827
omvang: 2,36 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
147 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Biesland
periode: (1563) 1665-1764 (1809)
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
151 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Hof van Delft
periode: (1361) 1459-1811 (1829)
omvang: 4,24 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
155 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld
periode: 1558-1811
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
157 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Vrijenban
periode: (1563) 1569-1811 (1818)
omvang: 12,84 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
141 Ambachtsheerlijkheid,van 1795-19798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Abtsregt
periode: (1563) 1633-1813
omvang: 2,4 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
120 Anthoni van Leeuwenhoekschool
periode: 1919-1961
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
739 Anti-annexatie comite’s te Rijswijk
periode: 1924-1933
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
780 Anti-Revolutionaire Kiesvereniging Nederland en Oranje I te Rijswijk
periode: 1897-1974
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.03 Personen
476 Aquasi Boachi, prins van Ashanti
periode: 1843-1904
omvang: 0,13 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
80 Arbeidsbeurs
periode: 1900-1922
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
70 Armenraad voor Delft, Hof van Delft en Vrijenban, later Sociale Raad
periode: 1914-1971
omvang: 12 m
toegang: Plaatsingslijst

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

14.01 Basisonderwijs
114 Armenschool (Achterzak)
periode: 1818-1874
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
868 Asepta
periode: 1905-1995
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
133 Bad- en zweminrichting
periode: 1921-1981
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
803 Bakkerij Stavleu te Rijswijk
periode: 1931-1969
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.02 Volkshuisvesting
785 Begeleidingscommissie Renovatie Gemeentelijk Woningbezit te Rijswijk
periode: 1976-1978
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

07.00 Financien: algemeen
24 Beheerder van het stadsjacht
periode: 1825-1864
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.07 Minderheden, Emancipatie
650 Belangenraad buitenlandse werknemers, later Belangenraad migranten
periode: 1978-1991
omvang: 1,35 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
215 Belangenvereniging Staatsliedenbuurt
periode: 1973-1988
omvang: 0,4 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
866 Belangenvereniging Van Rijslaan en Van der Veensingel te Delft
periode: 1983-2010
omvang: 0,43 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
556 Belangenvereniging Zuidpoort
periode: 1987-2003
omvang: 1,88 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
54 Bescherming Bevolking, bureau Delft
periode: 1941-1969
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
770 Bestuurscommissie gezinsvervangend tehuis Vredenoord te Rijswijk
periode: 1972-1977
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

11 Gezondheidszorg
262 Bethel Ziekenhuis
periode: 1965-1983
omvang: 11 m
toegang: Inventaris

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
16 Bevolkingsadministratie van Delft
periode: 1815-1938 (1958)
omvang: 131,7 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
268 Bewaarschool
periode: 1841-1875
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
948 Bewoners Belangen Vereniging Koepoort
periode: 2002-2012
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
938 Bewoners Vereniging Binnenstad Zuid Delft
periode: 1984-2013
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
936 Bewonersvereniging Botaniestraat – Kanaalweg
periode: 1993-2011
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

05.03 Defensie: overig
717 Bijzondere vrijwillige landstorm, afdeling Rijswijk
periode: 1931-1940
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
257 Bond van ambtenaren bij de gemeentesecretarie van Delft
periode: 1918-1919, 1946
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
870 Bond van Christelijke Politie Ambtenaren in Nederland, afdeling Delft
periode: 1922-1992
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
748 Bouwvakarbeidersbond St. Joseph afdeling Rijswijk
periode: 1931-1982
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
94 Brandstoffencommissie district Delft
periode: 1912-1921
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
526 Brandweer Delft
periode: 1925-1997
omvang: 9,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
231 Brouwers- en brandersknechtenbus
periode: 1796
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
232 Brouwersgilde
periode: 1615-1816
omvang: 0,8 m
toegang: Plaatsingslijst

15.01 Letterkunde
298 Buitenlandsch Leesgezelschap
periode: 1890-1913
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
368 Buitensociëteit Reineveld
periode: 1874-1887
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
112 Bureau JOSS, met voorlopers
periode: 1948-1981
omvang: 4,25 m
toegang: Inventaris

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
705 Burgemeester drs. A.Th. Boogaardt
periode: 1953-1973
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
637 Burgerlijk Armbestuur
periode: (1871)1906-1947(1968)
omvang: 9,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
756 Burgerlijk Armbestuur (1921-1923), de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon (1924-1954) en de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg (vanaf 1955) te Rijswijk
periode: 1921-1976
omvang: 2,62 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
719 Burgerlijk Armbestuur te Rijswijk
periode: 1864-1875
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
15 Burgerlijke Stand Delft
periode: 1812-1990
omvang: 57,8 m
toegang: Plaatsingslijst

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

15.08 Recreatie, Toerisme
804 Buurt- en Speeltuinvereninging Buvelio te Rijswijk
periode: 1950-1995
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
182 Calvé Delft, voorheen Nederlandsche Fransch-Hollandsche Oliefabrieken
periode: (1783) 1883-1975
omvang: 56 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
118 Carel Fabritiusschool
periode: 1875-1968
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
874 Centraal Overlegorgaan Woningcorporaties Delft
periode: 1972-2001
omvang: 3,75 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
87 Centrale commissie van advies inzake de bestrijding der werkloosheid door werkverruiming, werkverschaffing en ontspanning (Comawerk)
periode: 1938-1941
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
800 Centrale Commissie van Overleg voor Werkliedenzaken te Rijswijk
periode: 1922-1934
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
545 Chemische Fabriek Velada
periode: 1919-1929
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
99 Cholera-commissie
periode: 1832-1884
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.01 Synode, classes
603 Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk, classis Delft
periode: 1865-1879
omvang: 0,05 m
toegang: Inventaris

14.02 Voortgezet onderwijs
652 Christelijk Lyceum Delft
periode: 1928-1994
omvang: 1,87 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
484 Christelijke Boeren- en Tuindersbond, afdeling Delft en omstreken
periode: 1920-1923, 1938-1992
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
559 Christelijke Coöperatieve Woningbouwvereniging Ons Huis en De Goede Woning, in 1984 gefuseerd tot Onze Woning
periode: 1907-2000
omvang: 3,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
573 Christelijke Federatie voor Overheidspersoneel, met voorlopers Algemene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond en Nederlandsche Christelijke Bond van Overheidspersoneel
periode: 1922-1992
omvang: 9 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
410 Christelijke Historische Unie (C.H.U.)
periode: 1918-1980
omvang: 0,7 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
367 Christelijke Jonge Mannen Vereniging “Daniël”
periode: 1865-1976
omvang: 2,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
904 Christelijke Jongelings, later Jonge Mannen Vereniging Romeinen 1:16a en Christelijke Meisjes Vereniging Johannes 17: 21a, vanaf 1961 Christelijke Jongeren Vereniging ¿t Woudt ¿ Den Hoorn
periode: 1906-1980
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
898 Christelijke Muziekvereniging Excelsior te Pijnacker
periode:
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
286 Christelijke Oratoriumvereniging Halleluja
periode: 1892-1957
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
506 Christelijke wijkverpleging Rehoboth
periode: 1896-1987
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
508 Christelijk-Gereformeerde Bejaardenzorg
periode: 1928-1964
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
412 Christen Democratisch Appel (C.D.A.)
periode: 1978-2014
omvang: 1,62 m
toegang: Plaatsingslijst

15.01 Letterkunde
624 Civiel en Bouwkundig Leesgezelschap
periode: 1900-1920
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
341 Civitas Studiosorum Reformatorum (C.S.R.) te Delft
periode: 1961-2001
omvang: 4 m
toegang: Plaatsingslijst

17.02.01 Synode, Classes, Ringen
518 Classis Delft en Delfland van de Nederlandse Hervormde Kerk
periode: 1574-1815
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
893 Collectie A. Verbraeck
periode: 1990-2010
omvang: 0,45 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
49 Collectie A.H.H. van der Burgh
periode: eind 19e- begin 20e eeuw
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
856 Collectie betreffende twee vicarieën in de Oude en Nieuwe Kerk
periode: 1414-1847
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
587 Collectie C.D. Goudappel
periode: 1509-1975
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
513 Collectie C.J.A. Begeer
periode: 1785-1963
omvang: 5 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
749 Collectie Carel Bloemen
periode: 1930-1947, met verzamelde archivalia vanaf 1628
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
591 Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Schipluiden
periode: 1636-1813
omvang: 0,1 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
490 Collectie dr ir K.L. van Schouwenburg
periode: 1988-1989
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
685 Collectie F.E.C. Scheffer
periode: 1882-1958
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
689 Collectie G. Engberts
periode: 1946-1952
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
720 Collectie H.M. Suiker
periode: 1892-1983
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

21 Verzamelingen
549 Collectie H.W. van Leeuwen
periode: 20e eeuw
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
512 Collectie Henri A. Ett
periode: 20e eeuw
omvang: 1,82 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
471 Collectie Hoekwater
periode: 1624-1906
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
571 Collectie J.H. ten Hacken, plateelschilder bij de Porceleyne Fles van 1940-1984
periode: 1918-1984
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
900 Collectie J.Y.C. Beckers, directrice van Wooncentrum Abtswoude van 1968-1988
periode: 1968-1994
omvang: 0,16 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
191 Collectie Johannes en Frederik Johan Berghuis
periode: 1776-1835 (1935)
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
177 Collectie kopieën en transcripties van archivalia elders
periode: 1900-2000
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
746 Collectie Lindenberg
periode: 1894-1962
omvang: 0,1 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

21 Verzamelingen
747 Collectie losse aanwinsten Rijswijk
periode: 1536-2000
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

21 Verzamelingen
790 Collectie Mr. M.L. Buschkens-Dijkgraaf
periode: 1918-1990
omvang: 1,88 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

21 Verzamelingen
514 Collectie Rijk van Lavieren
periode: 1907-1951
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
758 Collectie Ruychrock van der Werve
periode: 1729-1990
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.02 Families
845 Collectie Tromp
periode: 1626-1966
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
176 Collectie Van der Lely
periode: 18e-19e eeuw
omvang: 0,87 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
776 Collectie Van Rossum
periode: 1974-1986
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.02 Families
806 Collectie Van Vredenburch
periode: 1480-1883
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
244 College van directeuren der tienden tot behoud van gezamenlijke armen van Pijnacker
periode: 1885-1997
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

07.01 Belastingen
20 College van zetters der directe belastingen
periode: 1812-1927
omvang: 0,3 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
374 Comité “Vrienden van de Hertenkamp”
periode: 1951-1954
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
387 Comité 1813-1913 ter viering van het herstel van Neerland’s onafhankelijkheid.
periode: 1913
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
844 Comite Internationale Uitwisseling Delft
periode: 1972-1982
omvang: 0,15 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
649 Comité Steunverlening Bewoners Wippolder
periode: 1940-1942
omvang: 0,15 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
426 Comite tot bevordering der stadsontwikkeling
periode: 1937-1939
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
222 Comité tot hulpverlening aan noodlijdenden te Emmen
periode: 1926
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
224 Comité tot inzameling van gelden ten behoeve van vervolgden wegens geloof en ras
periode: 1938
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
774 Comité tot oprichting van een Eremonument voor de gevallenen te Rijswijk
periode: 1945-1953
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
731 Comité tot steun aan Belgische vluchtelingen te Rijswijk
periode: 1914-1919
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.02 Toneel, Muziek, Dans
291 Comité Volkszangdag
periode: 1923-1970
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
399 Comité voor de Stedelijke Korpsschietwedstrijd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid
periode: 1913
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
797 Comité voor gratis Kindervoeding te Rijswijk
periode: 1944-1945
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.09 Evenementen
391 Comité voor het huldeblijk van het gemeentepersoneel aan burgemeester F.M. de Vries van Heijst bij zijn 25-jarig ambtsjubileum
periode: 1897-1898
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
290 Comité voor Jeugdconcerten te Delft
periode: 1928-1941
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
553 Comité Willem de Zwijgerherdenking
periode: 1982-1985
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
801 Comité, later de Commissie tot Oprichting van een Monument
periode: 1938-1945
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
68 Commissarissen over de Bank van Lening
periode: 1676-1923
omvang: 13,75 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
126 Commissarissen over de schouwburg en de stadsdoelen
periode: 1829-1886
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
47 Commissie afneming politie-examens
periode: 1917-1921
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

07.00 Financien: algemeen
18 Commissie begroting en financien
periode: 1813-1875
omvang: 0,56 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
83 Commissie bestrijding werkloosheid
periode: 1918
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
86 Commissie bijsteun ondersteunde werklozen
periode: 1936-1942
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
56 Commissie boter, kaas en graanmarkt
periode: 1903-1918
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
404 Commissie Delft 700 jaar stad
periode: 1946-1949
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
405 Commissie Delftsche Feestweek
periode: 1947-1948
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
316 Commissie Delftse Adspiranten Competitie
periode: 1934-1936
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
134 Commissie Delftse Jeugdaktie
periode: 1947-1956
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
93 Commissie distributie schoeisel en sajet
periode: 1917-1919
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
113 Commissie gemeentelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
periode: 1964
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
722 Commissie Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening te Rijswijk
periode: 1962-1970
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

11 Gezondheidszorg
98 Commissie geneeskundig toevoorzicht
periode: 1818-1865
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
709 Commissie Georganiseerd Overleg te Rijswijk
periode: 1946-1978
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
66 Commissie havenvraagstuk
periode: 1929-1930
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
724 Commissie Huisvesting Rijswijk
periode: 1969-1975
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
51 Commissie inzake de reorganisatie van de brandweer
periode: 1920-1924
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
728 Commissie Jeugdfonds, vanaf 1970 Jeugdzaken te Rijswijk
periode: 1961-1974
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

04.01 Politie
48 Commissie lager politiepersoneel
periode: 1929-1939
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
52 Commissie Luchtbeschermingsdienst
periode: 1936-1941
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
727 Commissie Onderwijs en Culturele Zaken te Rijswijk
periode: 1968-1979
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.01 Werkgelegenheid
78 Commissie onderzoek werkinrichting
periode: 1902-1904
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
706 Commissie Openbaarheid Gemeentebestuur te Rijswijk
periode: 1970-1974
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
31 Commissie Openbare Werken, vanaf 1959 commissie voor stadsontwikkeling, vanaf 1966 commissie voor openbare werken en stadsontwikkeling
periode: 1895-1969
omvang: 2,37 m
toegang: Inventaris

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
6 Commissie personeelsaangelegenheden
periode: 1921-1938
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
825 Commissie Personeelsaangelegenheden te Rijswijk
periode: 1968-1979
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

11 Gezondheidszorg
101 Commissie rechtspositie Sint-Joris Gasthuis
periode: 1914-1922
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
95 Commissie samenwerking bijzondere noden
periode: 1936-1943
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
813 Commissie Sint Nicolaasviering van de Vereniging Openbaar Onderwijs Rijswijk
periode: 1968-1976
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
63 Commissie spoorwegverbinding Delft-Zoetermeer
periode: 1881-1903
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
713 Commissie Stadsontwikkeling en Economische Aangelegenheden, later Commissie Economische en Algemene Zaken en Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en Economische Zaken te Rijswijk
periode: 1953-1980
omvang: 0,87 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
223 Commissie stormramp
periode: 1927
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
220 Commissie stormramp Borculo
periode: 1925
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
44 Commissie strafverordening
periode: 1919-1941
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
333 Commissie ter behartiging van de studiebelangen van de Indologische studenten
periode: 1898-1899
omvang: 0,03 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
563 Commissie ter herdenking van de moord op Willem I
periode: 1884-1886
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
132 Commissie toezicht bad- en zweminrichtingen
periode: 1863-1920
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
129 Commissie toezicht bioscopen
periode: 1928-1941
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
111 Commissie toezicht gemeentelijke bewaarscholen
periode: 1875-1919, 1951-1957
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
109 Commissie toezicht middelbaar onderwijs
periode: 1912-1968
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
107 Commissie toezicht Teken- en Industrieschool
periode: 1851-1864
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
28 Commissie tot de verbetering der Zuidelijke Avenuen der stad
periode: 1836-1840
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
74 Commissie tot onderzoek naar de rechtspositie van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft
periode: 1927-1940
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
388 Commissie tot regeling der feesten ter herdenking van de 40-jarige regering van Koning Willem III
periode: 1889
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
108 Commissie tot wering van schoolverzuim
periode: 1918-1932
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

07.00 Financien: algemeen
21 Commissie uit de raad, belast met de werkzaamheden betreffende de liquidatie van de gevestigde schuld ten laste van de stad Delft
periode: (1816) 1820-1865
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
84 Commissie van advies gemeentelijke dienst werkloosheids- verzekering en arbeidsbemiddeling
periode: 1923-1939
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.03 Nutsbedrijven
61 Commissie van beheer over de Gemeentebedrijven
periode: 1910-1967
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

16.03 Nutsbedrijven
62 Commissie van beheer over fabrieken van electriciteit, gas en water.
periode: 1910-1911
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
69 Commissie van directie over de Armeninrichting
periode: 1827-1858
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
27 Commissie van fabricage
periode: 1814-1894
omvang: 2,25 m
toegang: Inventaris

07.00 Financien: algemeen
22 Commissie van financiën, vanaf 1986 commissie van der rekening, vanaf 1990 commissie middelen
periode: 1919-1956, 1964-1998
omvang: 1,36 m
toegang: Plaatsingslijst

05.00 Defensie: algemeen
39 Commissie van militaire zaken, vanaf 1824 kazernering en inkwartiering
periode: 1814-1845
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
57 Commissie van overleg Hoogheemraadschap Delfland-Delft
periode: 1926-1941
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
4 Commissie van redactie voor een nadere uiteenzetting ten opzichte der grenswijziging te Delft
periode: 1919-1920
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
77 Commissie van toezicht op de werkinrichting
periode: 1863-1896
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

13 Landbouw, Visserij
381 Commissie van voorbereiding van het 27e Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres op 13 juli 1873 te Delft
periode: 1873
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
34 Commissie verbouwing Stadsdoelen
periode: 1922-1968
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
59 Commissie vestiging bedrijven te Delft
periode: 1938-1940
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
676 Commissie Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Milieu, Energie, Recreatie en Sport
periode: 1970-1990
omvang: 1,35 m
toegang: Inventaris

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
696 Commissie voor Culturele Zaken
periode: 1963-1970
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
568 Commissie voor Cultuurbeleid “Culturele Gemeenschap”
periode: 1972-1986
omvang: 2,75 m
toegang: Inventaris

04.00 Openbare orde, Veiligheid: algemeen
43 Commissie voor de aanleg van een schietbaan
periode: 1866-1871
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

12.00 Natuur, Milieu: algemeen
30 Commissie voor de gemeentereiniging
periode: 1871-1918
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
738 Commissie voor de Inhuldigingsfeesten ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van koningin Wilhelmina te Rijswijk
periode: 1898
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.09 Evenementen
406 Commissie voor de Martinus Nijhoff Reisbeurs
periode: 1953-1957 (1959)
omvang: 0,07 m
toegang: Plaatsingslijst

04.00 Openbare orde, Veiligheid: algemeen
42 Commissie voor de schutterij
periode: 1815-1907
omvang: 1,32 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
651 Commissie voor de stadsverfraaiing
periode: 1954-1970
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

15.04 Musea, Bibliotheken
378 Commissie voor de tentoonstelling van voortbrengselen van inlandse nijverheid voor de provincien Noord- en Zuid-Holland
periode: 1848-1849
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
379 Commissie voor de tentoonstelling van Zuid-Hollandse Oudheden te Delft
periode: 1862-1863
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
697 Commissie voor de Verordeningen
periode: 1971-1982
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
401 Commissie voor een nationaal huldeblijk t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij en de Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij Mij tot Redding van schipbreukelingen
periode: 1924-1925
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
708 Commissie voor Financiën te Rijswijk
periode: 1967-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
694 Commissie voor het beheer van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen
periode: 1963-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
692 Commissie voor het Gemeentelijk Woningbedrijf
periode: 1985-1989
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
385 Commissie voor partijen en volksfeesten ter gelegenheid van lustrumvieringen van het Delfts Studenten Corps
periode: 1933
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
677 Commissie voor Personeelszaken, Organisatie, Automatisering en Voorlichting
periode: 1973-1981
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
721 Commissie voor Sociale Aangelegenheden, vanaf 1971 Commissie voor Sociale Zaken te Rijswijk
periode: 1965-1979
omvang: 0,1 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
89 Commissie voor spijsuitdeling aan de armen (Soepcommissie)
periode: 1812-1836, 1900-1901
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

08.03.01 Algemeen verkeer, Vervoer
673 Commissie voor Verkeer
periode: 1963-1975
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
671 Commissie Vrouwenemancipatie
periode: 1977-1995
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
218 Commissie Watersnood
periode: 1825
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
219 Commissie Watersnood
periode: 1861
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
85 Commissie werkverschaffing aan jeugdige werklozen
periode: 1935-1937
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
402 Commissie Wilhelmus van Nassauwe ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de geboortedag van Willem van Oranje
periode: 1932-1933
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
666 Commissie Wonen
periode: 1990-1997
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
110 Commissies van onderwijs, cultuur en samenlevingsopbouw
periode: 1919-1990
omvang: 0,72 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
670 Commissies voor Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden en Veiligheid
periode: 1975-1998
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
5 Commissies voor georganiseerd overleg ambtenaren en werklieden
periode: 1920-1996
omvang: 1,65 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
71 Commissies voor Sociale Zaken en Welzijn
periode: 1919-1998
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
674 Commissies voor Werkgelegenheid en werk c.a.
periode: 1975-1998
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
441 Congregatie van R.K. Jongeren
periode: 1857-1975
omvang: 7,62 m
toegang: Inventaris

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
267 Contact- en propaganda commissie voor het openbaar onderwijs
periode: 1955-1970
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
186 Contactcommissie electrotechnische installateurs
periode: 1955-1974
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
799 Coöperatieve Huishoudvereniging Westerbro
periode: 1907-1916
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.05 Dienstensector
187 Coöperatieve vereniging Gas en Electriciteit u.a.
periode: 1963-1969
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
214 Coöperatieve woningbouwvereniging “Industriepersoneelshuisvesting g.a.”
periode: 1960-1987
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
227 Corporatie van fabrikanten en traficanten in aardewerk
periode: 1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
245 Corporatie van metselaars, rietdekkers en steenhouwers
periode: 1808-1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
778 Culturele Commissie te Rijswijk
periode: 1954-1959
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
657 Culturele Raad
periode: 1951-1970
omvang: 0,6 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
477 D. en S.A. van Baaren
periode: 1897-1975
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
788 D. van der Giessen, lid van het bestuur van de Stichting Buurtschap Oud-Rijswijk
periode: 1975-1990
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.02 Toneel, Muziek, Dans
632 D.V.S. Toneel- en muziekvereniging “Lacht U Sieck”
periode: 1973-1975
omvang: 0,24 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
413 D66 afdeling Delft
periode: 1966-1974, 1977-1999
omvang: 0,94 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
901 De Delftsche Sport
periode: 1885-1999
omvang: 4 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
644 De Delftsche Zwervers
periode: 1920-1990
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
179 Deftsche leerlooierij en drijfriemfabriek, voorheen Alex Adam
periode: 1823-1971 (1977)
omvang: 4,3 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.02 Bisdommen, Dekenaten
848 Dekenaat Delfland
periode: 1777-2000
omvang: 6,12 m
toegang: Inventaris

15.05 Historie, Archiefdiensten
307 Delfia Batavorum
periode: (1932) 1935-2000
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
583 Delfste Schaakclub
periode: 1905-1990
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
867 Delfts Byzantijns Koor
periode: 1967-2007
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
306 Delfts Centrum voor Amateurtoneel
periode: (1956) 1968-1980
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
599 Delfts Comité Jaarlijkse Dodenherdenking
periode: 1953-1961
omvang: 0,05 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
403 Delfts Comité tot aanbieding van een nationaal huwelijksgeschenk aan Prinses Juliana en Prins Bernhard
periode: 1936-1937
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
839 Delfts Madrigaalkoor
periode: 1946-1963
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
423 Delfts Pelikaan Comité
periode: 1934
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
551 Delfts Promenade Orkest
periode: 1946-1993
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
574 Delfts Symphonie Orkest Semper Fixo
periode: 1921-1944
omvang: 0,08 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
317 Delftsch Studenten Corps
periode: 1848-1983
omvang: 25,9 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
498 Delftsch Studenten Toneel Gezelschap
periode: 1881-1980
omvang: 1,02 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
552 Delftsch Vrouwenkoor
periode: 1943-1947
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
947 Delftsche Broodbakkers Patroonsvereniging Onderling Belang
periode: 1936-1980
omvang: 0,07 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
327 Delftsche Caroussel Vereeniging
periode: 1881-1989
omvang: 1,02 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
300 Delftsche Esperantovereniging La Espero
periode: 1932-1949 (1950)
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
371 Delftsche Gymnasiasten Bond
periode: 1914-1966
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
846 Delftsche Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg D.K.S.B.
periode: 1871-1999
omvang: 4,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
934 Delftsche Korfbal Club
periode:
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
693 Delftsche Patroonsvereniging
periode: 1896-1914
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
325 Delftsche Studenten Aeroclub
periode: 1930-1987
omvang: 2,62 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
497 Delftsche Studenten Alpenclub
periode: 1922-1987
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
326 Delftsche Studenten Amateur Fotografen Vereeniging
periode: 1891-1992
omvang: 0,73 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
356 Delftsche Studenten Bond (D.S.B.)
periode: 1897-1985
omvang: 16 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
628 Delftsche Studenten corpsgezelschap “De Gothiekdrinkers”
periode: 1925-1970
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
319 Delftsche Studenten Debating Club
periode: 1865-1987
omvang: 0,81 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
617 Delftsche Studenten Dispuut Gezelschap Zelandia
periode: 1880-1971
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
329 Delftsche Studenten Hockey Club
periode: 1920-1992
omvang: 1,21 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
621 Delftsche Studenten IJsclub
periode: 1885-1963
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
626 Delftsche Studenten Lawntennis Club
periode: 1913-1976
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
322 Delftsche Studenten Motorclub
periode: 1918-1988
omvang: 0,41 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
611 Delftsche Studenten Muziekgezelschap Apollo
periode: 1849-1988
omvang: 1,41 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
320 Delftsche Studenten Roeivereniging LAGA
periode: 1876-1991
omvang: 10,74 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
323 Delftsche Studenten Rugby Club
periode: 1918-1989
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
324 Delftsche Studenten Schaak Club PARIS
periode: 1889-1987
omvang: 0,37 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
318 Delftsche Studenten Scherm-, Gymnastiek- en Atletiekvereniging ODIN
periode: 1848-1991
omvang: 2,15 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
610 Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix
periode: 1847-1989
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
625 Delftsche Studenten Sport Vereeniging
periode: 1907-1920
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
620 Delftsche Studenten Velocipede Club
periode: 1885-1899
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
630 Delftsche Studenten Vereniging “Het Prinsenhof”
periode: 1945-1947
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
623 Delftsche Studenten Voetbal Vereeniging
periode: 1897-1986
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
328 Delftsche Studenten Volleybal en Basketbal Vereniging SIGI
periode: 1958-1988
omvang: 0,87 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
622 Delftsche Studenten Weerbaarheid
periode: 1889-2005
omvang: 2,02 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
330 Delftsche Studenten Zeilvereniging “De Brielse Maas”
periode: 1957-1999
omvang: 0,71 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
357 Delftsche Vrouwen Studenten Vereniging
periode: (1900) 1904-1976 (1977)
omvang: 7,35 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
37 Delftse Begraafplaatsen, 1828-1999
periode: 1827-1999
omvang: 18 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
398 Delftse commissie voor het z.g. Plan 1913 (tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis)
periode: 1912
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
292 Delftse Gymnasiasten Bond Orkest
periode: 1968
omvang: 0,01 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
314 Delftse gymnastiekvereniging Sparta
periode: 1894-1975
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
170 Delftse Handelsvereniging
periode: 1895-1971
omvang: 1,65 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
480 Delftse Hockey Club Ring Pass
periode: 1940-2009
omvang: 2,01 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
582 Delftse IJsclub
periode: 1978-1987
omvang: 0,02 m
toegang: Inventaris

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
849 Delftse Komedie
periode: 1969-2007
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
285 Delftse kunstenaarsvereniging Inhoud
periode: 1984-1990
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
131 Delftse Kunststichting
periode: (1970) 1973-1980 (1981)
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

16.00 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector: algemeen
171 Delftse Middenstandsfederatie, later Ondernemers-federatie Delft
periode: 1922-1982
omvang: 2,25 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.03 Parochies
435 Delftse parochiekerken
periode: 1348-1572 (1782)
omvang: 2 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
930 Delftse Politie Sport Vereniging
periode: 1923-1989
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
359 Delftse Studenten Kunststichting
periode: 1947-1974
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
562 Delftse Studenten Raad
periode: 1982-1986
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
360 Delftse Studenten Roeivereniging Proteus Eretes
periode: 1947-2000
omvang: 4,9 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
358 Delftse Studenten Vereniging “St. Jansbrug”
periode: 1947-1980
omvang: 11,9 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
361 Delftse Studenten Volleybalvereniging “PUNCH”
periode: 1950-1985
omvang: 2 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
882 Delftse Studentenvereniging Nieuwe Delft
periode: 1960-2005
omvang: 3,87 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
890 Delftse Tennisbond
periode: 1926-1999
omvang: 2,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.07 Minderheden, Emancipatie
431 Delftse Vrouwenraad
periode: 1939-2000
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
175 Delftse Werkmans Vereniging
periode: 1888-1984
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
383 Delftse Zwemvereniging
periode: 1923-2002
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
377 Departement Delft van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
periode: 1834-1962
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
169 Departement Delft van de Nederlandse maatschappij tot bevordering der nijverheid
periode: 1777, 1887, 1971, 1977
omvang: 5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
524 Dhr. Lindner, directeur van de Margrietschool te Pijnacker
periode: 1976-1986
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
41 Dienstdoende schutterij
periode: 1827-1917
omvang: 10 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
116 Dirck van Bleyswijckschool
periode: 1952-1964
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
347 Dispuut Bulastis
periode: 1946-1970
omvang: 0,6 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
344 Dispuut DONAR
periode: 1922-1970
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
633 Dispuut Feminisme
periode: 1973
omvang: 0,01 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
612 Dispuut Forte Citius Quam Dolo
periode: 1859-1885
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
342 Dispuut G.I.O.
periode: 1902-1912
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
346 Dispuut Gladius
periode: 1945-1979
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
614 Dispuut H3
periode: 1864-1877
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
345 Dispuut HET
periode: 1925-1970
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
627 Dispuut M.E.R.W.E.
periode: 1918-1947
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
608 Dispuut O.K.W.
periode: 1844-1933
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
618 Dispuut O.R.D. (Oreeren, Rederneeren, Disputeeren)
periode: 1881-1891
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
349 Dispuut SJALEEM
periode: 1957-1969
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
321 Dispuut Socrates
periode: 1879-1880
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
350 Dispuut Tenochtitlan
periode: 1959-1977
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
343 Dispuut U.I.L.
periode: 1916-1922
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
609 Dispuutgezelschap De Vijf Kolommen
periode: 1844-1884
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
629 Dispuutgezelschap Vrije Studie
periode: 1920-2005
omvang: 0,3 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
92 Distributiebedrijf en levensmiddelencomité van de centrale keuken
periode: 1914-1949
omvang: 6,1 m
toegang: Plaatsingslijst

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
768 Distributiedienst van Rijswijk
periode: 1939-1948
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
798 Districtscommissie Ypenburg van de Stichting Landelijke Bezettingsschaden
periode: 1946-1948
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.07 Studentenleven
631 Diverse onderverenigingen en gezelschappen D.S.C.
periode: 1843-1928
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
439 Diverse Rooms-Katholieke instellingen, die niet gebonden waren aan een parochie
periode: 1874-1971
omvang: 0,15 m
toegang: Inventaris

18.01 Huizen
828 Documentatie van A.W.J. Meijer betreffende Huis Te Werve
periode: 1921-1990
omvang: 0,38 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
832 Doop- trouw- en begraafboeken Nootdorp
periode: 1680-1812
omvang: 0,36 m
toegang: Inventaris

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
14 Doop-, trouw- en begraafboeken Delft
periode: 1367-1811
omvang: 9,25 m
toegang: Plaatsingslijst

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
834 Doop-, trouw- en begraafboeken Maasland
periode: 1640-1846
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
590 Doop-, trouw- en begraafboeken Pijnacker
periode: 1612-1812
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
707 Doop-, trouw- en begraafregisters van Rijswijk
periode: 1596-1812
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

17.04.02 Doopsgezinde gemeenten
494 Doopsgezinde Gemeente
periode: 1798-1799, 1875-1995.
omvang: 3,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.04 Politiek, Algemeen bestuur: overig
823 Dossiers van het onderzoek naar declaraties van de burgemeester van Rijswijk
periode: 1990-1999
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

21 Verzamelingen
511 Dr. D.P. Oosterbaan, gemeentearchivaris
periode: 1963-1973
omvang: 0,65 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
115 Dr. H. Bavinckschool
periode: 1927-1975
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
516 Drankweer Comitee, afdeling Delft
periode: 1920-1977
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
163 Drukkerij Meinema
periode: 1960-1990
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
414 DS ’70
periode: 1973-1981
omvang: 0,09 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
942 E. Bijleveld, directeur Stadsontwikkeling, betreffende de aanleg en ontwikkeling van de Spoorzone
periode: 1956-2012
omvang: 7,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
434 E.N.F.B. Fietsersbond, afdeling Delft
periode: 1974-1986
omvang: 0,6 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
678 Eduard Houbolt, kunstschilder
periode: 1902-1955
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
121 Eerste Technische School
periode: 1911-1972
omvang: 2,5 m
toegang: Plaatsingslijst

16.03 Nutsbedrijven
883 Elektriciteits- en Gasbedrijf Delfland
periode: 1960-1991
omvang: 12,37 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.04 Musea, Bibliotheken
578 Etnografische Vereniging
periode: 1955-2002
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
457 Evangelisch-Lutherse gemeente
periode: 1611-1988
omvang: 8,5 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
465 Familie Botermans
periode: 1848-1938
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
532 Familie Bruigom
periode: 1755-1982
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
779 Familie De Heij, timmerlieden en molenmakers te Rijswijk en Voorburg
periode: 1790-1922
omvang: 0,37 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.02 Families
605 Familie De Val
periode: 1849-1932
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
492 Familie Dresden
periode: 1926-1960
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
520 Familie Eringaard
periode: 1871-1950
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
482 Familie Eterman
periode: 1839-1920
omvang: 0,09 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
469 Familie Graswinckel
periode: 1792-1950
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
470 Familie Hacker(t)
periode: 1731-1834
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
472 Familie Juynboll
periode: 1865-1975
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
584 Familie Liebregts
periode: 1838-1921
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
464 Familie van Berckel
periode: 1429-1983
omvang: 20 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
466 Familie van der Burch
periode: 1520-1873
omvang: 1,2 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
467 Familie Van der Dussen
periode: (1322) 1570-1777
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
699 Familie Van der Goes
periode: (1412) 1524-1990
omvang: 12,88 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
847 Familie Van Kinschot
periode:
omvang: 7,85 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
858 Familiestichting Van der Kooij
periode: 1700-1977
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
459 Federatie voor Bejaardenzorg
periode: 1955-1977
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
787 Federatie Vrouwelijke Hulpverlening te Rijswijk
periode: 1959-1973
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.09 Evenementen
596 Festivalbureau Delft 750 jaar Cultuurstad
periode: 1990-1996
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
695 Fimra J. Naaktgeboren en Zonen
periode: 1932-1953
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
566 Firma Bertels (manufacturen en woninginrichting)
periode: (1870) 1906-1970
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
729 Firma D. Visbach en Zoon, later en Zonen, te Rijswijk
periode: 1870-1949
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.01 Handel
183 Firma Hellebrekers, wijnhandel en distilleerderij Rotterdam-Delft
periode: 1896-2004
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
185 Firma Joh. van Buuren en Zn. (verhuizingen en transporten)
periode: 1947-1953
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
543 Firma Kouwenhoven, drogisterij en verfartikelen
periode: 1925-1956
omvang: 1,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
180 Firma Swarttouw
periode: 1879-1963
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
206 Fotograaf P.A. Odijk
periode: 1920-1965
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
263 Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude
periode: (1466) 1749-2002
omvang: 21,1 m
toegang: Inventaris

18.03 Personen
892 G. Scalzo
periode: 1975-2010
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

18.03 Personen
478 G. van Baren, burgemeester
periode: 1918-1962
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
515 G.G. Kunz, lid van de Culturele Raad Delft
periode: 1961-1970
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
487 G.J. Morre, hoogleraar bouwkunde Polytechnische School
periode: 1864-1919
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

07.01 Belastingen
17 Gaarder Delft
periode: 1705-1805
omvang: 2 m
toegang: Plaatsingslijst

16.03 Nutsbedrijven
60 Gas-, Electriciteits- en Waterleiding bedrijf (Gemeentebedrijven)
periode: 1855-1963
omvang: 7,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
26 Gecommitteerden tot het Leidse trekpad
periode: 1632-1814
omvang: 0,58 m
toegang: Plaatsingslijst

16 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector
493 Gelatine Delft NV
periode: 1885-2002
omvang: 11,25 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
950 Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft – Rijswijk
periode: 2005-2014
omvang: 3,5 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
142 Gemeente Abtsregt
periode: (1805) 1816-1855
omvang: 4,24 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
145 Gemeente Ackersdijk en Vrouwenregt
periode: 1817-1855
omvang: 5,28 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
148 Gemeente Biesland
periode: 1818-1832
omvang: 0,22 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
149 Gemeente Groeneveld
periode: 1818-1855 (1920)
omvang: 3,25 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
152 Gemeente Hof van Delft
periode: (1812) 1817-1921
omvang: 33,87 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
156 Gemeente Hoog en Woud Harnasch
periode: 1817-1832
omvang: 1,37 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
569 Gemeente Pijnacker
periode: 1612-1935 (1942)
omvang: 46,3 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
635 Gemeente ’t Woudt
periode: 1810-1817
omvang: 0,24 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
158 Gemeente Vrijenban
periode: (1758) 1817-1921
omvang: 43,2 m
toegang: Inventaris

15.05 Historie, Archiefdiensten
838 Gemeentearchief Rijswijk
periode: 1964-1997
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
653 Gemeentebestuur Delft
periode: 1939-1970
omvang: 173,75 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
859 Gemeentebestuur Maasland
periode: 1920-1980
omvang: 23,5 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
704 Gemeentebestuur Rijswijk
periode: 1918-1945
omvang: 35,75 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
929 Gemeentebestuur Rijswijk
periode: 1979-1989
omvang: 34 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
860 Gemeentebestuur Schipluiden
periode: 1931-1995
omvang: 65,12 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
687 Gemeentebestuur van Maasland
periode: (1569) 1612-1920 (1930)
omvang: 54,36 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
702 Gemeentebestuur van Rijswijk
periode: (1810) 1811-1917
omvang: 32,86 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
767 Gemeentebestuur van Rijswijk, 1946-1976
periode: 1946-1976
omvang: 70,37 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

05.00 Defensie: algemeen
45 Gemeentebestuur, afdeling militaire zaken
periode: 1939-1947
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

16.03 Nutsbedrijven
757 Gemeentelijk Energiebedrijf Rijswijk
periode: 1910-1986
omvang: 4,5 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
73 Gemeentelijk pensioenfonds weduwen en wezen
periode: 1909-1952
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
79 Gemeentelijk werklozenfonds
periode: 1908-1915
omvang: 0,8 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
128 Gemeentelijke Archiefdienst en Gemeentelijk Museum Het Prinsenhof
periode: 1896-1991
omvang: 22,5 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
137 Gemeentelijke Dienst Centraal Woningbeheer
periode: 1923-1989
omvang: 7,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
67 Gemeentelijke Dienst Sociale Belangen, met de voorloper de Gemeentelijke Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon
periode: 1907-1972
omvang: 16,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

10.01 Werkgelegenheid
82 Gemeentelijke dienst voor werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling
periode: 1923-1947
omvang: 2,8 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
81 Gemeentelijke dienst voor werklozenzorg
periode: 1909-1922
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
593 Gemeentelijke Gezondheidsrdaad
periode: 1954-1970
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

04.01 Politie
46 Gemeentepolitie
periode: 1823-1942
omvang: 70,75 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
575 Gemeentepolitie
periode: 1942-1948
omvang: 24,3 m
toegang: Inventaris

04.01 Politie
576 Gemeentepolitie
periode: 1948-1980
omvang: 33,5 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

04.01 Politie
577 Gemeentepolitie
periode: 1980-1994
omvang: 20 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

04.01 Politie
766 Gemeentepolitie Rijswijk
periode: 1916-1994
omvang: 27,38 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

12.02 Milieu
711 Gemeentereiniging Rijswijk
periode: 1925-1978
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
710 Gemeentewerken Rijswijk
periode: 1919-1978
omvang: 35,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.02 Toneel, Muziek, Dans
564 Gemengd Zangkoor Die Delftsche Sanghers en federatie zangkoren Delft
periode: 1934-2013
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
288 Gemengde zangvereniging Polyhymnia
periode: 1896-1928
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

14.06 Wetenschapsbeoefening
276 Genootschap “Tandem Fit Surculus Arbor”
periode: 1828-1865
omvang: 0,18 m
toegang: Inventaris

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
460 Genootschap Christo Sacrum
periode: 1797-1839
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
203 Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Delft
periode: 1841-1908
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
528 Genootschap voor moederlijke liefdadigheid
periode: 1828-1957
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
681 Gerardus Christiaan Marcus
periode: 1997-2000
omvang: 0,08 m
toegang: Inventaris

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
946 Gereformeerd Studentenpastoraat Sermo Delft
periode: 1955-1969
omvang: 0,15 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
903 Gereformeerde Jongelings Vereniging De Heere is onze Banier te Schipluiden
periode: 1892-1976
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.02 Plaatselijke Gereformeerde kerken
451 Gereformeerde Kerk Delft
periode: 1842-1960 (1965)
omvang: 17,5 m
toegang: Inventaris

17.03.02 Plaatselijke Gereformeerde kerken
454 Gereformeerde Kerk Delft-Abtswoude
periode: 1963-1993
omvang: 5,5 m
toegang: Plaatsingslijst

17.02.02 Hervormde gemeenten
474 Gereformeerde kerk Schipluiden
periode: 1892-2006
omvang: 2,75 m
toegang: Plaatsingslijst

17.02.02 Hervormde gemeenten
740 Gereformeerde Kerk te Rijswijk
periode: 1891-1985
omvang: 22,63 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.01 Basisonderwijs
864 Gereformeerde schoolvereniging en de Gereformeerde School Maasland
periode: 1860-1990
omvang: 1,4 m
toegang: Inventaris

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
932 Gereformeerde Vrouwenvereniging Dienen en Belijden te Schipluiden, 1946-2009
periode: 1946-2009
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
294 Gewestelijk Orkest Zuid-Holland
periode: 1968-1983
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.06 Wetenschapsbeoefening
275 Gezelschap “Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd”
periode: 1798-1932
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
638 Gezelschap Leeghwater
periode: 1867-2005
omvang: 4,86 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
616 Gezelschap Practische Studie
periode: 1878-2011
omvang: 3,42 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
100 Gezondheidscommissie
periode: 1902-1934
omvang: 2,9 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
440 GGD Delfland
periode: 1927-2001
omvang: 4 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
228 Gilde van apothekers (collegium medico-pharmaceuticum Delphense)
periode: 1682-1804
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
229 Gilde van bakkers
periode: 1613-1796
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
233 Gilde van chirurgijns
periode: 1584-1804
omvang: 0,28 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
234 Gilde van goud- en zilversmeden
periode: 1502, 1536-1807
omvang: 0,38 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
235 Gilde van grofsmeden of St. Eloy’s gilde
periode: 1581-1816
omvang: 0,33 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
239 Gilde van knopen-, bezem- en ballenmakers of St. Michielsgilde
periode: 1626-1803
omvang: 0,16 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
242 Gilde van lakenwerkers en -bereiders en droogscheerders
periode: 1638-1793
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
246 Gilde van olieslagers en koekenbakkers
periode: 1798
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
249 Gilde van schippers
periode: 1574-5, 1750-1963
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
253 Gilde van turfdragers
periode: 1580-1880
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
254 Gilde van visverkopers
periode: 1797-1808
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
255 Gilde van warmoeziers
periode: 18e eeuw
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
256 Gilde van wijnkopers
periode: 1716-1965
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
935 Greta ter Haar, sopraan-zangeres
periode: 1923-1952
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
33 Grondbedrijf
periode: 1923-1981
omvang: 1,9 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
759 Haag en Delfzigt te Rijswijk
periode: 1829-1922
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.07 Sport
572 Handboogschietvereniging Frederik Hendrik
periode: 1867-1968
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
293 Harmonie en drumband van de Nederlandse Kabelfabrieken NV Delft
periode: 1954-1968
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
200 Heilige Geest Zusterhuis en Meisjeshuis Delft
periode: (1394) 1536-1974
omvang: 18,12 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
407 Herdenking Reinier de Graaf
periode: 1972-1973
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

03.01.05 Plaatselijke gerechten
3 Heren van de Weth
periode: 1609-1806
omvang: 1,4 m
toegang: Geen toegang

15.02 Toneel, Muziek, Dans
646 Hervormd Kerkkoor
periode: 1935-1957
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
269 Hervormde Bewaarschool
periode: 1873-1913
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

17.02.02 Hervormde gemeenten
445 Hervormde Gemeente Delft
periode: (1529)1566-1976
omvang: 63 m
toegang: Inventaris

17.02.02 Hervormde gemeenten
475 Hervormde Gemeente Maasland
periode: 1584-1998
omvang: 12,12 m
toegang: Inventaris

17.02.02 Hervormde gemeenten
450 Hervormde Gemeente Schipluiden
periode: 1460-2000
omvang: 7 m
toegang: Inventaris

17.02.02 Hervormde gemeenten
449 Hervormde gemeente ’t Woudt
periode: 1588-1960
omvang: 2,6 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
448 Hervormde Jeugdraad
periode: 1923-1968
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

17.02.03 Overige Hervormde instellingen
931 Hervormde jeugdverenigingen te Schipluiden
periode: 1892-1997
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
271 Hervormde Prinses Julianaschool
periode: 1913-1958
omvang: 0,18 m
toegang: Inventaris

15.05 Historie, Archiefdiensten
871 Historische Vereniging Rijswijk
periode: 1983-2006
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
236 Hoedenmakersgilde
periode: 1798
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

08.02 Overige waterstaatsinstellingen
153 Hof van Delftse Sluis
periode: 1577-1856
omvang: 1,36 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
211 Hofje van Gratie
periode: 1571-1976
omvang: 1,6 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
212 Hofje van Pauw
periode: (1441)1706-1978
omvang: 2 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
775 Hofsteden De Burgh en Gruysbeek te Rijswijk en de familie Fisenne
periode: 1479-1985
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.02 Voortgezet onderwijs
579 Hogere Burgerschool
periode: 1864-1967
omvang: 4 m
toegang: Plaatsingslijst

13.00 Landbouw, Visserij: algemeen
143 Hollandse Maatschappij van Landbouw, afdeling Delft e.o.
periode: 1848-1937
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

13.00 Landbouw, Visserij: algemeen
786 Hollandse Maatschappij van Landbouw, afdeling Rijswijk, Voorburg en omstreken
periode: 1881-1987
omvang: 0,14 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.05 Overige onderwijsinstellingen
783 Hoofdenvergadering der Openbare Scholen in Rijswijk
periode: 1956-1977
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.01 Huizen
744 Huis Hofrust
periode: 1656-1902
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.01 Huizen
841 Huis Leeuwendaal te Rijswijk
periode: 1458-1954
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.01 Huizen
745 Huis Nieuwenhoorn en steenbakkerij De Steenplaats te Rijswijk
periode: 1711-1881
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.01 Huizen
792 Huis Ottoburg te Rijswijk
periode: 1527-1912
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.01 Huizen
855 Huis te Hoorn
periode: 1721-1897
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.09 Evenementen
419 Hulde van het Nederlandse volk aan de stamgenoten in de Transvaal
periode: 1881
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
725 Huuradvies- en Huisvestingscommissie te Rijswijk
periode: 1955-1960
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.02 Volkshuisvesting
136 Huurcommissie
periode: 1917-1925
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
202 Huyse van Sint Christoffel, voorheen Dameshuis en Oude Mannen- en Vrouwenhuis
periode: 1538-1997
omvang: 9 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
315 IJsvereniging Voortwaarts Delfgauw
periode: 1898-2000
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

15.04 Musea, Bibliotheken
297 Indisch Leesmuseum
periode: 1859-1865
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.04 Hoger/wetenschappelijk onderwijs
125 Indische Instelling
periode: 1864-1901
omvang: 1,64 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
331 Indologisch Studenten Corps
periode: 1895-1901
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
334 Indologisch Studenten corps Almanak Commissie
periode: 1883-1900
omvang: 0,47 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
337 Indologisch Studenten toneel- en muziekgezelschap
periode: 1896-1900
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
339 Indologisch Studentendispuut “SARAS WATI”
periode: 1897-1900
omvang: 0,33 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
336 Indologische gymnastiek- en schermvereniging “sri rama”
periode: 1896-1900
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
338 Indologische Studenten Rijvereniging
periode: 1896-1897
omvang: 0,33 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
335 Indologische Studenten Societeit “Insulinde”
periode: 1896-1900
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
332 Indologische Vereniging
periode: 1882-1900
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
861 Industriebond F.N.V., afdeling Delft, en voorlopers
periode: 1893-2000
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
718 Industrieschap Plaspoelpolder
periode: 1953-1992
omvang: 2,62 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.09 Evenementen
392 Inhuldigingscommissie voor de troonsbestijging van H.M. Koninging Wilhelmina
periode: 1897-1898
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

17 Religie, Levensbeschouwing
96 Inter Kerkelijk Vredesberaad, afdeling Delft
periode: 1977-1990
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
217 Interkerkelijk bureau voor noodvoedselvoorziening
periode: 1945-1949
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
742 Interkerkelijk Comité Zangdiensten te Rijswijk
periode: 1955-1966
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.08 Instellingen op ideele grondslag
854 International Neighbour Group
periode: 1972-2001
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
486 Ir. A.F. Meijer, erelid Delftse Studentenbond
periode: 1898-1940
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
488 Ir. J.F. Mouthaan, Delfts student
periode: 1876-1913
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
600 J. de Koning
periode: 1880-1986
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

16.05 Dienstensector
541 J. van Rossum, architect
periode: 1907-1992
omvang: 2,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
527 J.C. van Markenschool
periode: 1957-1964
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
510 J.E. Yperlaan
periode: Begin 20e eeuw
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
481 J.J. Eckebus, lid van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
periode: 1924-1940
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
500 J.W.L. van Leur
periode: 1981-1990
omvang: 1 m
toegang: Geen toegang

14.03 Beroepsonderwijs
753 Jacoba Hingst Stichting en de Middelbare Tuinbouwschool Huis Te Lande te Rijswijk voor meisjes, vanaf 1985 ook jongens
periode: 1904-2006
omvang: 3,25 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
208 Jeugdraad Delft
periode: 1951-1974
omvang: 0,05 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
416 Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Delfland
periode: 1962-1983
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
65 K.L.M.-dossier vliegveld bij Delft
periode: 1924-1935
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
594 Kabinet van burgemeester en wethouders van Delft
periode: 1840-1970 (1977)
omvang: 1,6 m
toegang: Plaatsingslijst

09.04 Registratie onroerend goed
25 Kadaster Delft
periode: 1832-1970
omvang: 5,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.04 Registratie onroerend goed
160 Kadaster gemeente Pijnacker
periode: 1920-1970
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

09.04 Registratie onroerend goed
703 Kadaster Rijswijk
periode: 1812-1995
omvang: 8,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
166 Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven
periode: 1900-1922
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
168 Kamer van arbeid voor de confectiebedrijven
periode: 1901-1922
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
167 Kamer van arbeid voor de voedings- en genotmiddelen
periode: 1900-1922
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
447 Kamer van Charitate
periode: (1344)1597-1862(1892)
omvang: 58,62 m
toegang: Inventaris

16.00 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector: algemeen
165 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft e.o.
periode: 1850-1922
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
794 Katholiek Rijswijkse Voetbal Club, vanaf 1961 Katholieke Rijswijkse Sport Vereniging Vredenburch
periode: 1931-2000
omvang: 2 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.03 Vak- en standsorganisaties
642 Katholieke Arbeiders Beweging, afdeling Delft
periode: 1923-1972, 1998-2000
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus
periode: 1910-2000
omvang: 8,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
521 Katholieke Scholengemeenschap Sint-Stanislascollege Delft
periode: 1946-1996
omvang: 6,5 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
352 Katholieke Studentenvereniging Sanctus Virgilius
periode: 1898-2005
omvang: 24,88 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
411 Katholieke Volkspartij (K.V.P.)
periode: 1901-1902, 1955-1981
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
119 Keurenaerschool
periode: 1901-1961
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
210 Klaeuwshofje
periode: 1460-1963
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
238 Kleermakerscorporatie
periode: 1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
655 Kleine commissies
periode: 1946-1998
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
150 Koninklijke Fabriek van metaalwerken F.W. Braat
periode: 1882-1888
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
313 Koninklijke Handboogschutterij De Vriendschap
periode: 1846-1862 (1872)
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
504 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, afdeling Delft
periode: 1882-1985
omvang: 1,9 m
toegang: Plaatsingslijst

12.01 Natuur
680 Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (K.N.N.V.) regio Delft
periode: 1984-2006
omvang: 2,1 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
135 Kring Hoofden van Dienst
periode: 1962-1979
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
886 KSVSV kleine onderverenigingen
periode: 1908-2004
omvang: 2,25 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
241 Kuipers of St. Jansgilde
periode: 1739-1961
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
280 Kunstkring Delft
periode: 1923-1951
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

18.03 Personen
509 L. Weeber
periode: 1948-1983
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

18.03 Personen
237 L.W.C. van den Berg
periode: 1860-1920
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
190 Laken- en Saaihal
periode: 1630-1863
omvang: 1,87 m
toegang: Inventaris

14.02 Voortgezet onderwijs
124 Latijnsche school, later gymnasium Hugo Grotius
periode: 1610-1966
omvang: 3,75 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
296 Leesgenootschap “Ontwikkeling is ons doel”
periode: 1853-1994
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

15.01 Letterkunde
295 Leesgenootschap “Tot nut en vermaak”
periode: 1772-1907
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
615 Leesgezelschap Baldur
periode: 1869-1890
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
613 Leesgezelschap Minerva
periode: 1859-1875
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
446 Leprooshuis
periode: 1356-1613
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
299 Letterkundig Genootschap Geestbeschaving
periode: 1860-1927
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
194 Liefdadigheidsgenootschap “Dorkas”
periode: 1833-1920
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
782 Lionsclub Rijswijk
periode: 1960-1985
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

21 Verzamelingen
598 Losse aanwinsten Delft
periode: 14e eeuw – 2010
omvang: 3,75 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
597 Losse aanwinsten Pijnacker
periode: 1773
omvang: 0,1 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
53 Luchtbeschermingsdienst
periode: 1939-1945, bijlage 1936.
omvang: 1,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
734 Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Departement Rijswijk
periode: 1917-1993
omvang: 2,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
181 Machinefabriek Reineveld
periode: (1613) 1882-1973 (1974)
omvang: 24 m
toegang: Plaatsingslijst

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

15.09 Evenementen
523 Majoor Mr. P.Ch. L. Eschauzier, leider van de Taptoe Delft
periode: 1960-1962
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
682 Marktcommissie
periode: 1977-1994
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
55 Marktmeesters over de graanmarkt
periode: 1825-1863
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
675 Medezeggenschapscommissie Gemeentesecretarie en Bestuursdienst en ondernemingsraad Bestuursdienst
periode: 1950-1999
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
544 Mevrouw E.H. Foppen, lerares Engels bij het Christelijk Lyceum Delft
periode: 1949-1988
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
606 Mevrouw J.H.M. Ressing-Wolfert (werkmateriaal voor 90 jaar Delftse vrouwelijke ingenieurs)
periode: 1994-1996
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
491 Mevrouw M.W. Vos-de Koning, lid van de Raad van Advies voor de Stedebouw Delft
periode: 1970-1973
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
362 Mijnbouwkundige Vereniging
periode: 1960-1981
omvang: 1,35 m
toegang: Inventaris

08.02 Overige waterstaatsinstellingen
140 Molenmeester en agtmannen, later polderbestuur van de Noordpolder van Delfgauw
periode: 1780-1921
omvang: 0,44 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
665 Museum Het Prinsenhof
periode: 1934-1990
omvang: 2,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
560 N.V. Hotel en uitspanning “Het Scheepje”, voorheen M. Hofsteede te Delft
periode: 1918-1973
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
567 N.V. Instrumentenfabriek en -handel voorheen P.J. Kipp & Zonen
periode: (1832) 1880-1991
omvang: 4 m
toegang: Plaatsingslijst

16.04 Pers, Omroep
811 N.V. Kabelnet Rijswijk
periode: 1984-1995
omvang: 1,88 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
805 N.V. Pharmaceutisch Chemische Fabriek, voorheen Chemische Fabriek E.M. Braskamp, te Rijswijk
periode: 1913-1967
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
178 N.V. Pletterij voorheen L.J. Enthoven en Cie
periode: 1821-1969
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
762 N.V. Rijswijksch Radiobedrijf, sinds 1933 N.V. Radio Centrale MUVER
periode: 1928-1954
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
400 Nationaal Comité tot restauratie van het koor van de Nieuwe Kerk ter gelegenheid van het 25-jarig regerings jubileum van Koningin Wilhelmina
periode: 1922-1925
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

05.00 Defensie: algemeen
40 Nationale Militie
periode: 1818-1941
omvang: 24,5 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
463 Nederlands Bijbel Genootschap, afdeling Delft
periode: 1913-1989
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
461 Nederlands Godsdienstig Tractaat Genootschap, afdeling Delft
periode: 1821-1897
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
754 Nederlands Hervormd Rusthuis Onderwatershof
periode: 1850-2008
omvang: 6,68 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
258 Nederlands Onderwijzers Genootschap, afdeling Delft
periode: 1880-1927
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
304 Nederlands Toneelverbond, afdeling Delft
periode: 1884-1892 (1908)
omvang: 0,08 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
188 Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek en Pharmaceutische Fabrieken voorheen Brocades-Stheeman & Pharmacia, in 1967 gefuseerd tot Gist-Brocades
periode: 1860-1967 (1987)
omvang: 270,12 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
555 Nederlandsche Kabelfabriek (NKF Kabel BV)
periode: 1911-1991
omvang: 23,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
570 Nederlandsche Rooms-Katholieke Grafische Bond
periode: 1910-1979
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
429 Nederlandse Bond van oud-strijders en dragers van het mobilisatiekruis, afdeling Delft
periode: 1947-1979
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
424 Nederlandse Christen Vrouwen Bond
periode: 1934-2000
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
184 Nederlandse Constructiebedrijven en Machinefabrieken N.V. Delft (N.C.M.)
periode: 1927-1975
omvang: 0 m
toegang: Geen toegang

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
259 Nederlandse Onderwijzers Vereniging, afdeling Delft
periode: 1918-1966
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
310 Nederlandse Scherpschutterij
periode: 1858-1863
omvang: 0,18 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
422 Nederlandse Vegetariërs Bond, afdeling Delft
periode: 1917-1951
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
216 Nederlandse vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken
periode: 1898-1938
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
428 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Delft
periode: 1940-2006
omvang: 3,37 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
865 Nederlands-Hervormde school Maasland
periode: 1892-1977
omvang: 1,4 m
toegang: Inventaris

17.05 Israelitische kerkgenootschappen
458 Nederlands-Israelitische gemeente
periode: 1850-1962
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
453 Nieuw Notarieel archief Maasland
periode: 1841-1935
omvang: 11,5 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
850 Nieuw Notarieel Archief Pijnacker
periode: 1842-1935
omvang: 6,25 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
561 Nieuwe Delftsche Verhuurdersvereniging
periode: 1902-1981
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
831 Notarieel Nootdorp
periode: 1722-1820
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
916 Notaris A.D.M. Post Uiterweer
periode: 1900-1935
omvang: 3,25 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
905 Notaris A.J. Bakker
periode: 1882-1895
omvang: 1,25 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
918 Notaris A.M. Schagen van Leeuwen
periode: 1858-1885
omvang: 5,5 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
906 Notaris B. van Berckel
periode: 1842-1888
omvang: 7,75 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
911 Notaris E.E. Croin
periode: 1909-1935
omvang: 3,12 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
928 Notaris E.J. Vincent
periode: 1926-1935
omvang: 0,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
912 Notaris H. van Duijl Jzn.
periode: 1842-1846
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
910 Notaris H.J.J. van Buijsen
periode: 1902-1928
omvang: 9,87 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
908 Notaris H.P. Bok
periode: 1892-1926
omvang: 4,5 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
913 Notaris J. Eelman
periode: 1898-1907
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
922 Notaris J. Vernee
periode: 1842-1861
omvang: 3,37 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
924 Notaris J. Vorstman
periode: 1850-1881
omvang: 5,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
925 Notaris J.S. Vrijberghe de Coningh
periode: 1854-1882
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
548 Notaris Jan Goudswaard te Vrijenban
periode: 1798-1808
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
920 Notaris L.C. Staveren
periode: 1842-1851
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
915 Notaris N.G.H. Kleijn van Willegen
periode: 1881-1897
omvang: 1,62 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
909 Notaris P. Bron
periode: 1896-1909
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
917 Notaris P. Post Uiterweer
periode: 1862-1891
omvang: 5,12 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
921 Notaris P.A. Tukker
periode: 1887-1901
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
926 Notaris P.B. Libourel
periode: 1917-1935
omvang: 7 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
278 Notaris R.J. Montijn
periode: 1920-1958
omvang: 13 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
927 Notaris R.J. Montijn
periode: 1928-1935
omvang: 2,5 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
919 Notaris S.A. Scholten
periode: 1842-1847
omvang: 1,25 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
914 Notaris Th.J. Hoppe
periode: 1907-1935
omvang: 5,76 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
907 Notaris W.E. van Berckel
periode: 1888-1917
omvang: 6,87 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
923 Notaris W.L. Verschoor
periode: 1878-1900
omvang: 3 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
829 Onafhankelijk Rijswijk
periode: 1987-1998
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

07.00 Financien: algemeen
19 Ontvanger Delft
periode: (1789) 1813-1939 (1941)
omvang: 64,8 m
toegang: Plaatsingslijst

01.02.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – regionaal
154 Openbaar lichaam Bestuurszaken Voormalige Tien Gemeenten, BVTG
periode: 1990-1999
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
103 Openbaar Slachthuis en gemeentelijke keuringsdienst van slachtdieren en van vlees
periode: (1874) 1915-1974
omvang: 4,25 m
toegang: Inventaris

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

14.02 Voortgezet onderwijs
752 Openbare Anton Philips MULO, sinds 1968 MAVO te Rijswijk
periode: 1944-1984
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.01 Basisonderwijs
530 Openbare Basisschool Hugo de Groot
periode: 1959-1987
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
557 Openbare Basisschool Jan Vermeerschool
periode: 1873-1977
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
502 Openbare Leeszaal
periode: (1914) 1917-1968
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
122 Openbare School Zuiderstraat
periode: 1915-1916
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
29 Openbare Werken Delft
periode: 1824-1985
omvang: 89,5 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
737 Oranje- en feestvereniging Het Vaderland Getrouw te Rijswijk
periode: 1908-1964
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.02 Toneel, Muziek, Dans
289 Oranjevereniging en het Tamboer- en Pijperkorps Prins Willem I
periode: 1927-1978
omvang: 1,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
540 Organisatoren Missie-tentoonstelling Delft
periode: 1950
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
700 Oud Archief Rijswijk
periode: (1316) 1557-1859 (1877)
omvang: 32,88 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
1 Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afdeling
periode: 1246-1795
omvang: 159,3 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
1 Oud Archief stadsbestuur Delft, tweede afdeling
periode: 1795-1813
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
499 Oud Diaconaal Leesgezelschap
periode: 1832-1973
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
452 Oud Notarieel Archief Maasland
periode: 1734-1842
omvang: 10,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
581 Oud Notarieel archief Pijnacker
periode: 1723-1842
omvang: 2,75 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
468 Oud Notarieel archief van Schipluiden
periode: 1640
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

03.01.05 Plaatselijke gerechten
13 Oud rechterlijk archief Delft
periode: 1522-1811
omvang: 28 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
97 Oude en Nieuwe Gasthuis
periode: 1251-1970
omvang: 25 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
688 Oudercommissie van de Elout van Soeterwoudeschool
periode: 1926-1935
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
542 Ouderraad R.K. Paulusmavo
periode: 1980-1993
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
161 Oud-notariele archieven Delft
periode: 1574-1842
omvang: 244,5 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
479 P. Beydals
periode: 1935-1947
omvang: 1,3 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
485 P. Kardolus
periode: 1905-1926
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
796 Pacifistisch Socialistische Partij afdeling Rijswijk
periode: 1974-1988
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.08 Recreatie, Toerisme
372 Padvinderij Delft
periode: 1924-1960
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
672 Partij van de Arbeid en de Jonge Socialisten, met voorganger Sociaal Democratische Arbeiders Partij
periode: 1928-2000
omvang: 4,5 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
771 Partij van de Arbeid, afdeling Rijswijk
periode: 1946-1997
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.08 Instellingen op ideele grondslag
889 Passage, afdeling Rijswijk
periode: 1937-2008
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
810 Personeelsvereniging Fokker Ypenburg, gevestigd te Rijswijk
periode: 1981-1997
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.03 Personen
743 Pieter Stempels en Jacoba van der Kloet
periode: 1900-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
225 Plaatselijk Comité “Nederland helpt Indië”
periode: 1945-1947
omvang: 0,26 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
394 Plaatselijk Comité tot het brengen van een bijzondere hulde aan de Koningin-moeder bij gelegenheid van haar 25-jarig verblijf in Nederland
periode: 1903-1905
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
91 Plaatselijk Steuncomité
periode: 1914-1920
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
380 Plaatselijke commisie voor de oprichting van een nationaal gedenkteken 1813
periode: 1863-1870
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
397 Plaatselijke commissie De Ruyter herdenking
periode: 1906-1907
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
389 Plaatselijke commissie huldeblijk ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Prinses Sophie, groothertogin van Saksen, met groothertog Karel van Saksen Weimar-Eisenach
periode: 1892
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
396 Plaatselijke commissie Rembrandthulde
periode: 1905-1906
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
382 Plaatselijke commissie tot oprichting van een standbeeld voor Hugo de Groot en feestcommisie voor de onthullingsplechtigheid
periode: 1875-1887
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
386 Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan Generaal Van der Heyden
periode: 1880
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
390 Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan koningin Emma bij haar aftreden als regentes in 1898
periode: 1896-1898
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
384 Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan Koningin Emma bij haar komst in Nederland
periode: 1878-1879
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
393 Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik
periode: 1900-1901
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
395 Plaatselijke commissie voor een standbeeld van Willem III
periode: 1904-1905
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
943 Plaatselijke Huisartsenvereniging Delft en omstreken
periode: 1946-2006
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
139 Plaatselijke prijzencommissie betreffende (onder)huur
periode: 1950-1953
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
106 Plaatselijke schoolcommissie
periode: (1795)1812-1920
omvang: 1,75 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
531 Probus Club Delft ’81
periode: 1981-1992
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
483 Prof. H. Grothe Jr. en mej. C.E. Grothe
periode: 1859-1972
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
550 Prof. Ir. A.J.H. Haak, architect
periode: 1961-1991
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.07 Minderheden, Emancipatie
807 Progressief Vrouwen Platform te Rijswijk
periode: 1982-1992
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.08 Instellingen op ideele grondslag
872 Protestants Christelijke Ouderen Bond
periode: 1979-2006
omvang: 1,12 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
826 Provinciale Werkcommissie voor de recreatievoorziening rondom ‘s-Gravenhage, ofwel Commissie ‘s-Gravenwoude
periode: 1966-1974
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.01 Basisonderwijs
535 R.K. Peuterschool aan de Nieuwe Langendijk
periode: 1970-1973
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
444 R.K. priesters op het Bagijnhof te Delft, later de Oud-Katholieke kerk
periode: 1437-1985
omvang: 10 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
536 R.K. Reclasseeringsvereeniging afdeling Delft
periode: 1923-1957
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
679 R.L.A. Schoemaker
periode: 1941-1942, 1999
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
751 Raad voor de Bejaardenzorg te Rijswijk
periode: 1964-1971
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
656 Raad voor Overleg en Advies op maatschappelijk terrein
periode: 1961-1974
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
726 Raadscommissie openbare leeszaal en bibliotheek te Rijswijk
periode: 1933-1934
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
712 Raadscommissie voor het onderzoek naar de overname van de aanleg van een parallelweg door de gemeente Rijswijk van de exploitatiemaatschappij de Sprank
periode: 1928-1931
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

07.00 Financien: algemeen
23 Raadscommissie voor het opstellen van een financieel rapport van de gemeente
periode: 1901-1904
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
375 Radio Hobby Club
periode: 1971-1978
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

16.04 Pers, Omroep
519 Radio Omroep Delft
periode: 1986-1996
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
643 Recreatieschap De Delftse Hout
periode: 1967-1987
omvang: 1,9 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
869 Reformatorische Politieke Federatie, afdeling Delft
periode: 1977-1996
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
565 Regionale Brandweer Delft
periode: 1961-1995
omvang: 9,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

01.02.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – regionaal
777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad REMICERA
periode: 1975-1991
omvang: 3,75 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.08 Instellingen op ideele grondslag
933 Reineveld Reunisten Club
periode: 1909-2010
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
663 Reinier de Graafstichting
periode: 1979-1990
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
455 Remonstrants-Gereformeerde gemeente
periode: 1628-1990
omvang: 6,75 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
35 Restauratiecommissie Prinsenhof
periode: 1938-1950
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
822 Rijswijks Christelijk Mannenkoor
periode: 1932-1994
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

05.03 Defensie: overig
817 Rijswijkse gewapende burgerwacht
periode: 1924-1940
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

11 Gezondheidszorg
820 Rijswijkse Kruisverenigingen
periode: 1904-1987
omvang: 2,75 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.02 Toneel, Muziek, Dans
765 Rijswijkse Muziekvereniging De Rijswijkse Harmonie
periode: 1945-1956
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

06.02 Notarisstandplaatsen
730 Rijswijkse notarissen
periode: 1653-1935
omvang: 13,13 m
toegang: Inventaris

16.05 Dienstensector
795 Rijswijkse Radiocentrale
periode: 1928-1939
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.07 Minderheden, Emancipatie
835 Rijswijkse Vrouwenraad
periode: 1978-2004
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.08 Instellingen op ideele grondslag
647 Rode Kruis, afdeling Delft
periode: 1963-1994
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
686 Rode Kruis, afdeling Wateringen/Kwintsheuvel
periode: 1945-2000
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
789 Rooms Katholieke Tennisvereniging De Baanbrekers
periode: 1949-1985
omvang: 0,38 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
837 Rooms Katholieke Vrouwenbond, sinds 1946 Rooms Katholiek Vrouwengilde, sinds 1961 Katholiek Vrouwengilde
periode: 1914-2003
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
193 Rooms-Katholiek parochiaal armbestuur
periode: 1680-1975
omvang: 17,88 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
501 Rooms-Katholieke Leeszaal
periode: 1916-1969
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.03 Parochies
741 Rooms-Katholieke parochie H. Bonifatius te Rijswijk
periode: 1784-1972
omvang: 8,88 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.03 Vak- en standsorganisaties
732 Roomskatholieke Volksbond afdeling Rijswijk, vanaf 1945 Roomskatholieke Arbeidersbeweging, vanaf 1964 Rijswijkse centrale van het Nederlands Katholiek Vakverbond
periode: 1912-1969
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.08 Instellingen op ideele grondslag
781 Rotary Club Rijswijk
periode: 1948-2000
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.03 Vak- en standsorganisaties
247 Saai- en linnenweversbus
periode: 1790-1956
omvang: 2,75 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
12 Salariscommissie
periode: 1927-1934
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
11 Salariscommissie 1917
periode: 1917-1919
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
880 Sanctus Virgilius Alpenvereniging Yeti
periode: 1982-2004
omvang: 0,37 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
878 Sanctus Virgilius Discussiegezelschap Lancet
periode: 1953-2003
omvang: 0,88 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
354 Sanctus Virgilius Hockeyclub Dopie
periode: 1946-2004
omvang: 2,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
877 Sanctus Virgilius Tafeltennis Vereniging Bat Luck
periode: 1977-2000
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
879 Sanctus Virgilius Tennisvereniging Tenniphil
periode: 1947-2003
omvang: 0,62 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
363 Sanctus Virgilius Voetbal Vereniging Taurus
periode: 1946-2003
omvang: 1,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
876 Sanctus Virgilius Volley- en Basketbal Vereniging Alexo
periode: 1955-2000
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
840 Scheepswerf Boot te Vrijenban
periode: 1884-1960
omvang: 9,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
9 Scheidsgerecht ambtenaren
periode: 1933-1941
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
8 Scheidsgerecht gemeentewerklieden
periode: 1909-1931
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
311 Scherm- en schutterscollege Olympia
periode: 1863-1899
omvang: 0,18 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
309 Scherpschuttersvereniging Diletto ed Arme
periode: 1617-1921
omvang: 1,9 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
312 Scherpschuttersvereniging Transvaal
periode: 1896-1923
omvang: 0,41 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
667 Schildersbedrijf Goudappel
periode: 1908-1930
omvang: 0,24 m
toegang: Inventaris

14.02 Voortgezet onderwijs
580 Scholengemeenschap Hugo Grotius
periode: 1942-1990
omvang: 6,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
714 Schoonheidscommissie, sinds 1950 Welstandscommissie Rijswijk
periode: 1921-1975
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
32 Schoonheidscommissie, vanaf 1941 Schoonheidsadviseur
periode: 1922-1953
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
2 Secretarie van de gemeente Delft
periode: 1813-1938
omvang: 247,38 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
489 Sietse Wierda
periode: 1981-2003
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
196 Sint Elisabeth Vereniging
periode: 1860-1980
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
690 Sint Hippolytus Ziekenhuis
periode: 1888-1984
omvang: 8,75 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
261 Sint Joris Gast-, Dol- en Tuchthuis
periode: 1677-1979
omvang: 160,25 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
533 Sint-Antoniuspatronaat
periode: 1917-1969
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
105 Slachthuiscommissie
periode: 1914-1915
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
939 Smor Jazz, met voorlopers Novum Jazz en Eilanden Jazz
periode: 1963-2004
omvang: 1,62 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
340 Societas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.) afdeling delft
periode: 1907-1974
omvang: 3,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
353 Sociëteit Alcuin
periode: 1922-2005
omvang: 5,5 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
351 Sociëteit De Koornbeurs
periode: 1945-2003
omvang: 3,78 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
365 Sociëteit Standvastigheid
periode: 1781-2005
omvang: 1,35 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
164 Sport Medisch Adviescentrum
periode: 1955-1999
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
827 Sportcommissie en Commissie Sportzaken Rijswijk
periode: 1948-1974
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.07 Sport
348 Sportvereniging Ariston
periode: 1947-1971
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
250 St Crispijns of schoenmakers- en leerlooiersgilde
periode: 1752-1945
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.03 Parochies
438 St. Hippolytusparochie
periode: (1562)1795-1976
omvang: 8,6 m
toegang: Inventaris

17.01.03 Parochies
437 St. Josephparochie
periode: 1677-1971(1981)
omvang: 9,75 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
252 St. Josephs of timmerliedencorporatie
periode: 1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
248 St. Lucas of schildersgilde
periode: 1537-1966
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
784 St. Ludwinavereniging te Rijswijk
periode: 1926-1945
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.03 Vak- en standsorganisaties
230 St. Michiels of bezemmakersbus
periode: 1656-1937
omvang: 0,36 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
243 St. Nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde
periode: (1400)-1792 (1808)
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
127 Stads Muzijk College
periode: 1834-1837
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

16.04 Pers, Omroep
589 Stadskrant Blauwdruk
periode: 1982-1984
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
90 Steuncomite Belgische vluchtelingen
periode: 1914-1915
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
895 Stiching Rooms-Katholiek Onderwijs Den Hoorn
periode: 1956-1995
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.08 Recreatie, Toerisme
641 Stichting Algemeen Studenten Trefcentrum Staminee
periode: 1967-1999
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
819 Stichting Anti-annexatie Rijswijk
periode: 1998-2001
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.05 Overige onderwijsinstellingen
274 Stichting avond ULO Delft
periode: 1957-1972
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

16.00 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector: algemeen
648 Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand, district Delft
periode: 1950-1970
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
522 Stichting Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden voor Delft en omstreken
periode: 1964-1978
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
815 Stichting Burenhulp Rijswijk
periode: 1986-1996
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.08 Instellingen op ideele grondslag
842 Stichting Comité Rijswijk – Kalisz in Polen
periode: 1982-1985
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.02 Toneel, Muziek, Dans
639 Stichting De waag (Waagtheater)
periode: (1961) 1963-1981 (1994)
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
130 Stichting Delfesta
periode: 1949-1976
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03 Lokaal, Gemeentelijk (incl. stadsdelen e.d.) – lokaal
891 Stichting Delft – Kfar Saba
periode: 1967-1999
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.10 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: overig
547 Stichting Delft – Kingston upon Thames
periode: 1950-2003
omvang: 0,42 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
634 Stichting Delft 750 jaar stadsrechten
periode: 1992-1997
omvang: 1,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
282 Stichting Delft binnen de Veste
periode: 1946-1964
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
373 Stichting Delftaplan
periode: 1985-2000
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
172 Stichting Delfts financieringsinstituut voor detailhandel en ambacht
periode: 1950-1968
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
654 Stichting Dienstencentra Delft
periode: 1967-1976
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

16.03 Nutsbedrijven
162 Stichting Drinkwaterleiding “De Tien Gemeenten”
periode: 1924-2000
omvang: 2,37 m
toegang: Plaatsingslijst

09.00 Openbare werken, Ruimtelijke ordening: Algemeen
146 Stichting het Noordzeegebied in een verstedelijkte wereld – Foundation the North Sea in an Urbanized World (NUW)
periode: 1965-2008
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
281 Stichting Het Princenhof
periode: 1934-1985
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
897 Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Rijswijk en omgeving
periode: 1955-1998
omvang: 1,38 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
443 Stichting Katholiek Informatiecentrum De Open Deur
periode: 1955-1982
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
894 Stichting Katholiek Onderwijs Delft eo
periode: 1915-1997
omvang: 18,75 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
669 Stichting Katholieke Bond van Ouderen Huis
periode: 1919-2000
omvang: 0,4 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
659 Stichting Kraamcentrum Delft e.o.
periode: (1971) 1973-1984
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
284 Stichting Kunstbezit Etnografisch Museum
periode: 1960-1976
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
873 Stichting Kunstdoelen Delft, De Sigarenfabriek
periode: 1993-2007
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
554 Stichting Molen de Roos
periode: (1926) 1984-1994
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
735 Stichting Monumentenfonds Rijswijk
periode: 1976-1985
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.04 Musea, Bibliotheken
495 Stichting museum Paul Tetar van Elven
periode: 1844-1986
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

12.01 Natuur
773 Stichting Natuurbeschermingswacht te Rijswijk
periode: 1957-1971
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.03 Beroepsonderwijs
662 Stichting Opleidingsinstituut voor gezondheidsinstellingen Delft e.o.
periode: 1971-1986
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
273 Stichting Ouderfonds (oudercommissie) van de Stedelijke Scholengemeenschap Hugo Grotius
periode: 1957-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03 Lokaal, Gemeentelijk (incl. stadsdelen e.d.) – lokaal
884 Stichting Parkeervoorzieningen Delft en Parking Delft BV
periode: 2000-2005
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
585 Stichting Preventief Bevolkingsonderzoek voor Delft e.o.
periode: 1974-1991
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
661 Stichting Revalidatie-centrum Delft e.o.
periode: 1957-1983
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
763 Stichting Rijswijkse Jeugdaktie
periode: 1953-1983
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

11 Gezondheidszorg
658 Stichting Rode Kruis Trombosedienst Delft
periode: 1973-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
301 Stichting Samenwerkende Openbare Bibliotheken
periode: 1966-1990
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
505 Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuisen (S.S.D.Z.)
periode: 1965-1991
omvang: 2 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
595 Stichting Speel-O-Theek Delft
periode: 1977-1996
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
881 Stichting St. Barbara
periode: 1945-2002
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

12.01 Natuur
808 Stichting Streekdierentehuis Julialaantje
periode: 1973-1993
omvang: 0,14 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

11 Gezondheidszorg
592 Stichting ter bevordering van de schooltandverzorging in de gemeente Delft e.o.
periode: 1948-1991
omvang: 1,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
683 Stichting tot behartiging van belangen van de jeugd, van 1934-1972 de Vereniging tot beheer van kleuterscholen te Delft, 1934-1993
periode: 1934-1993
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
240 Stichting tot opsporing van tuberculoselijders te Delft
periode: 1948-1985
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
376 Stichting Trefcentrum Delft
periode: 1972-1980
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
496 Stichting Tyche
periode: 1953-1983
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.05 Historie, Archiefdiensten
38 Stichting VOC Delft 2002
periode: 2001-2002
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
896 Stichting voor Katholiek Kleuter- en Basisonderwijs te Rijswijk
periode: 1971-1997
omvang: 3,75 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

11 Gezondheidszorg
660 Stichting voor physische therapie
periode: 1960-1971
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
645 Stichting voor Sociale Werkvoorziening
periode: 1971-1980
omvang: 11,5 m
toegang: Inventaris

Dit archief is extern opgeslagen, voor informatie over raadpleging kunt u contact opnemen met Archief Delft: archief@delft.nl

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
226 Stichting voor vluchtelingenhulp Delft
periode: 1955-1977
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
851 Stichting Werklozenkomitee Delft
periode: 1987-1997
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
761 Stichting Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk
periode: 1975-1985
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.02 Volkshuisvesting
723 Stichting Woningbeheer te Rijswijk
periode: 1927-1971
omvang: 0,62 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.01 Handel
58 Straatventen: stukken betreffende de regeling voor de markt-, straat- en riviervishandel
periode: 1933-1971
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
857 Stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te ’t Woudt
periode: 1672-1977
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
640 Stukken afkomstig van diverse notarissen
periode: 1906-1941
omvang: 0,6 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
755 Stukken betreffende de hofstede Sion te Rijswijk, afkomstig uit familiearchief Viruly-Schimmel
periode: 1555-1882
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

16.01 Handel
192 Stukken betreffende de winkels van de familie Van der Arend
periode: 1955-1982
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
760 Stukken betreffende diverse commissies te Rijswijk, afkomstig van wethouder Kortink
periode: 1965-1976
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

18.03 Personen
636 Stukken betreffende Petrus Onderdewijngaart en Jacob Onderdewijngaart Canzius
periode: 1766-1838
omvang: 0,12 m
toegang: Geen toegang

15.09 Evenementen
173 Sub-commissie Delft voor de wereldtentoonstelling te Parijs in 1855
periode: 1853-1857
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
50 Superintendenten stadsbrandspuiten
periode: 1818-1856
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
251 Tapperscorporatie
periode: 1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

16.06 Handel, Nijverheid, Industrie, Diensten: overig
836 Technet Delft
periode: 1990-1995
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.01 Letterkunde
619 Technisch Leesgezelschap
periode: 1884-1920
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
715 Technische Commissie, sinds 1953 Commissie voor Planologie en Openbare Werken Rijswijk
periode: 1949-1980
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.07 Studentenleven
355 Technologisch Gezelschap Delft
periode: 1890-1985
omvang: 10 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
302 Toneelvereniging De Flits
periode: (1875) 1939-1984
omvang: 1,9 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
305 Toneelvereniging Genoegen, Kunst en Vriendschap
periode: 1905-1976
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
303 Toneelvereniging Molière
periode: 1882-1921
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
207 Tuinbouw Ontspanningsvereniging
periode: 1934-1937
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
123 ULO school 5 (Joost ’t Hooftschool voor meisjes van 6 tot 16 jaar)
periode: 1875-1891
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
899 Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, vanaf 1979 Unie van Vrijwilligers
periode: 1969-2010
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
88 Van der Woudenstichting en de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening
periode: 1949-1976
omvang: 2,75 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
117 Van Everdingenschool
periode: 1895-1965
omvang: 0,85 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
887 Van Markens Drukkerij
periode: 1891-1991
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
538 Vereeniging Jonge Garde
periode: 1902-1915
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
539 Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder
periode: 1857
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
537 Vereeniging R.K. Herstellingsoorden voor Longijders en Zwakke Kinderen, afdeling Delft
periode: 1911-1956
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
601 Vereeniging tot Steun aan Verwaarloosden en Gevallenen, afdeling Delft
periode: 1909-1931
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
668 Verenigde Zondagscholen
periode: 1865-1904
omvang: 0,08 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
197 Vereniging “Het Zilveren Kruis”
periode: 1867-1872
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
364 Vereniging “Moed, beleid en trouw” afdeling Delft
periode: 1890-1901
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
442 Vereniging Academie voor R.K. Jongeren
periode: 1953-1966
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

14.06 Wetenschapsbeoefening
277 Vereniging Algemene Kennis
periode: 1869-1889
omvang: 0,03 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
198 Vereniging Armenzorg, sinds 1947 Bijstand in Moeilijke Omstandigheden B.I.M.O.
periode: 1891-1994
omvang: 0,38 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
809 Vereniging Buurtraad Steenvoorde te Rijswijk
periode: 1974-1985
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
308 Vereniging Comité van St. Lucas
periode: 1902-1911 (1916)
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
205 Vereniging Het Kinderhuis
periode: 1904-1980 (1983)
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
209 Vereniging Jeugdwerk Delft, later jeugd- en jongerenraad
periode: 1921-1976
omvang: 1,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
279 Vereniging Kunst aan het volk; Fonds tot stichting ener expositiezaal
periode: Volk 1918-1974, Fonds 1918-1977
omvang: 2,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
430 Vereniging Luchtafweerdienst Delft
periode: 1946-1971
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

10.07 Minderheden, Emancipatie
204 Vereniging Maatschappelijke Belangen
periode: 1897-1972
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
366 Vereniging Metalen Kruis
periode: 1853-1892
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

12.02 Milieu
830 Vereniging Milieudefensie, afdeling Delft
periode: 1975-2001
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
102 Vereniging Nazorg
periode: 1926-1965
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
421 Vereniging Oranjedag
periode: 1908-1946
omvang: 0,8 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
272 Vereniging Ouders Leerlingen Grotius Gymnasium
periode: 1936-1966
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
195 Vereniging Sint Vincentius a Paulo
periode: 1864-1964
omvang: 0,9 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
944 Vereniging St Vincentius
periode: 1906-1974
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

13.01 Veeteelt
843 Vereniging ter bevordering der bijenteelt in Nederland, afdeling Westland
periode: 1952-1980
omvang: 0,14 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
270 Vereniging tot beheer van kleuterscholen
periode: 1934-1962
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
266 Vereniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid te Delft, later Vereniging voor Handenarbeid , afdeling Delft
periode: 1891-1975
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
199 Vereniging tot oprichting en instandhouding van een gebouw voor Christelijke belangen
periode: 1920-1969
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
420 Vereniging Trouw aan Koning en Vaderland, afdeling Delft
periode: 1893-1901
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

14.04 Hoger/wetenschappelijk onderwijs
888 Vereniging van Delftse Hoogleraarsvrouwen
periode: 1971-2007
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.02.03 Overige Hervormde instellingen
462 Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, afdeling Delft
periode: 1912-1980
omvang: 2,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
852 Vereniging van vrouwen met academische opleiding
periode: 1951-2008
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
265 Vereniging volksonderwijs, afdeling Delft
periode: 1928-1969
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
863 Vereniging voor Christelijk bewaarschoolonderwijs, na 1940 Kleuterschool Maasland
periode: 1933-1977
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
875 Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Maasland
periode: 1977-2001
omvang: 2,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
427 Vereniging voor facultatieve crematie
periode: 1937-1973
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
264 Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs
periode: 1881-1987
omvang: 2,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.10 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: overig
769 Vereniging voor Heemschut te Rijswijk
periode: 1941-1984
omvang: 0,37 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

14.05 Overige onderwijsinstellingen
885 Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk
periode: 1966-2000
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
736 Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs Rijswijk en voorlopers
periode: 1902-1978
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
283 Vereniging voor schone kunsten “De Kring”
periode: 1946-1973
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
503 Vereniging Wester V Delft
periode: 1949-1990
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
733 Vereniging, later Stichting Openbaar Badhuis
periode: 1926-1976
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.08 Recreatie, Toerisme
369 Verfraaiingsvereniging Delfia, vanaf 1923 Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV)
periode: 1897-1988
omvang: 3,5 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
684 Verzameling Van den Brandeler
periode: 1900-1960
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
940 Verzet tegen A4 Midden Delfland
periode: 1995-2010
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
588 Vicarieën gesticht door Geertruid Dirksdochter van Beest
periode: (1499) 1647-1916
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
104 Vleeskeuring kring Delft/Westland
periode: 1975-1985
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
415 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.)
periode: 1947-1995
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
772 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, afdeling Rijswijk
periode: 1946-1997
omvang: 5 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.07 Sport
816 Volleybalvereniging Blokkeer, sinds 1980 PVC/BLOKKEER, te Rijswijk
periode: 1947-1990
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
691 Voorlopers van Groen Links, 1969-1990
periode: 1969-1990
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
664 Vrije Akademie
periode: 1952-1985
omvang: 2 m
toegang: Plaatsingslijst

08.02 Overige waterstaatsinstellingen
159 Vrijenbanse Sluis
periode: 1529-1846
omvang: 2,72 m
toegang: Inventaris

17.03.02 Plaatselijke Gereformeerde kerken
586 Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk
periode: 1943-1949
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
818 Vrijzinnig Christelijke Jongerenbond, afdeling Rijswijk
periode: 1929-1949
omvang: 0,19 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.02 Toneel, Muziek, Dans
529 Vrijzinnig Hervormd Vrouwenkoor
periode: 1939-1990
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
213 Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw (V.A.C.)
periode: 1956-2001
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
814 Vrouwenbond en Rooie Vrouwen in de PVDA afdeling Rijswijk
periode: 1947-1987
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.07 Minderheden, Emancipatie
602 Vrouwenhuis Delft
periode: 1977-1993
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
418 Vrouwenvereniging Tesselschade/Arbeid Adelt
periode: 1872-1983
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
473 W.H. Manger
periode: (1810) 1919-1934 (1940)
omvang: 2,3 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
456 Waalse Hervormde gemeente
periode: 1571-1982
omvang: 11,5 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
791 Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen
periode: 1908-1991
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.07 Sport
525 Wandelvereniging De Jolige Tippelaars
periode: 1938-1979
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
221 Watersnoodcomité
periode: 1926
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
201 Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft
periode: 1350-2002
omvang: 24,62 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
72 Weeskamer Delft
periode: (1506) 1536-1863 (1990)
omvang: 212,62 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
64 Wegencommissie Delft-Zoetermeer-Zegwaard
periode: 1922-1927
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
507 Werkgroep Kerst-In
periode: 1971-1974
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
750 Werkgroep Kleine Monumenten te Rijswijk
periode: 1985-1986
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
716 Werkgroep Oude Stadskern te Rijswijk
periode: 1971-1974
omvang: 0,09 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

21 Verzamelingen
793 Werkgroep Rijswijk in de Tweede Wereldoorlog
periode: 1987-1991
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

10.01 Werkgelegenheid
76 Werkinrichting
periode: 1855-1906
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
287 Werklieden zangvereniging Kunst na Arbeid
periode: 1894-1917
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

10.04 Sociale verzekeringen
833 Werkliedenvereniging Door Eendracht Sterker te Schipluiden
periode: 1899-1999
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
607 Woonkoepel Delft
periode: 1973-1992
omvang: 0,87 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
812 Zaalvoetbalvereniging Rijswijkse Ontspannings- en Sportvereniging Arrows
periode: 1975-1985
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.

15.02 Toneel, Muziek, Dans
436 Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella
periode: 1955-2010
omvang: 1,37 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
945 Zeepfabriek Bousquet
periode: 1898-1994
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
824 Zwembadcommissie te Rijswijk
periode: 1962-1979
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

Stukken uit dit archief zijn tijdelijk op de studiezaal van het gemeentearchief Schiedam in te zien. Klik hier voor meer informatie.