Alfabetisch overzicht archieven

15.09 Evenementen
408 “Geef fleur aan het interieur” aktie stadhuis Delft
periode: 1981
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
432 “Helpt Elkander”, vereniging van ouders en vrienden van geestelijk misdeelden, afdeling Delft e.o.
periode: 1964-1974
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
433 A.C.S. van Heel en H.G. van Heel-Meerburg
periode: 1903-2001
omvang: 1,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
534 A.P. en J.A. van den Berg en A.W. en L.K. van der Klis
periode: 1911-1979
omvang: 0,09 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
821 A.P.J. van der Burg, wethouder van Openbare werken, Bedrijven en Volksgezondheid te Rijswijk
periode: 1966-1978
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
409 A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje
periode: 1877-1981
omvang: 1,3 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
174 Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles
periode: 1629-2005
omvang: 27,13 m
toegang: Inventaris

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
7 Adviescommissie algemene dienstbepaling gemeente ambtenaren
periode: 1918-1932
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
75 Adviescommissie Pedagogisch Jeugdcentrum
periode: 1954-1955
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
10 Adviescommissie salaris lagere ambtenaren en werklieden
periode: 1915-1916
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
189 Advocatenkantoor Mr. B. Hamburger
periode: (1965) 1978-1985 (1988)
omvang: 8,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
802 Algemeen Bevrijdingscomité te Rijswijk
periode: 1945
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
764 Algemeen Rijswijks Comité
periode: 1967-1974
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
260 Algemene Bond van Onderwijzend Peroneel, afdeling Delft
periode: 1966-1970
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
370 Algemene Delftse Amusementenclub
periode: 1904-1905
omvang: 0,03 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
546 Algemene Woningbouwvereniging Volkshuisvesting
periode: 1916-1999
omvang: 4,88 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
517 Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 municipaliteiten, vanaf 1798 gemeenten Nootdorp, Nieuweveen en Hoogeveen, in 1832 samengevoegd tot gemeente Nootdorp
periode: 1585-1930 (1950)
omvang: 33 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
698 Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 municipaliteiten, vanaf 1798 gemeenten Schipluiden, 1692-1937, Hodenpijl, 1666-1855, en Sint Maartensregt, 1692-1855
periode: 1692-1937
omvang: 23 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
144 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Ackersdijk en Vrouwenregt
periode: (1471) 1590-1811(1827
omvang: 2,36 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
147 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Biesland
periode: (1563) 1665-1764 (1809)
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
151 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Hof van Delft
periode: (1361) 1459-1811 (1829)
omvang: 4,24 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
155 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld
periode: 1558-1811
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
157 Ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Vrijenban
periode: (1563) 1569-1811 (1818)
omvang: 12,84 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
141 Ambachtsheerlijkheid,van 1795-19798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente Abtsregt
periode: (1563) 1633-1813
omvang: 2,4 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
120 Anthoni van Leeuwenhoekschool
periode: 1919-1961
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
739 Anti-annexatie comite’s te Rijswijk
periode: 1924-1933
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
780 Anti-Revolutionaire Kiesvereniging Nederland en Oranje I te Rijswijk
periode: 1897-1974
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
476 Aquasi Boachi, prins van Ashanti
periode: 1843-1904
omvang: 0,13 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
80 Arbeidsbeurs
periode: 1900-1922
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
70 Armenraad voor Delft, Hof van Delft en Vrijenban, later Sociale Raad
periode: 1914-1971
omvang: 12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
114 Armenschool (Achterzak)
periode: 1818-1874
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
868 Asepta
periode: 1905-1995
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
133 Bad- en zweminrichting
periode: 1921-1981
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
803 Bakkerij Stavleu te Rijswijk
periode: 1931-1969
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
785 Begeleidingscommissie Renovatie Gemeentelijk Woningbezit te Rijswijk
periode: 1976-1978
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

07.00 Financien: algemeen
24 Beheerder van het stadsjacht
periode: 1825-1864
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.07 Minderheden, Emancipatie
650 Belangenraad buitenlandse werknemers, later Belangenraad migranten
periode: 1978-1991
omvang: 1,35 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
215 Belangenvereniging Staatsliedenbuurt
periode: 1973-1988
omvang: 0,4 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
866 Belangenvereniging Van Rijslaan en Van der Veensingel te Delft
periode: 1983-2010
omvang: 0,43 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
556 Belangenvereniging Zuidpoort
periode: 1987-2003
omvang: 1,88 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
54 Bescherming Bevolking, bureau Delft
periode: 1941-1969
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
770 Bestuurscommissie gezinsvervangend tehuis Vredenoord te Rijswijk
periode: 1972-1977
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
262 Bethel Ziekenhuis
periode: 1965-1983
omvang: 11 m
toegang: Inventaris

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
16 Bevolkingsadministratie van Delft
periode: 1815-1938 (1958)
omvang: 131,7 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
268 Bewaarschool
periode: 1841-1875
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
948 Bewoners Belangen Vereniging Koepoort
periode: 2002-2012
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
938 Bewoners Vereniging Binnenstad Zuid Delft
periode: 1984-2013
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
936 Bewonersvereniging Botaniestraat – Kanaalweg
periode: 1993-2011
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

05.03 Defensie: overig
717 Bijzondere vrijwillige landstorm, afdeling Rijswijk
periode: 1931-1940
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
257 Bond van ambtenaren bij de gemeentesecretarie van Delft
periode: 1918-1919, 1946
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
870 Bond van Christelijke Politie Ambtenaren in Nederland, afdeling Delft
periode: 1922-1992
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
748 Bouwvakarbeidersbond St. Joseph afdeling Rijswijk
periode: 1931-1982
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
94 Brandstoffencommissie district Delft
periode: 1912-1921
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
526 Brandweer Delft
periode: 1925-1997
omvang: 9,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
231 Brouwers- en brandersknechtenbus
periode: 1796
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
232 Brouwersgilde
periode: 1615-1816
omvang: 0,8 m
toegang: Plaatsingslijst

15.01 Letterkunde
298 Buitenlandsch Leesgezelschap
periode: 1890-1913
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
368 Buitensociëteit Reineveld
periode: 1874-1887
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
112 Bureau JOSS, met voorlopers
periode: 1948-1981
omvang: 4,25 m
toegang: Inventaris

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
705 Burgemeester drs. A.Th. Boogaardt
periode: 1953-1973
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
637 Burgerlijk Armbestuur
periode: (1871)1906-1947(1968)
omvang: 9,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
756 Burgerlijk Armbestuur (1921-1923), de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon (1924-1954) en de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg (vanaf 1955) te Rijswijk
periode: 1921-1976
omvang: 2,62 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
719 Burgerlijk Armbestuur te Rijswijk
periode: 1864-1875
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
15 Burgerlijke Stand Delft
periode: 1812-1990
omvang: 57,8 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
804 Buurt- en Speeltuinvereninging Buvelio te Rijswijk
periode: 1950-1995
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
182 Calvé Delft, voorheen Nederlandsche Fransch-Hollandsche Oliefabrieken
periode: (1783) 1883-1975
omvang: 56 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
118 Carel Fabritiusschool
periode: 1875-1968
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
874 Centraal Overlegorgaan Woningcorporaties Delft
periode: 1972-2001
omvang: 3,75 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
87 Centrale commissie van advies inzake de bestrijding der werkloosheid door werkverruiming, werkverschaffing en ontspanning (Comawerk)
periode: 1938-1941
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
800 Centrale Commissie van Overleg voor Werkliedenzaken te Rijswijk
periode: 1922-1934
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
545 Chemische Fabriek Velada
periode: 1919-1929
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
99 Cholera-commissie
periode: 1832-1884
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.01 Synode, classes
603 Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk, classis Delft
periode: 1865-1879
omvang: 0,05 m
toegang: Inventaris

14.02 Voortgezet onderwijs
652 Christelijk Lyceum Delft
periode: 1928-1994
omvang: 1,87 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
484 Christelijke Boeren- en Tuindersbond, afdeling Delft en omstreken
periode: 1920-1923, 1938-1992
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
559 Christelijke Coöperatieve Woningbouwvereniging Ons Huis en De Goede Woning, in 1984 gefuseerd tot Onze Woning
periode: 1907-2000
omvang: 3,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
573 Christelijke Federatie voor Overheidspersoneel, met voorlopers Algemene Nederlandsche Christelijke Ambtenaarsbond en Nederlandsche Christelijke Bond van Overheidspersoneel
periode: 1922-1992
omvang: 9 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
410 Christelijke Historische Unie (C.H.U.)
periode: 1918-1980
omvang: 0,7 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
367 Christelijke Jonge Mannen Vereniging “Daniël”
periode: 1865-1976
omvang: 2,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
904 Christelijke Jongelings, later Jonge Mannen Vereniging Romeinen 1:16a en Christelijke Meisjes Vereniging Johannes 17: 21a, vanaf 1961 Christelijke Jongeren Vereniging ¿t Woudt ¿ Den Hoorn
periode: 1906-1980
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
898 Christelijke Muziekvereniging Excelsior te Pijnacker
periode:
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
286 Christelijke Oratoriumvereniging Halleluja
periode: 1892-1957
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
506 Christelijke wijkverpleging Rehoboth
periode: 1896-1987
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
508 Christelijk-Gereformeerde Bejaardenzorg
periode: 1928-1964
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
412 Christen Democratisch Appel (C.D.A.)
periode: 1978-2014
omvang: 1,62 m
toegang: Plaatsingslijst

15.01 Letterkunde
624 Civiel en Bouwkundig Leesgezelschap
periode: 1900-1920
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
341 Civitas Studiosorum Reformatorum (C.S.R.) te Delft
periode: 1961-2001
omvang: 4 m
toegang: Plaatsingslijst

17.02.01 Synode, Classes, Ringen
518 Classis Delft en Delfland van de Nederlandse Hervormde Kerk
periode: 1574-1815
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
893 Collectie A. Verbraeck
periode: 1990-2010
omvang: 0,45 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
49 Collectie A.H.H. van der Burgh
periode: eind 19e- begin 20e eeuw
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
856 Collectie betreffende twee vicarieën in de Oude en Nieuwe Kerk
periode: 1414-1847
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
587 Collectie C.D. Goudappel
periode: 1509-1975
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
513 Collectie C.J.A. Begeer
periode: 1785-1963
omvang: 5 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
749 Collectie Carel Bloemen
periode: 1930-1947, met verzamelde archivalia vanaf 1628
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
591 Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Schipluiden
periode: 1636-1813
omvang: 0,1 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
490 Collectie dr ir K.L. van Schouwenburg
periode: 1988-1989
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
685 Collectie F.E.C. Scheffer
periode: 1882-1958
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
689 Collectie G. Engberts
periode: 1946-1952
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
720 Collectie H.M. Suiker
periode: 1892-1983
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
549 Collectie H.W. van Leeuwen
periode: 20e eeuw
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
512 Collectie Henri A. Ett
periode: 20e eeuw
omvang: 1,82 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
471 Collectie Hoekwater
periode: 1624-1906
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
571 Collectie J.H. ten Hacken, plateelschilder bij de Porceleyne Fles van 1940-1984
periode: 1918-1984
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
900 Collectie J.Y.C. Beckers, directrice van Wooncentrum Abtswoude van 1968-1988
periode: 1968-1994
omvang: 0,16 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
191 Collectie Johannes en Frederik Johan Berghuis
periode: 1776-1835 (1935)
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
177 Collectie kopieën en transcripties van archivalia elders
periode: 1900-2000
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
746 Collectie Lindenberg
periode: 1894-1962
omvang: 0,1 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
747 Collectie losse aanwinsten Rijswijk
periode: 1536-2000
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
790 Collectie Mr. M.L. Buschkens-Dijkgraaf
periode: 1918-1990
omvang: 1,88 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
514 Collectie Rijk van Lavieren
periode: 1907-1951
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
758 Collectie Ruychrock van der Werve
periode: 1729-1990
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
845 Collectie Tromp
periode: 1626-1966
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
176 Collectie Van der Lely
periode: 18e-19e eeuw
omvang: 0,87 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
776 Collectie Van Rossum
periode: 1974-1986
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
806 Collectie Van Vredenburch
periode: 1480-1883
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
244 College van directeuren der tienden tot behoud van gezamenlijke armen van Pijnacker
periode: 1885-1997
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

07.01 Belastingen
20 College van zetters der directe belastingen
periode: 1812-1927
omvang: 0,3 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
374 Comité “Vrienden van de Hertenkamp”
periode: 1951-1954
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
387 Comité 1813-1913 ter viering van het herstel van Neerland’s onafhankelijkheid.
periode: 1913
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
844 Comite Internationale Uitwisseling Delft
periode: 1972-1982
omvang: 0,15 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
649 Comité Steunverlening Bewoners Wippolder
periode: 1940-1942
omvang: 0,15 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
426 Comite tot bevordering der stadsontwikkeling
periode: 1937-1939
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
222 Comité tot hulpverlening aan noodlijdenden te Emmen
periode: 1926
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
224 Comité tot inzameling van gelden ten behoeve van vervolgden wegens geloof en ras
periode: 1938
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
774 Comité tot oprichting van een Eremonument voor de gevallenen te Rijswijk
periode: 1945-1953
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
731 Comité tot steun aan Belgische vluchtelingen te Rijswijk
periode: 1914-1919
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
291 Comité Volkszangdag
periode: 1923-1970
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
399 Comité voor de Stedelijke Korpsschietwedstrijd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid
periode: 1913
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
797 Comité voor gratis Kindervoeding te Rijswijk
periode: 1944-1945
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
391 Comité voor het huldeblijk van het gemeentepersoneel aan burgemeester F.M. de Vries van Heijst bij zijn 25-jarig ambtsjubileum
periode: 1897-1898
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
290 Comité voor Jeugdconcerten te Delft
periode: 1928-1941
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
553 Comité Willem de Zwijgerherdenking
periode: 1982-1985
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
801 Comité, later de Commissie tot Oprichting van een Monument
periode: 1938-1945
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
68 Commissarissen over de Bank van Lening
periode: 1676-1923
omvang: 13,75 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
126 Commissarissen over de schouwburg en de stadsdoelen
periode: 1829-1886
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
47 Commissie afneming politie-examens
periode: 1917-1921
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

07.00 Financien: algemeen
18 Commissie begroting en financien
periode: 1813-1875
omvang: 0,56 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
83 Commissie bestrijding werkloosheid
periode: 1918
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
86 Commissie bijsteun ondersteunde werklozen
periode: 1936-1942
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
56 Commissie boter, kaas en graanmarkt
periode: 1903-1918
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
404 Commissie Delft 700 jaar stad
periode: 1946-1949
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
405 Commissie Delftsche Feestweek
periode: 1947-1948
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
316 Commissie Delftse Adspiranten Competitie
periode: 1934-1936
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
134 Commissie Delftse Jeugdaktie
periode: 1947-1956
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
93 Commissie distributie schoeisel en sajet
periode: 1917-1919
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
113 Commissie gemeentelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
periode: 1964
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
722 Commissie Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening te Rijswijk
periode: 1962-1970
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
98 Commissie geneeskundig toevoorzicht
periode: 1818-1865
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
709 Commissie Georganiseerd Overleg te Rijswijk
periode: 1946-1978
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
66 Commissie havenvraagstuk
periode: 1929-1930
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
724 Commissie Huisvesting Rijswijk
periode: 1969-1975
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
51 Commissie inzake de reorganisatie van de brandweer
periode: 1920-1924
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
728 Commissie Jeugdfonds, vanaf 1970 Jeugdzaken te Rijswijk
periode: 1961-1974
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
48 Commissie lager politiepersoneel
periode: 1929-1939
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
52 Commissie Luchtbeschermingsdienst
periode: 1936-1941
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
727 Commissie Onderwijs en Culturele Zaken te Rijswijk
periode: 1968-1979
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
78 Commissie onderzoek werkinrichting
periode: 1902-1904
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
706 Commissie Openbaarheid Gemeentebestuur te Rijswijk
periode: 1970-1974
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
31 Commissie Openbare Werken, vanaf 1959 commissie voor stadsontwikkeling, vanaf 1966 commissie voor openbare werken en stadsontwikkeling
periode: 1895-1969
omvang: 2,37 m
toegang: Inventaris

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
6 Commissie personeelsaangelegenheden
periode: 1921-1938
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
825 Commissie Personeelsaangelegenheden te Rijswijk
periode: 1968-1979
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
101 Commissie rechtspositie Sint-Joris Gasthuis
periode: 1914-1922
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
95 Commissie samenwerking bijzondere noden
periode: 1936-1943
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
813 Commissie Sint Nicolaasviering van de Vereniging Openbaar Onderwijs Rijswijk
periode: 1968-1976
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
63 Commissie spoorwegverbinding Delft-Zoetermeer
periode: 1881-1903
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
713 Commissie Stadsontwikkeling en Economische Aangelegenheden, later Commissie Economische en Algemene Zaken en Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en Economische Zaken te Rijswijk
periode: 1953-1980
omvang: 0,87 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
223 Commissie stormramp
periode: 1927
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
220 Commissie stormramp Borculo
periode: 1925
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
44 Commissie strafverordening
periode: 1919-1941
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
333 Commissie ter behartiging van de studiebelangen van de Indologische studenten
periode: 1898-1899
omvang: 0,03 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
563 Commissie ter herdenking van de moord op Willem I
periode: 1884-1886
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
132 Commissie toezicht bad- en zweminrichtingen
periode: 1863-1920
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
129 Commissie toezicht bioscopen
periode: 1928-1941
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
111 Commissie toezicht gemeentelijke bewaarscholen
periode: 1875-1919, 1951-1957
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
109 Commissie toezicht middelbaar onderwijs
periode: 1912-1968
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
107 Commissie toezicht Teken- en Industrieschool
periode: 1851-1864
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
28 Commissie tot de verbetering der Zuidelijke Avenuen der stad
periode: 1836-1840
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
74 Commissie tot onderzoek naar de rechtspositie van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft
periode: 1927-1940
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
388 Commissie tot regeling der feesten ter herdenking van de 40-jarige regering van Koning Willem III
periode: 1889
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
108 Commissie tot wering van schoolverzuim
periode: 1918-1932
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

07.00 Financien: algemeen
21 Commissie uit de raad, belast met de werkzaamheden betreffende de liquidatie van de gevestigde schuld ten laste van de stad Delft
periode: (1816) 1820-1865
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
84 Commissie van advies gemeentelijke dienst werkloosheids- verzekering en arbeidsbemiddeling
periode: 1923-1939
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.03 Nutsbedrijven
61 Commissie van beheer over de Gemeentebedrijven
periode: 1910-1967
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

16.03 Nutsbedrijven
62 Commissie van beheer over fabrieken van electriciteit, gas en water.
periode: 1910-1911
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
69 Commissie van directie over de Armeninrichting
periode: 1827-1858
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
27 Commissie van fabricage
periode: 1814-1894
omvang: 2,25 m
toegang: Inventaris

07.00 Financien: algemeen
22 Commissie van financiën, vanaf 1986 commissie van der rekening, vanaf 1990 commissie middelen
periode: 1919-1956, 1964-1998
omvang: 1,36 m
toegang: Plaatsingslijst

05.00 Defensie: algemeen
39 Commissie van militaire zaken, vanaf 1824 kazernering en inkwartiering
periode: 1814-1845
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
57 Commissie van overleg Hoogheemraadschap Delfland-Delft
periode: 1926-1941
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
4 Commissie van redactie voor een nadere uiteenzetting ten opzichte der grenswijziging te Delft
periode: 1919-1920
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
77 Commissie van toezicht op de werkinrichting
periode: 1863-1896
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

13 Landbouw, Visserij
381 Commissie van voorbereiding van het 27e Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres op 13 juli 1873 te Delft
periode: 1873
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
34 Commissie verbouwing Stadsdoelen
periode: 1922-1968
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
59 Commissie vestiging bedrijven te Delft
periode: 1938-1940
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
676 Commissie Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Milieu, Energie, Recreatie en Sport
periode: 1970-1990
omvang: 1,35 m
toegang: Inventaris

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
696 Commissie voor Culturele Zaken
periode: 1963-1970
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
568 Commissie voor Cultuurbeleid “Culturele Gemeenschap”
periode: 1972-1986
omvang: 2,75 m
toegang: Inventaris

04.00 Openbare orde, Veiligheid: algemeen
43 Commissie voor de aanleg van een schietbaan
periode: 1866-1871
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

12.00 Natuur, Milieu: algemeen
30 Commissie voor de gemeentereiniging
periode: 1871-1918
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
738 Commissie voor de Inhuldigingsfeesten ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van koningin Wilhelmina te Rijswijk
periode: 1898
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
406 Commissie voor de Martinus Nijhoff Reisbeurs
periode: 1953-1957 (1959)
omvang: 0,07 m
toegang: Plaatsingslijst

04.00 Openbare orde, Veiligheid: algemeen
42 Commissie voor de schutterij
periode: 1815-1907
omvang: 1,32 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
651 Commissie voor de stadsverfraaiing
periode: 1954-1970
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.04 Musea, Bibliotheken
378 Commissie voor de tentoonstelling van voortbrengselen van inlandse nijverheid voor de provincien Noord- en Zuid-Holland
periode: 1848-1849
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
379 Commissie voor de tentoonstelling van Zuid-Hollandse Oudheden te Delft
periode: 1862-1863
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
697 Commissie voor de Verordeningen
periode: 1971-1982
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
401 Commissie voor een nationaal huldeblijk t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij en de Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij Mij tot Redding van schipbreukelingen
periode: 1924-1925
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
708 Commissie voor Financiën te Rijswijk
periode: 1967-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
694 Commissie voor het beheer van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen
periode: 1963-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
692 Commissie voor het Gemeentelijk Woningbedrijf
periode: 1985-1989
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
385 Commissie voor partijen en volksfeesten ter gelegenheid van lustrumvieringen van het Delfts Studenten Corps
periode: 1933
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
677 Commissie voor Personeelszaken, Organisatie, Automatisering en Voorlichting
periode: 1973-1981
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
721 Commissie voor Sociale Aangelegenheden, vanaf 1971 Commissie voor Sociale Zaken te Rijswijk
periode: 1965-1979
omvang: 0,1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
89 Commissie voor spijsuitdeling aan de armen (Soepcommissie)
periode: 1812-1836, 1900-1901
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

08.03.01 Algemeen verkeer, Vervoer
673 Commissie voor Verkeer
periode: 1963-1975
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
671 Commissie Vrouwenemancipatie
periode: 1977-1995
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
218 Commissie Watersnood
periode: 1825
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
219 Commissie Watersnood
periode: 1861
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
85 Commissie werkverschaffing aan jeugdige werklozen
periode: 1935-1937
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
402 Commissie Wilhelmus van Nassauwe ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de geboortedag van Willem van Oranje
periode: 1932-1933
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
666 Commissie Wonen
periode: 1990-1997
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
110 Commissies van onderwijs, cultuur en samenlevingsopbouw
periode: 1919-1990
omvang: 0,72 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
670 Commissies voor Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden en Veiligheid
periode: 1975-1998
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
5 Commissies voor georganiseerd overleg ambtenaren en werklieden
periode: 1920-1996
omvang: 1,65 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
71 Commissies voor Sociale Zaken en Welzijn
periode: 1919-1998
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
674 Commissies voor Werkgelegenheid en werk c.a.
periode: 1975-1998
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
441 Congregatie van R.K. Jongeren
periode: 1857-1975
omvang: 7,62 m
toegang: Inventaris

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
267 Contact- en propaganda commissie voor het openbaar onderwijs
periode: 1955-1970
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
186 Contactcommissie electrotechnische installateurs
periode: 1955-1974
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
799 Coöperatieve Huishoudvereniging Westerbro
periode: 1907-1916
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
187 Coöperatieve vereniging Gas en Electriciteit u.a.
periode: 1963-1969
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
214 Coöperatieve woningbouwvereniging “Industriepersoneelshuisvesting g.a.”
periode: 1960-1987
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
227 Corporatie van fabrikanten en traficanten in aardewerk
periode: 1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
245 Corporatie van metselaars, rietdekkers en steenhouwers
periode: 1808-1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
778 Culturele Commissie te Rijswijk
periode: 1954-1959
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
657 Culturele Raad
periode: 1951-1970
omvang: 0,6 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
477 D. en S.A. van Baaren
periode: 1897-1975
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
788 D. van der Giessen, lid van het bestuur van de Stichting Buurtschap Oud-Rijswijk
periode: 1975-1990
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
632 D.V.S. Toneel- en muziekvereniging “Lacht U Sieck”
periode: 1973-1975
omvang: 0,24 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
413 D66 afdeling Delft
periode: 1966-1974, 1977-1999
omvang: 0,94 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
901 De Delftsche Sport
periode: 1885-1999
omvang: 4 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
644 De Delftsche Zwervers
periode: 1920-1990
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
179 Deftsche leerlooierij en drijfriemfabriek, voorheen Alex Adam
periode: 1823-1971 (1977)
omvang: 4,3 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.02 Bisdommen, Dekenaten
848 Dekenaat Delfland
periode: 1777-2000
omvang: 6,12 m
toegang: Inventaris

15.05 Historie, Archiefdiensten
307 Delfia Batavorum
periode: (1932) 1935-2000
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
583 Delfste Schaakclub
periode: 1905-1990
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
867 Delfts Byzantijns Koor
periode: 1967-2007
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
306 Delfts Centrum voor Amateurtoneel
periode: (1956) 1968-1980
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
599 Delfts Comité Jaarlijkse Dodenherdenking
periode: 1953-1961
omvang: 0,05 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
403 Delfts Comité tot aanbieding van een nationaal huwelijksgeschenk aan Prinses Juliana en Prins Bernhard
periode: 1936-1937
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
839 Delfts Madrigaalkoor
periode: 1946-1963
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
423 Delfts Pelikaan Comité
periode: 1934
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
551 Delfts Promenade Orkest
periode: 1946-1993
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
574 Delfts Symphonie Orkest Semper Fixo
periode: 1921-1944
omvang: 0,08 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
317 Delftsch Studenten Corps
periode: 1848-1983
omvang: 25,9 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
498 Delftsch Studenten Toneel Gezelschap
periode: 1881-1980
omvang: 1,02 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
552 Delftsch Vrouwenkoor
periode: 1943-1947
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
947 Delftsche Broodbakkers Patroonsvereniging Onderling Belang
periode: 1936-1980
omvang: 0,07 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
327 Delftsche Caroussel Vereeniging
periode: 1881-1989
omvang: 1,02 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
300 Delftsche Esperantovereniging La Espero
periode: 1932-1949 (1950)
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
371 Delftsche Gymnasiasten Bond
periode: 1914-1966
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
846 Delftsche Katholieke Stichting voor Bejaardenzorg D.K.S.B.
periode: 1871-1999
omvang: 4,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
934 Delftsche Korfbal Club
periode:
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
693 Delftsche Patroonsvereniging
periode: 1896-1914
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
325 Delftsche Studenten Aeroclub
periode: 1930-1987
omvang: 2,62 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
497 Delftsche Studenten Alpenclub
periode: 1922-1987
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
326 Delftsche Studenten Amateur Fotografen Vereeniging
periode: 1891-1992
omvang: 0,73 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
356 Delftsche Studenten Bond (D.S.B.)
periode: 1897-1985
omvang: 16 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
628 Delftsche Studenten corpsgezelschap “De Gothiekdrinkers”
periode: 1925-1970
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
319 Delftsche Studenten Debating Club
periode: 1865-1987
omvang: 0,81 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
617 Delftsche Studenten Dispuut Gezelschap Zelandia
periode: 1880-1971
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
329 Delftsche Studenten Hockey Club
periode: 1920-1992
omvang: 1,21 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
621 Delftsche Studenten IJsclub
periode: 1885-1963
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
626 Delftsche Studenten Lawntennis Club
periode: 1913-1976
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
322 Delftsche Studenten Motorclub
periode: 1918-1988
omvang: 0,41 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
611 Delftsche Studenten Muziekgezelschap Apollo
periode: 1849-1988
omvang: 1,41 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
320 Delftsche Studenten Roeivereniging LAGA
periode: 1876-1991
omvang: 10,74 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
323 Delftsche Studenten Rugby Club
periode: 1918-1989
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
324 Delftsche Studenten Schaak Club PARIS
periode: 1889-1987
omvang: 0,37 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
318 Delftsche Studenten Scherm-, Gymnastiek- en Atletiekvereniging ODIN
periode: 1848-1991
omvang: 2,15 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
610 Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix
periode: 1847-1989
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
625 Delftsche Studenten Sport Vereeniging
periode: 1907-1920
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
620 Delftsche Studenten Velocipede Club
periode: 1885-1899
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
630 Delftsche Studenten Vereniging “Het Prinsenhof”
periode: 1945-1947
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
623 Delftsche Studenten Voetbal Vereeniging
periode: 1897-1986
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
328 Delftsche Studenten Volleybal en Basketbal Vereniging SIGI
periode: 1958-1988
omvang: 0,87 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
622 Delftsche Studenten Weerbaarheid
periode: 1889-2005
omvang: 2,02 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
330 Delftsche Studenten Zeilvereniging “De Brielse Maas”
periode: 1957-1999
omvang: 0,71 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
357 Delftsche Vrouwen Studenten Vereniging
periode: (1900) 1904-1976 (1977)
omvang: 7,35 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
37 Delftse Begraafplaatsen, 1828-1999
periode: 1827-1999
omvang: 18 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
398 Delftse commissie voor het z.g. Plan 1913 (tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis)
periode: 1912
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
292 Delftse Gymnasiasten Bond Orkest
periode: 1968
omvang: 0,01 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
314 Delftse gymnastiekvereniging Sparta
periode: 1894-1975
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
170 Delftse Handelsvereniging
periode: 1895-1971
omvang: 1,65 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
480 Delftse Hockey Club Ring Pass
periode: 1940-2009
omvang: 2,01 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
582 Delftse IJsclub
periode: 1978-1987
omvang: 0,02 m
toegang: Inventaris

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
849 Delftse Komedie
periode: 1969-2007
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
285 Delftse kunstenaarsvereniging Inhoud
periode: 1984-1990
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
131 Delftse Kunststichting
periode: (1970) 1973-1980 (1981)
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

16.00 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector: algemeen
171 Delftse Middenstandsfederatie, later Ondernemers-federatie Delft
periode: 1922-1982
omvang: 2,25 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.03 Parochies
435 Delftse parochiekerken
periode: 1348-1572 (1782)
omvang: 2 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
930 Delftse Politie Sport Vereniging
periode: 1923-1989
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
359 Delftse Studenten Kunststichting
periode: 1947-1974
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
562 Delftse Studenten Raad
periode: 1982-1986
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
360 Delftse Studenten Roeivereniging Proteus Eretes
periode: 1947-2000
omvang: 4,9 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
358 Delftse Studenten Vereniging “St. Jansbrug”
periode: 1947-1980
omvang: 11,9 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
361 Delftse Studenten Volleybalvereniging “PUNCH”
periode: 1950-1985
omvang: 2 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
882 Delftse Studentenvereniging Nieuwe Delft
periode: 1960-2005
omvang: 3,87 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
890 Delftse Tennisbond
periode: 1926-1999
omvang: 2,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.07 Minderheden, Emancipatie
431 Delftse Vrouwenraad
periode: 1939-2000
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
175 Delftse Werkmans Vereniging
periode: 1888-1984
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
383 Delftse Zwemvereniging
periode: 1923-2002
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
377 Departement Delft van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
periode: 1834-1962
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
169 Departement Delft van de Nederlandse maatschappij tot bevordering der nijverheid
periode: 1777, 1887, 1971, 1977
omvang: 5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
524 Dhr. Lindner, directeur van de Margrietschool te Pijnacker
periode: 1976-1986
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
41 Dienstdoende schutterij
periode: 1827-1917
omvang: 10 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
116 Dirck van Bleyswijckschool
periode: 1952-1964
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
347 Dispuut Bulastis
periode: 1946-1970
omvang: 0,6 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
344 Dispuut DONAR
periode: 1922-1970
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
633 Dispuut Feminisme
periode: 1973
omvang: 0,01 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
612 Dispuut Forte Citius Quam Dolo
periode: 1859-1885
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
342 Dispuut G.I.O.
periode: 1902-1912
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
346 Dispuut Gladius
periode: 1945-1979
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
614 Dispuut H3
periode: 1864-1877
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
345 Dispuut HET
periode: 1925-1970
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
627 Dispuut M.E.R.W.E.
periode: 1918-1947
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
608 Dispuut O.K.W.
periode: 1844-1933
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
618 Dispuut O.R.D. (Oreeren, Rederneeren, Disputeeren)
periode: 1881-1891
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
349 Dispuut SJALEEM
periode: 1957-1969
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
321 Dispuut Socrates
periode: 1879-1880
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
350 Dispuut Tenochtitlan
periode: 1959-1977
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
343 Dispuut U.I.L.
periode: 1916-1922
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
609 Dispuutgezelschap De Vijf Kolommen
periode: 1844-1884
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
629 Dispuutgezelschap Vrije Studie
periode: 1920-2005
omvang: 0,3 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
92 Distributiebedrijf en levensmiddelencomité van de centrale keuken
periode: 1914-1949
omvang: 6,1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
768 Distributiedienst van Rijswijk
periode: 1939-1948
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
798 Districtscommissie Ypenburg van de Stichting Landelijke Bezettingsschaden
periode: 1946-1948
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
631 Diverse onderverenigingen en gezelschappen D.S.C.
periode: 1843-1928
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
439 Diverse Rooms-Katholieke instellingen, die niet gebonden waren aan een parochie
periode: 1874-1971
omvang: 0,15 m
toegang: Inventaris

18.01 Huizen
828 Documentatie van A.W.J. Meijer betreffende Huis Te Werve
periode: 1921-1990
omvang: 0,38 m
toegang: Plaatsingslijst

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
832 Doop- trouw- en begraafboeken Nootdorp
periode: 1680-1812
omvang: 0,36 m
toegang: Inventaris

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
14 Doop-, trouw- en begraafboeken Delft
periode: 1367-1811
omvang: 9,25 m
toegang: Plaatsingslijst

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
834 Doop-, trouw- en begraafboeken Maasland
periode: 1640-1846
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
590 Doop-, trouw- en begraafboeken Pijnacker
periode: 1612-1812
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

02.01 Burgerlijke stand, Bevolkingsadministratie
707 Doop-, trouw- en begraafregisters van Rijswijk
periode: 1596-1812
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

17.04.02 Doopsgezinde gemeenten
494 Doopsgezinde Gemeente
periode: 1798-1799, 1875-1995.
omvang: 3,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.04 Politiek, Algemeen bestuur: overig
823 Dossiers van het onderzoek naar declaraties van de burgemeester van Rijswijk
periode: 1990-1999
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
511 Dr. D.P. Oosterbaan, gemeentearchivaris
periode: 1963-1973
omvang: 0,65 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
115 Dr. H. Bavinckschool
periode: 1927-1975
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
516 Drankweer Comitee, afdeling Delft
periode: 1920-1977
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
163 Drukkerij Meinema
periode: 1960-1990
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
414 DS ’70
periode: 1973-1981
omvang: 0,09 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
942 E. Bijleveld, directeur Stadsontwikkeling, betreffende de aanleg en ontwikkeling van de Spoorzone
periode: 1956-2012
omvang: 7,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
434 E.N.F.B. Fietsersbond, afdeling Delft
periode: 1974-1986
omvang: 0,6 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
678 Eduard Houbolt, kunstschilder
periode: 1902-1955
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
121 Eerste Technische School
periode: 1911-1972
omvang: 2,5 m
toegang: Plaatsingslijst

16.03 Nutsbedrijven
883 Elektriciteits- en Gasbedrijf Delfland
periode: 1960-1991
omvang: 12,37 m
toegang: Inventaris

15.04 Musea, Bibliotheken
578 Etnografische Vereniging
periode: 1955-2002
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
457 Evangelisch-Lutherse gemeente
periode: 1611-1988
omvang: 8,5 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
465 Familie Botermans
periode: 1848-1938
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
532 Familie Bruigom
periode: 1755-1982
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
779 Familie De Heij, timmerlieden en molenmakers te Rijswijk en Voorburg
periode: 1790-1922
omvang: 0,37 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
605 Familie De Val
periode: 1849-1932
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
492 Familie Dresden
periode: 1926-1960
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
520 Familie Eringaard
periode: 1871-1950
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
482 Familie Eterman
periode: 1839-1920
omvang: 0,09 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
469 Familie Graswinckel
periode: 1792-1950
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
470 Familie Hacker(t)
periode: 1731-1834
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
472 Familie Juynboll
periode: 1865-1975
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
584 Familie Liebregts
periode: 1838-1921
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
464 Familie van Berckel
periode: 1429-1983
omvang: 20 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
466 Familie van der Burch
periode: 1520-1873
omvang: 1,2 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
467 Familie Van der Dussen
periode: (1322) 1570-1777
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

18.02 Families
699 Familie Van der Goes
periode: (1412) 1524-1990
omvang: 12,88 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
847 Familie Van Kinschot
periode:
omvang: 7,85 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
858 Familiestichting Van der Kooij
periode: 1700-1977
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
459 Federatie voor Bejaardenzorg
periode: 1955-1977
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
787 Federatie Vrouwelijke Hulpverlening te Rijswijk
periode: 1959-1973
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
596 Festivalbureau Delft 750 jaar Cultuurstad
periode: 1990-1996
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
695 Fimra J. Naaktgeboren en Zonen
periode: 1932-1953
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
566 Firma Bertels (manufacturen en woninginrichting)
periode: (1870) 1906-1970
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
729 Firma D. Visbach en Zoon, later en Zonen, te Rijswijk
periode: 1870-1949
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
183 Firma Hellebrekers, wijnhandel en distilleerderij Rotterdam-Delft
periode: 1896-2004
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
185 Firma Joh. van Buuren en Zn. (verhuizingen en transporten)
periode: 1947-1953
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
543 Firma Kouwenhoven, drogisterij en verfartikelen
periode: 1925-1956
omvang: 1,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
180 Firma Swarttouw
periode: 1879-1963
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
206 Fotograaf P.A. Odijk
periode: 1920-1965
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
263 Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude
periode: (1466) 1749-2002
omvang: 21,1 m
toegang: Inventaris

18.03 Personen
892 G. Scalzo
periode: 1975-2010
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

18.03 Personen
478 G. van Baren, burgemeester
periode: 1918-1962
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
515 G.G. Kunz, lid van de Culturele Raad Delft
periode: 1961-1970
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
487 G.J. Morre, hoogleraar bouwkunde Polytechnische School
periode: 1864-1919
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

07.01 Belastingen
17 Gaarder Delft
periode: 1705-1805
omvang: 2 m
toegang: Plaatsingslijst

16.03 Nutsbedrijven
60 Gas-, Electriciteits- en Waterleiding bedrijf (Gemeentebedrijven)
periode: 1855-1963
omvang: 7,12 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
26 Gecommitteerden tot het Leidse trekpad
periode: 1632-1814
omvang: 0,58 m
toegang: Plaatsingslijst

16 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector
493 Gelatine Delft NV
periode: 1885-2002
omvang: 11,25 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
950 Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft – Rijswijk
periode: 2005-2014
omvang: 3,5 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
142 Gemeente Abtsregt
periode: (1805) 1816-1855
omvang: 4,24 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
145 Gemeente Ackersdijk en Vrouwenregt
periode: 1817-1855
omvang: 5,28 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
148 Gemeente Biesland
periode: 1818-1832
omvang: 0,22 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
149 Gemeente Groeneveld
periode: 1818-1855 (1920)
omvang: 3,25 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
152 Gemeente Hof van Delft
periode: (1812) 1817-1921
omvang: 33,87 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
156 Gemeente Hoog en Woud Harnasch
periode: 1817-1832
omvang: 1,37 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
569 Gemeente Pijnacker
periode: 1612-1935 (1942)
omvang: 46,3 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
635 Gemeente ’t Woudt
periode: 1810-1817
omvang: 0,24 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
158 Gemeente Vrijenban
periode: (1758) 1817-1921
omvang: 43,2 m
toegang: Inventaris

15.05 Historie, Archiefdiensten
838 Gemeentearchief Rijswijk
periode: 1964-1997
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
653 Gemeentebestuur Delft
periode: 1939-1970
omvang: 173,75 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
859 Gemeentebestuur Maasland
periode: 1920-1980
omvang: 23,5 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
704 Gemeentebestuur Rijswijk
periode: 1918-1945
omvang: 35,75 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
929 Gemeentebestuur Rijswijk
periode: 1979-1989
omvang: 34 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
860 Gemeentebestuur Schipluiden
periode: 1931-1995
omvang: 65,12 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
687 Gemeentebestuur van Maasland
periode: (1569) 1612-1920 (1930)
omvang: 54,36 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
702 Gemeentebestuur van Rijswijk
periode: (1810) 1811-1917
omvang: 32,86 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
767 Gemeentebestuur van Rijswijk, 1946-1976
periode: 1946-1976
omvang: 70,37 m
toegang: Inventaris

05.00 Defensie: algemeen
45 Gemeentebestuur, afdeling militaire zaken
periode: 1939-1947
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

16.03 Nutsbedrijven
757 Gemeentelijk Energiebedrijf Rijswijk
periode: 1910-1986
omvang: 4,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
73 Gemeentelijk pensioenfonds weduwen en wezen
periode: 1909-1952
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
79 Gemeentelijk werklozenfonds
periode: 1908-1915
omvang: 0,8 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
128 Gemeentelijke Archiefdienst en Gemeentelijk Museum Het Prinsenhof
periode: 1896-1991
omvang: 22,5 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
137 Gemeentelijke Dienst Centraal Woningbeheer
periode: 1923-1989
omvang: 7,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
67 Gemeentelijke Dienst Sociale Belangen, met de voorloper de Gemeentelijke Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon
periode: 1907-1972
omvang: 16,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
82 Gemeentelijke dienst voor werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling
periode: 1923-1947
omvang: 2,8 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
81 Gemeentelijke dienst voor werklozenzorg
periode: 1909-1922
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
593 Gemeentelijke Gezondheidsrdaad
periode: 1954-1970
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

04.01 Politie
46 Gemeentepolitie
periode: 1823-1942
omvang: 70,75 m
toegang: Plaatsingslijst

04.01 Politie
575 Gemeentepolitie
periode: 1942-1948
omvang: 24,3 m
toegang: Inventaris

04.01 Politie
576 Gemeentepolitie
periode: 1948-1980
omvang: 33,5 m
toegang: Inventaris

04.01 Politie
577 Gemeentepolitie
periode: 1980-1994
omvang: 20 m
toegang: Inventaris

04.01 Politie
766 Gemeentepolitie Rijswijk
periode: 1916-1994
omvang: 27,38 m
toegang: Plaatsingslijst

12.02 Milieu
711 Gemeentereiniging Rijswijk
periode: 1925-1978
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
710 Gemeentewerken Rijswijk
periode: 1919-1978
omvang: 35,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
564 Gemengd Zangkoor Die Delftsche Sanghers en federatie zangkoren Delft
periode: 1934-2013
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
288 Gemengde zangvereniging Polyhymnia
periode: 1896-1928
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

14.06 Wetenschapsbeoefening
276 Genootschap “Tandem Fit Surculus Arbor”
periode: 1828-1865
omvang: 0,18 m
toegang: Inventaris

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
460 Genootschap Christo Sacrum
periode: 1797-1839
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
203 Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling Delft
periode: 1841-1908
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
528 Genootschap voor moederlijke liefdadigheid
periode: 1828-1957
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
681 Gerardus Christiaan Marcus
periode: 1997-2000
omvang: 0,08 m
toegang: Inventaris

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
946 Gereformeerd Studentenpastoraat Sermo Delft
periode: 1955-1969
omvang: 0,15 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
903 Gereformeerde Jongelings Vereniging De Heere is onze Banier te Schipluiden
periode: 1892-1976
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.02 Plaatselijke Gereformeerde kerken
451 Gereformeerde Kerk Delft
periode: 1842-1960 (1965)
omvang: 17,5 m
toegang: Inventaris

17.03.02 Plaatselijke Gereformeerde kerken
454 Gereformeerde Kerk Delft-Abtswoude
periode: 1963-1993
omvang: 5,5 m
toegang: Plaatsingslijst

17.02.02 Hervormde gemeenten
474 Gereformeerde kerk Schipluiden
periode: 1892-2006
omvang: 2,75 m
toegang: Plaatsingslijst

17.02.02 Hervormde gemeenten
740 Gereformeerde Kerk te Rijswijk
periode: 1891-1985
omvang: 22,63 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
864 Gereformeerde schoolvereniging en de Gereformeerde School Maasland
periode: 1860-1990
omvang: 1,4 m
toegang: Inventaris

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
932 Gereformeerde Vrouwenvereniging Dienen en Belijden te Schipluiden, 1946-2009
periode: 1946-2009
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
294 Gewestelijk Orkest Zuid-Holland
periode: 1968-1983
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.06 Wetenschapsbeoefening
275 Gezelschap “Aan wetenschap gewijd, volmaakter door den tijd”
periode: 1798-1932
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
638 Gezelschap Leeghwater
periode: 1867-2005
omvang: 4,86 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
616 Gezelschap Practische Studie
periode: 1878-2011
omvang: 3,42 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
100 Gezondheidscommissie
periode: 1902-1934
omvang: 2,9 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
440 GGD Delfland
periode: 1927-2001
omvang: 4 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
228 Gilde van apothekers (collegium medico-pharmaceuticum Delphense)
periode: 1682-1804
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
229 Gilde van bakkers
periode: 1613-1796
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
233 Gilde van chirurgijns
periode: 1584-1804
omvang: 0,28 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
234 Gilde van goud- en zilversmeden
periode: 1502, 1536-1807
omvang: 0,38 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
235 Gilde van grofsmeden of St. Eloy’s gilde
periode: 1581-1816
omvang: 0,33 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
239 Gilde van knopen-, bezem- en ballenmakers of St. Michielsgilde
periode: 1626-1803
omvang: 0,16 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
242 Gilde van lakenwerkers en -bereiders en droogscheerders
periode: 1638-1793
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
246 Gilde van olieslagers en koekenbakkers
periode: 1798
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
249 Gilde van schippers
periode: 1574-5, 1750-1963
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
253 Gilde van turfdragers
periode: 1580-1880
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
254 Gilde van visverkopers
periode: 1797-1808
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
255 Gilde van warmoeziers
periode: 18e eeuw
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
256 Gilde van wijnkopers
periode: 1716-1965
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
935 Greta ter Haar, sopraan-zangeres
periode: 1923-1952
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
33 Grondbedrijf
periode: 1923-1981
omvang: 1,9 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
759 Haag en Delfzigt te Rijswijk
periode: 1829-1922
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
572 Handboogschietvereniging Frederik Hendrik
periode: 1867-1968
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
293 Harmonie en drumband van de Nederlandse Kabelfabrieken NV Delft
periode: 1954-1968
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
200 Heilige Geest Zusterhuis en Meisjeshuis Delft
periode: (1394) 1536-1974
omvang: 18,12 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
407 Herdenking Reinier de Graaf
periode: 1972-1973
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

03.01.05 Plaatselijke gerechten
3 Heren van de Weth
periode: 1609-1806
omvang: 1,4 m
toegang: Geen toegang

15.02 Toneel, Muziek, Dans
646 Hervormd Kerkkoor
periode: 1935-1957
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
269 Hervormde Bewaarschool
periode: 1873-1913
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

17.02.02 Hervormde gemeenten
445 Hervormde Gemeente Delft
periode: (1529)1566-1976
omvang: 63 m
toegang: Inventaris

17.02.02 Hervormde gemeenten
475 Hervormde Gemeente Maasland
periode: 1584-1998
omvang: 12,12 m
toegang: Inventaris

17.02.02 Hervormde gemeenten
450 Hervormde Gemeente Schipluiden
periode: 1460-2000
omvang: 7 m
toegang: Inventaris

17.02.02 Hervormde gemeenten
449 Hervormde gemeente ’t Woudt
periode: 1588-1960
omvang: 2,6 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
448 Hervormde Jeugdraad
periode: 1923-1968
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

17.02.03 Overige Hervormde instellingen
931 Hervormde jeugdverenigingen te Schipluiden
periode: 1892-1997
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
271 Hervormde Prinses Julianaschool
periode: 1913-1958
omvang: 0,18 m
toegang: Inventaris

15.05 Historie, Archiefdiensten
871 Historische Vereniging Rijswijk
periode: 1983-2006
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
236 Hoedenmakersgilde
periode: 1798
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

08.02 Overige waterstaatsinstellingen
153 Hof van Delftse Sluis
periode: 1577-1856
omvang: 1,36 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
211 Hofje van Gratie
periode: 1571-1976
omvang: 1,6 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
212 Hofje van Pauw
periode: (1441)1706-1978
omvang: 2 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
775 Hofsteden De Burgh en Gruysbeek te Rijswijk en de familie Fisenne
periode: 1479-1985
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
579 Hogere Burgerschool
periode: 1864-1967
omvang: 4 m
toegang: Plaatsingslijst

13.00 Landbouw, Visserij: algemeen
143 Hollandse Maatschappij van Landbouw, afdeling Delft e.o.
periode: 1848-1937
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

13.00 Landbouw, Visserij: algemeen
786 Hollandse Maatschappij van Landbouw, afdeling Rijswijk, Voorburg en omstreken
periode: 1881-1987
omvang: 0,14 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
783 Hoofdenvergadering der Openbare Scholen in Rijswijk
periode: 1956-1977
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
744 Huis Hofrust
periode: 1656-1902
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
841 Huis Leeuwendaal te Rijswijk
periode: 1458-1954
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
745 Huis Nieuwenhoorn en steenbakkerij De Steenplaats te Rijswijk
periode: 1711-1881
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
792 Huis Ottoburg te Rijswijk
periode: 1527-1912
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
855 Huis te Hoorn
periode: 1721-1897
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
419 Hulde van het Nederlandse volk aan de stamgenoten in de Transvaal
periode: 1881
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
725 Huuradvies- en Huisvestingscommissie te Rijswijk
periode: 1955-1960
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
136 Huurcommissie
periode: 1917-1925
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
202 Huyse van Sint Christoffel, voorheen Dameshuis en Oude Mannen- en Vrouwenhuis
periode: 1538-1997
omvang: 9 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
315 IJsvereniging Voortwaarts Delfgauw
periode: 1898-2000
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

15.04 Musea, Bibliotheken
297 Indisch Leesmuseum
periode: 1859-1865
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

14.04 Hoger/wetenschappelijk onderwijs
125 Indische Instelling
periode: 1864-1901
omvang: 1,64 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
331 Indologisch Studenten Corps
periode: 1895-1901
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
334 Indologisch Studenten corps Almanak Commissie
periode: 1883-1900
omvang: 0,47 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
337 Indologisch Studenten toneel- en muziekgezelschap
periode: 1896-1900
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
339 Indologisch Studentendispuut “SARAS WATI”
periode: 1897-1900
omvang: 0,33 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
336 Indologische gymnastiek- en schermvereniging “sri rama”
periode: 1896-1900
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
338 Indologische Studenten Rijvereniging
periode: 1896-1897
omvang: 0,33 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
335 Indologische Studenten Societeit “Insulinde”
periode: 1896-1900
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
332 Indologische Vereniging
periode: 1882-1900
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
861 Industriebond F.N.V., afdeling Delft, en voorlopers
periode: 1893-2000
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
718 Industrieschap Plaspoelpolder
periode: 1953-1992
omvang: 2,62 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
392 Inhuldigingscommissie voor de troonsbestijging van H.M. Koninging Wilhelmina
periode: 1897-1898
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

17 Religie, Levensbeschouwing
96 Inter Kerkelijk Vredesberaad, afdeling Delft
periode: 1977-1990
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
217 Interkerkelijk bureau voor noodvoedselvoorziening
periode: 1945-1949
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
742 Interkerkelijk Comité Zangdiensten te Rijswijk
periode: 1955-1966
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
854 International Neighbour Group
periode: 1972-2001
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
486 Ir. A.F. Meijer, erelid Delftse Studentenbond
periode: 1898-1940
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
488 Ir. J.F. Mouthaan, Delfts student
periode: 1876-1913
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
600 J. de Koning
periode: 1880-1986
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

16.05 Dienstensector
541 J. van Rossum, architect
periode: 1907-1992
omvang: 2,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
527 J.C. van Markenschool
periode: 1957-1964
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
510 J.E. Yperlaan
periode: Begin 20e eeuw
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
481 J.J. Eckebus, lid van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
periode: 1924-1940
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
500 J.W.L. van Leur
periode: 1981-1990
omvang: 1 m
toegang: Geen toegang

14.03 Beroepsonderwijs
753 Jacoba Hingst Stichting en de Middelbare Tuinbouwschool Huis Te Lande te Rijswijk voor meisjes, vanaf 1985 ook jongens
periode: 1904-2006
omvang: 3,25 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
208 Jeugdraad Delft
periode: 1951-1974
omvang: 0,05 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
416 Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie Delfland
periode: 1962-1983
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
65 K.L.M.-dossier vliegveld bij Delft
periode: 1924-1935
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
594 Kabinet van burgemeester en wethouders van Delft
periode: 1840-1970 (1977)
omvang: 1,6 m
toegang: Plaatsingslijst

09.04 Registratie onroerend goed
25 Kadaster Delft
periode: 1832-1970
omvang: 5,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.04 Registratie onroerend goed
160 Kadaster gemeente Pijnacker
periode: 1920-1970
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

09.04 Registratie onroerend goed
703 Kadaster Rijswijk
periode: 1812-1995
omvang: 8,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
166 Kamer van arbeid voor de bouwbedrijven
periode: 1900-1922
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
168 Kamer van arbeid voor de confectiebedrijven
periode: 1901-1922
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
167 Kamer van arbeid voor de voedings- en genotmiddelen
periode: 1900-1922
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
447 Kamer van Charitate
periode: (1344)1597-1862(1892)
omvang: 58,62 m
toegang: Inventaris

16.00 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector: algemeen
165 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft e.o.
periode: 1850-1922
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
794 Katholiek Rijswijkse Voetbal Club, vanaf 1961 Katholieke Rijswijkse Sport Vereniging Vredenburch
periode: 1931-2000
omvang: 2 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
642 Katholieke Arbeiders Beweging, afdeling Delft
periode: 1923-1972, 1998-2000
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus
periode: 1910-2000
omvang: 8,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
521 Katholieke Scholengemeenschap Sint-Stanislascollege Delft
periode: 1946-1996
omvang: 6,5 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
352 Katholieke Studentenvereniging Sanctus Virgilius
periode: 1898-2005
omvang: 24,88 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
411 Katholieke Volkspartij (K.V.P.)
periode: 1901-1902, 1955-1981
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
119 Keurenaerschool
periode: 1901-1961
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
210 Klaeuwshofje
periode: 1460-1963
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
238 Kleermakerscorporatie
periode: 1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
655 Kleine commissies
periode: 1946-1998
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
150 Koninklijke Fabriek van metaalwerken F.W. Braat
periode: 1882-1888
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
313 Koninklijke Handboogschutterij De Vriendschap
periode: 1846-1862 (1872)
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
504 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, afdeling Delft
periode: 1882-1985
omvang: 1,9 m
toegang: Plaatsingslijst

12.01 Natuur
680 Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (K.N.N.V.) regio Delft
periode: 1984-2006
omvang: 2,1 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
135 Kring Hoofden van Dienst
periode: 1962-1979
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
886 KSVSV kleine onderverenigingen
periode: 1908-2004
omvang: 2,25 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
241 Kuipers of St. Jansgilde
periode: 1739-1961
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
280 Kunstkring Delft
periode: 1923-1951
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

18.03 Personen
509 L. Weeber
periode: 1948-1983
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

18.03 Personen
237 L.W.C. van den Berg
periode: 1860-1920
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
190 Laken- en Saaihal
periode: 1630-1863
omvang: 1,87 m
toegang: Inventaris

14.02 Voortgezet onderwijs
124 Latijnsche school, later gymnasium Hugo Grotius
periode: 1610-1966
omvang: 3,75 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
296 Leesgenootschap “Ontwikkeling is ons doel”
periode: 1853-1994
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

15.01 Letterkunde
295 Leesgenootschap “Tot nut en vermaak”
periode: 1772-1907
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
615 Leesgezelschap Baldur
periode: 1869-1890
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
613 Leesgezelschap Minerva
periode: 1859-1875
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
446 Leprooshuis
periode: 1356-1613
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
299 Letterkundig Genootschap Geestbeschaving
periode: 1860-1927
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
194 Liefdadigheidsgenootschap “Dorkas”
periode: 1833-1920
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
782 Lionsclub Rijswijk
periode: 1960-1985
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
598 Losse aanwinsten Delft
periode: 14e eeuw – 2010
omvang: 3,75 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
597 Losse aanwinsten Pijnacker
periode: 1773
omvang: 0,1 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
53 Luchtbeschermingsdienst
periode: 1939-1945, bijlage 1936.
omvang: 1,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
734 Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Departement Rijswijk
periode: 1917-1993
omvang: 2,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
181 Machinefabriek Reineveld
periode: (1613) 1882-1973 (1974)
omvang: 24 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
523 Majoor Mr. P.Ch. L. Eschauzier, leider van de Taptoe Delft
periode: 1960-1962
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

16.01 Handel
682 Marktcommissie
periode: 1977-1994
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
55 Marktmeesters over de graanmarkt
periode: 1825-1863
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
675 Medezeggenschapscommissie Gemeentesecretarie en Bestuursdienst en ondernemingsraad Bestuursdienst
periode: 1950-1999
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
544 Mevrouw E.H. Foppen, lerares Engels bij het Christelijk Lyceum Delft
periode: 1949-1988
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
606 Mevrouw J.H.M. Ressing-Wolfert (werkmateriaal voor 90 jaar Delftse vrouwelijke ingenieurs)
periode: 1994-1996
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
491 Mevrouw M.W. Vos-de Koning, lid van de Raad van Advies voor de Stedebouw Delft
periode: 1970-1973
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
362 Mijnbouwkundige Vereniging
periode: 1960-1981
omvang: 1,35 m
toegang: Inventaris

08.02 Overige waterstaatsinstellingen
140 Molenmeester en agtmannen, later polderbestuur van de Noordpolder van Delfgauw
periode: 1780-1921
omvang: 0,44 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
665 Museum Het Prinsenhof
periode: 1934-1990
omvang: 2,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
560 N.V. Hotel en uitspanning “Het Scheepje”, voorheen M. Hofsteede te Delft
periode: 1918-1973
omvang: 0,36 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
567 N.V. Instrumentenfabriek en -handel voorheen P.J. Kipp & Zonen
periode: (1832) 1880-1991
omvang: 4 m
toegang: Plaatsingslijst

16.04 Pers, Omroep
811 N.V. Kabelnet Rijswijk
periode: 1984-1995
omvang: 1,88 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
805 N.V. Pharmaceutisch Chemische Fabriek, voorheen Chemische Fabriek E.M. Braskamp, te Rijswijk
periode: 1913-1967
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
178 N.V. Pletterij voorheen L.J. Enthoven en Cie
periode: 1821-1969
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
762 N.V. Rijswijksch Radiobedrijf, sinds 1933 N.V. Radio Centrale MUVER
periode: 1928-1954
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
400 Nationaal Comité tot restauratie van het koor van de Nieuwe Kerk ter gelegenheid van het 25-jarig regerings jubileum van Koningin Wilhelmina
periode: 1922-1925
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

05.00 Defensie: algemeen
40 Nationale Militie
periode: 1818-1941
omvang: 24,5 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
463 Nederlands Bijbel Genootschap, afdeling Delft
periode: 1913-1989
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
461 Nederlands Godsdienstig Tractaat Genootschap, afdeling Delft
periode: 1821-1897
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
754 Nederlands Hervormd Rusthuis Onderwatershof
periode: 1850-2008
omvang: 6,68 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
258 Nederlands Onderwijzers Genootschap, afdeling Delft
periode: 1880-1927
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
304 Nederlands Toneelverbond, afdeling Delft
periode: 1884-1892 (1908)
omvang: 0,08 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
188 Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek en Pharmaceutische Fabrieken voorheen Brocades-Stheeman & Pharmacia, in 1967 gefuseerd tot Gist-Brocades
periode: 1860-1967 (1987)
omvang: 270,12 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
555 Nederlandsche Kabelfabriek (NKF Kabel BV)
periode: 1911-1991
omvang: 23,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
570 Nederlandsche Rooms-Katholieke Grafische Bond
periode: 1910-1979
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
429 Nederlandse Bond van oud-strijders en dragers van het mobilisatiekruis, afdeling Delft
periode: 1947-1979
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
424 Nederlandse Christen Vrouwen Bond
periode: 1934-2000
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
184 Nederlandse Constructiebedrijven en Machinefabrieken N.V. Delft (N.C.M.)
periode: 1927-1975
omvang: 0 m
toegang: Geen toegang

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
259 Nederlandse Onderwijzers Vereniging, afdeling Delft
periode: 1918-1966
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
310 Nederlandse Scherpschutterij
periode: 1858-1863
omvang: 0,18 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
422 Nederlandse Vegetariërs Bond, afdeling Delft
periode: 1917-1951
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
216 Nederlandse vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken
periode: 1898-1938
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
428 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Delft
periode: 1940-2006
omvang: 3,37 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
865 Nederlands-Hervormde school Maasland
periode: 1892-1977
omvang: 1,4 m
toegang: Inventaris

17.05 Israelitische kerkgenootschappen
458 Nederlands-Israelitische gemeente
periode: 1850-1962
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
453 Nieuw Notarieel archief Maasland
periode: 1841-1935
omvang: 11,5 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
850 Nieuw Notarieel Archief Pijnacker
periode: 1842-1935
omvang: 6,25 m
toegang: Inventaris

09.02 Volkshuisvesting
561 Nieuwe Delftsche Verhuurdersvereniging
periode: 1902-1981
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
831 Notarieel Nootdorp
periode: 1722-1820
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
916 Notaris A.D.M. Post Uiterweer
periode: 1900-1935
omvang: 3,25 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
905 Notaris A.J. Bakker
periode: 1882-1895
omvang: 1,25 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
918 Notaris A.M. Schagen van Leeuwen
periode: 1858-1885
omvang: 5,5 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
906 Notaris B. van Berckel
periode: 1842-1888
omvang: 7,75 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
911 Notaris E.E. Croin
periode: 1909-1935
omvang: 3,12 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
928 Notaris E.J. Vincent
periode: 1926-1935
omvang: 0,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
912 Notaris H. van Duijl Jzn.
periode: 1842-1846
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
910 Notaris H.J.J. van Buijsen
periode: 1902-1928
omvang: 9,87 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
908 Notaris H.P. Bok
periode: 1892-1926
omvang: 4,5 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
913 Notaris J. Eelman
periode: 1898-1907
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
922 Notaris J. Vernee
periode: 1842-1861
omvang: 3,37 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
924 Notaris J. Vorstman
periode: 1850-1881
omvang: 5,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
925 Notaris J.S. Vrijberghe de Coningh
periode: 1854-1882
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
548 Notaris Jan Goudswaard te Vrijenban
periode: 1798-1808
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
920 Notaris L.C. Staveren
periode: 1842-1851
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
915 Notaris N.G.H. Kleijn van Willegen
periode: 1881-1897
omvang: 1,62 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
909 Notaris P. Bron
periode: 1896-1909
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
917 Notaris P. Post Uiterweer
periode: 1862-1891
omvang: 5,12 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
921 Notaris P.A. Tukker
periode: 1887-1901
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
926 Notaris P.B. Libourel
periode: 1917-1935
omvang: 7 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
278 Notaris R.J. Montijn
periode: 1920-1958
omvang: 13 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
927 Notaris R.J. Montijn
periode: 1928-1935
omvang: 2,5 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
919 Notaris S.A. Scholten
periode: 1842-1847
omvang: 1,25 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
914 Notaris Th.J. Hoppe
periode: 1907-1935
omvang: 5,76 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
907 Notaris W.E. van Berckel
periode: 1888-1917
omvang: 6,87 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
923 Notaris W.L. Verschoor
periode: 1878-1900
omvang: 3 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
829 Onafhankelijk Rijswijk
periode: 1987-1998
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

07.00 Financien: algemeen
19 Ontvanger Delft
periode: (1789) 1813-1939 (1941)
omvang: 64,8 m
toegang: Plaatsingslijst

01.02.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – regionaal
154 Openbaar lichaam Bestuurszaken Voormalige Tien Gemeenten, BVTG
periode: 1990-1999
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
103 Openbaar Slachthuis en gemeentelijke keuringsdienst van slachtdieren en van vlees
periode: (1874) 1915-1974
omvang: 4,25 m
toegang: Inventaris

14.02 Voortgezet onderwijs
752 Openbare Anton Philips MULO, sinds 1968 MAVO te Rijswijk
periode: 1944-1984
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
530 Openbare Basisschool Hugo de Groot
periode: 1959-1987
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
557 Openbare Basisschool Jan Vermeerschool
periode: 1873-1977
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
502 Openbare Leeszaal
periode: (1914) 1917-1968
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
122 Openbare School Zuiderstraat
periode: 1915-1916
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
29 Openbare Werken Delft
periode: 1824-1985
omvang: 89,5 m
toegang: Inventaris

15.09 Evenementen
737 Oranje- en feestvereniging Het Vaderland Getrouw te Rijswijk
periode: 1908-1964
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
289 Oranjevereniging en het Tamboer- en Pijperkorps Prins Willem I
periode: 1927-1978
omvang: 1,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
540 Organisatoren Missie-tentoonstelling Delft
periode: 1950
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
700 Oud Archief Rijswijk
periode: (1316) 1557-1859 (1877)
omvang: 32,88 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
1 Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afdeling
periode: 1246-1795
omvang: 159,3 m
toegang: Inventaris

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
1 Oud Archief stadsbestuur Delft, tweede afdeling
periode: 1795-1813
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
499 Oud Diaconaal Leesgezelschap
periode: 1832-1973
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
452 Oud Notarieel Archief Maasland
periode: 1734-1842
omvang: 10,88 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
581 Oud Notarieel archief Pijnacker
periode: 1723-1842
omvang: 2,75 m
toegang: Inventaris

06.02 Notarisstandplaatsen
468 Oud Notarieel archief van Schipluiden
periode: 1640
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

03.01.05 Plaatselijke gerechten
13 Oud rechterlijk archief Delft
periode: 1522-1811
omvang: 28 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
97 Oude en Nieuwe Gasthuis
periode: 1251-1970
omvang: 25 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
688 Oudercommissie van de Elout van Soeterwoudeschool
periode: 1926-1935
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
542 Ouderraad R.K. Paulusmavo
periode: 1980-1993
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
161 Oud-notariele archieven Delft
periode: 1574-1842
omvang: 244,5 m
toegang: Inventaris

21 Verzamelingen
479 P. Beydals
periode: 1935-1947
omvang: 1,3 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
485 P. Kardolus
periode: 1905-1926
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
796 Pacifistisch Socialistische Partij afdeling Rijswijk
periode: 1974-1988
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
372 Padvinderij Delft
periode: 1924-1960
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
672 Partij van de Arbeid en de Jonge Socialisten, met voorganger Sociaal Democratische Arbeiders Partij
periode: 1928-2000
omvang: 4,5 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
771 Partij van de Arbeid, afdeling Rijswijk
periode: 1946-1997
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
889 Passage, afdeling Rijswijk
periode: 1937-2008
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
810 Personeelsvereniging Fokker Ypenburg, gevestigd te Rijswijk
periode: 1981-1997
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
743 Pieter Stempels en Jacoba van der Kloet
periode: 1900-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
225 Plaatselijk Comité “Nederland helpt Indië”
periode: 1945-1947
omvang: 0,26 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
394 Plaatselijk Comité tot het brengen van een bijzondere hulde aan de Koningin-moeder bij gelegenheid van haar 25-jarig verblijf in Nederland
periode: 1903-1905
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
91 Plaatselijk Steuncomité
periode: 1914-1920
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
380 Plaatselijke commisie voor de oprichting van een nationaal gedenkteken 1813
periode: 1863-1870
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
397 Plaatselijke commissie De Ruyter herdenking
periode: 1906-1907
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
389 Plaatselijke commissie huldeblijk ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Prinses Sophie, groothertogin van Saksen, met groothertog Karel van Saksen Weimar-Eisenach
periode: 1892
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
396 Plaatselijke commissie Rembrandthulde
periode: 1905-1906
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
382 Plaatselijke commissie tot oprichting van een standbeeld voor Hugo de Groot en feestcommisie voor de onthullingsplechtigheid
periode: 1875-1887
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
386 Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan Generaal Van der Heyden
periode: 1880
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
390 Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan koningin Emma bij haar aftreden als regentes in 1898
periode: 1896-1898
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
384 Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk aan Koningin Emma bij haar komst in Nederland
periode: 1878-1879
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
393 Plaatselijke commissie voor een nationaal huldeblijk ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik
periode: 1900-1901
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
395 Plaatselijke commissie voor een standbeeld van Willem III
periode: 1904-1905
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
943 Plaatselijke Huisartsenvereniging Delft en omstreken
periode: 1946-2006
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
139 Plaatselijke prijzencommissie betreffende (onder)huur
periode: 1950-1953
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
106 Plaatselijke schoolcommissie
periode: (1795)1812-1920
omvang: 1,75 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
531 Probus Club Delft ’81
periode: 1981-1992
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
483 Prof. H. Grothe Jr. en mej. C.E. Grothe
periode: 1859-1972
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

16.05 Dienstensector
550 Prof. Ir. A.J.H. Haak, architect
periode: 1961-1991
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.07 Minderheden, Emancipatie
807 Progressief Vrouwen Platform te Rijswijk
periode: 1982-1992
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
872 Protestants Christelijke Ouderen Bond
periode: 1979-2006
omvang: 1,12 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
826 Provinciale Werkcommissie voor de recreatievoorziening rondom ‘s-Gravenhage, ofwel Commissie ‘s-Gravenwoude
periode: 1966-1974
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
535 R.K. Peuterschool aan de Nieuwe Langendijk
periode: 1970-1973
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
444 R.K. priesters op het Bagijnhof te Delft, later de Oud-Katholieke kerk
periode: 1437-1985
omvang: 10 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
536 R.K. Reclasseeringsvereeniging afdeling Delft
periode: 1923-1957
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
679 R.L.A. Schoemaker
periode: 1941-1942, 1999
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
751 Raad voor de Bejaardenzorg te Rijswijk
periode: 1964-1971
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
656 Raad voor Overleg en Advies op maatschappelijk terrein
periode: 1961-1974
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
726 Raadscommissie openbare leeszaal en bibliotheek te Rijswijk
periode: 1933-1934
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
712 Raadscommissie voor het onderzoek naar de overname van de aanleg van een parallelweg door de gemeente Rijswijk van de exploitatiemaatschappij de Sprank
periode: 1928-1931
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

07.00 Financien: algemeen
23 Raadscommissie voor het opstellen van een financieel rapport van de gemeente
periode: 1901-1904
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
375 Radio Hobby Club
periode: 1971-1978
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

16.04 Pers, Omroep
519 Radio Omroep Delft
periode: 1986-1996
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
643 Recreatieschap De Delftse Hout
periode: 1967-1987
omvang: 1,9 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
869 Reformatorische Politieke Federatie, afdeling Delft
periode: 1977-1996
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
565 Regionale Brandweer Delft
periode: 1961-1995
omvang: 9,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.02.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – regionaal
777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad REMICERA
periode: 1975-1991
omvang: 3,75 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
933 Reineveld Reunisten Club
periode: 1909-2010
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
663 Reinier de Graafstichting
periode: 1979-1990
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
455 Remonstrants-Gereformeerde gemeente
periode: 1628-1990
omvang: 6,75 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
35 Restauratiecommissie Prinsenhof
periode: 1938-1950
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
822 Rijswijks Christelijk Mannenkoor
periode: 1932-1994
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

05.03 Defensie: overig
817 Rijswijkse gewapende burgerwacht
periode: 1924-1940
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
820 Rijswijkse Kruisverenigingen
periode: 1904-1987
omvang: 2,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
765 Rijswijkse Muziekvereniging De Rijswijkse Harmonie
periode: 1945-1956
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
730 Rijswijkse notarissen
periode: 1653-1935
omvang: 13,13 m
toegang: Inventaris

16.05 Dienstensector
795 Rijswijkse Radiocentrale
periode: 1928-1939
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.07 Minderheden, Emancipatie
835 Rijswijkse Vrouwenraad
periode: 1978-2004
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
647 Rode Kruis, afdeling Delft
periode: 1963-1994
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
686 Rode Kruis, afdeling Wateringen/Kwintsheuvel
periode: 1945-2000
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
789 Rooms Katholieke Tennisvereniging De Baanbrekers
periode: 1949-1985
omvang: 0,38 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
837 Rooms Katholieke Vrouwenbond, sinds 1946 Rooms Katholiek Vrouwengilde, sinds 1961 Katholiek Vrouwengilde
periode: 1914-2003
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
193 Rooms-Katholiek parochiaal armbestuur
periode: 1680-1975
omvang: 17,88 m
toegang: Inventaris

15.01 Letterkunde
501 Rooms-Katholieke Leeszaal
periode: 1916-1969
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.03 Parochies
741 Rooms-Katholieke parochie H. Bonifatius te Rijswijk
periode: 1784-1972
omvang: 8,88 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
732 Roomskatholieke Volksbond afdeling Rijswijk, vanaf 1945 Roomskatholieke Arbeidersbeweging, vanaf 1964 Rijswijkse centrale van het Nederlands Katholiek Vakverbond
periode: 1912-1969
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
781 Rotary Club Rijswijk
periode: 1948-2000
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
247 Saai- en linnenweversbus
periode: 1790-1956
omvang: 2,75 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
12 Salariscommissie
periode: 1927-1934
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
11 Salariscommissie 1917
periode: 1917-1919
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
880 Sanctus Virgilius Alpenvereniging Yeti
periode: 1982-2004
omvang: 0,37 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
878 Sanctus Virgilius Discussiegezelschap Lancet
periode: 1953-2003
omvang: 0,88 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
354 Sanctus Virgilius Hockeyclub Dopie
periode: 1946-2004
omvang: 2,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
877 Sanctus Virgilius Tafeltennis Vereniging Bat Luck
periode: 1977-2000
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
879 Sanctus Virgilius Tennisvereniging Tenniphil
periode: 1947-2003
omvang: 0,62 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
363 Sanctus Virgilius Voetbal Vereniging Taurus
periode: 1946-2003
omvang: 1,12 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
876 Sanctus Virgilius Volley- en Basketbal Vereniging Alexo
periode: 1955-2000
omvang: 0,75 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
840 Scheepswerf Boot te Vrijenban
periode: 1884-1960
omvang: 9,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
9 Scheidsgerecht ambtenaren
periode: 1933-1941
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.02 Arbeidszaken, Personeelsaangelegenheden
8 Scheidsgerecht gemeentewerklieden
periode: 1909-1931
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
311 Scherm- en schutterscollege Olympia
periode: 1863-1899
omvang: 0,18 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
309 Scherpschuttersvereniging Diletto ed Arme
periode: 1617-1921
omvang: 1,9 m
toegang: Inventaris

15.07 Sport
312 Scherpschuttersvereniging Transvaal
periode: 1896-1923
omvang: 0,41 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
667 Schildersbedrijf Goudappel
periode: 1908-1930
omvang: 0,24 m
toegang: Inventaris

14.02 Voortgezet onderwijs
580 Scholengemeenschap Hugo Grotius
periode: 1942-1990
omvang: 6,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
714 Schoonheidscommissie, sinds 1950 Welstandscommissie Rijswijk
periode: 1921-1975
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
32 Schoonheidscommissie, vanaf 1941 Schoonheidsadviseur
periode: 1922-1953
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.01 Bestuurscolleges, Bestuursinstellingen – lokaal
2 Secretarie van de gemeente Delft
periode: 1813-1938
omvang: 247,38 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
489 Sietse Wierda
periode: 1981-2003
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
196 Sint Elisabeth Vereniging
periode: 1860-1980
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
690 Sint Hippolytus Ziekenhuis
periode: 1888-1984
omvang: 8,75 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
261 Sint Joris Gast-, Dol- en Tuchthuis
periode: 1677-1979
omvang: 160,25 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
533 Sint-Antoniuspatronaat
periode: 1917-1969
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
105 Slachthuiscommissie
periode: 1914-1915
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
939 Smor Jazz, met voorlopers Novum Jazz en Eilanden Jazz
periode: 1963-2004
omvang: 1,62 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
340 Societas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.) afdeling delft
periode: 1907-1974
omvang: 3,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
353 Sociëteit Alcuin
periode: 1922-2005
omvang: 5,5 m
toegang: Inventaris

14.07 Studentenleven
351 Sociëteit De Koornbeurs
periode: 1945-2003
omvang: 3,78 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
365 Sociëteit Standvastigheid
periode: 1781-2005
omvang: 1,35 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
164 Sport Medisch Adviescentrum
periode: 1955-1999
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
827 Sportcommissie en Commissie Sportzaken Rijswijk
periode: 1948-1974
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
348 Sportvereniging Ariston
periode: 1947-1971
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
250 St Crispijns of schoenmakers- en leerlooiersgilde
periode: 1752-1945
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.03 Parochies
438 St. Hippolytusparochie
periode: (1562)1795-1976
omvang: 8,6 m
toegang: Inventaris

17.01.03 Parochies
437 St. Josephparochie
periode: 1677-1971(1981)
omvang: 9,75 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
252 St. Josephs of timmerliedencorporatie
periode: 1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
248 St. Lucas of schildersgilde
periode: 1537-1966
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
784 St. Ludwinavereniging te Rijswijk
periode: 1926-1945
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
230 St. Michiels of bezemmakersbus
periode: 1656-1937
omvang: 0,36 m
toegang: Inventaris

10.03 Vak- en standsorganisaties
243 St. Nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde
periode: (1400)-1792 (1808)
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
127 Stads Muzijk College
periode: 1834-1837
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

16.04 Pers, Omroep
589 Stadskrant Blauwdruk
periode: 1982-1984
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
90 Steuncomite Belgische vluchtelingen
periode: 1914-1915
omvang: 0,18 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
895 Stiching Rooms-Katholiek Onderwijs Den Hoorn
periode: 1956-1995
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
641 Stichting Algemeen Studenten Trefcentrum Staminee
periode: 1967-1999
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
819 Stichting Anti-annexatie Rijswijk
periode: 1998-2001
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
274 Stichting avond ULO Delft
periode: 1957-1972
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

16.00 Handel, Nijverheid, Industrie, Dienstensector: algemeen
648 Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand, district Delft
periode: 1950-1970
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
522 Stichting Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden voor Delft en omstreken
periode: 1964-1978
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
815 Stichting Burenhulp Rijswijk
periode: 1986-1996
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
842 Stichting Comité Rijswijk – Kalisz in Polen
periode: 1982-1985
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
639 Stichting De waag (Waagtheater)
periode: (1961) 1963-1981 (1994)
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
130 Stichting Delfesta
periode: 1949-1976
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03 Lokaal, Gemeentelijk (incl. stadsdelen e.d.) – lokaal
891 Stichting Delft – Kfar Saba
periode: 1967-1999
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.10 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: overig
547 Stichting Delft – Kingston upon Thames
periode: 1950-2003
omvang: 0,42 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
634 Stichting Delft 750 jaar stadsrechten
periode: 1992-1997
omvang: 1,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
282 Stichting Delft binnen de Veste
periode: 1946-1964
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
373 Stichting Delftaplan
periode: 1985-2000
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
172 Stichting Delfts financieringsinstituut voor detailhandel en ambacht
periode: 1950-1968
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.00 Sociale zorg, Welzijn, Arbeid: algemeen
654 Stichting Dienstencentra Delft
periode: 1967-1976
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

16.03 Nutsbedrijven
162 Stichting Drinkwaterleiding “De Tien Gemeenten”
periode: 1924-2000
omvang: 2,37 m
toegang: Plaatsingslijst

09.00 Openbare werken, Ruimtelijke ordening: Algemeen
146 Stichting het Noordzeegebied in een verstedelijkte wereld – Foundation the North Sea in an Urbanized World (NUW)
periode: 1965-2008
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
281 Stichting Het Princenhof
periode: 1934-1985
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
897 Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Rijswijk en omgeving
periode: 1955-1998
omvang: 1,38 m
toegang: Inventaris

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
443 Stichting Katholiek Informatiecentrum De Open Deur
periode: 1955-1982
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
894 Stichting Katholiek Onderwijs Delft eo
periode: 1915-1997
omvang: 18,75 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
669 Stichting Katholieke Bond van Ouderen Huis
periode: 1919-2000
omvang: 0,4 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
659 Stichting Kraamcentrum Delft e.o.
periode: (1971) 1973-1984
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
284 Stichting Kunstbezit Etnografisch Museum
periode: 1960-1976
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
873 Stichting Kunstdoelen Delft, De Sigarenfabriek
periode: 1993-2007
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
554 Stichting Molen de Roos
periode: (1926) 1984-1994
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
735 Stichting Monumentenfonds Rijswijk
periode: 1976-1985
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
495 Stichting museum Paul Tetar van Elven
periode: 1844-1986
omvang: 0,9 m
toegang: Plaatsingslijst

12.01 Natuur
773 Stichting Natuurbeschermingswacht te Rijswijk
periode: 1957-1971
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

14.03 Beroepsonderwijs
662 Stichting Opleidingsinstituut voor gezondheidsinstellingen Delft e.o.
periode: 1971-1986
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
273 Stichting Ouderfonds (oudercommissie) van de Stedelijke Scholengemeenschap Hugo Grotius
periode: 1957-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03 Lokaal, Gemeentelijk (incl. stadsdelen e.d.) – lokaal
884 Stichting Parkeervoorzieningen Delft en Parking Delft BV
periode: 2000-2005
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
585 Stichting Preventief Bevolkingsonderzoek voor Delft e.o.
periode: 1974-1991
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
661 Stichting Revalidatie-centrum Delft e.o.
periode: 1957-1983
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
763 Stichting Rijswijkse Jeugdaktie
periode: 1953-1983
omvang: 0,08 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
658 Stichting Rode Kruis Trombosedienst Delft
periode: 1973-1979
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.04 Musea, Bibliotheken
301 Stichting Samenwerkende Openbare Bibliotheken
periode: 1966-1990
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
505 Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuisen (S.S.D.Z.)
periode: 1965-1991
omvang: 2 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
595 Stichting Speel-O-Theek Delft
periode: 1977-1996
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
881 Stichting St. Barbara
periode: 1945-2002
omvang: 1,5 m
toegang: Inventaris

12.01 Natuur
808 Stichting Streekdierentehuis Julialaantje
periode: 1973-1993
omvang: 0,14 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
592 Stichting ter bevordering van de schooltandverzorging in de gemeente Delft e.o.
periode: 1948-1991
omvang: 1,35 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
683 Stichting tot behartiging van belangen van de jeugd, van 1934-1972 de Vereniging tot beheer van kleuterscholen te Delft, 1934-1993
periode: 1934-1993
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

11 Gezondheidszorg
240 Stichting tot opsporing van tuberculoselijders te Delft
periode: 1948-1985
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
376 Stichting Trefcentrum Delft
periode: 1972-1980
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
496 Stichting Tyche
periode: 1953-1983
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.05 Historie, Archiefdiensten
38 Stichting VOC Delft 2002
periode: 2001-2002
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
896 Stichting voor Katholiek Kleuter- en Basisonderwijs te Rijswijk
periode: 1971-1997
omvang: 3,75 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
660 Stichting voor physische therapie
periode: 1960-1971
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
645 Stichting voor Sociale Werkvoorziening
periode: 1971-1980
omvang: 11,5 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
226 Stichting voor vluchtelingenhulp Delft
periode: 1955-1977
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
851 Stichting Werklozenkomitee Delft
periode: 1987-1997
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
761 Stichting Wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk
periode: 1975-1985
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
723 Stichting Woningbeheer te Rijswijk
periode: 1927-1971
omvang: 0,62 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
58 Straatventen: stukken betreffende de regeling voor de markt-, straat- en riviervishandel
periode: 1933-1971
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
857 Stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te ’t Woudt
periode: 1672-1977
omvang: 0,24 m
toegang: Plaatsingslijst

06.02 Notarisstandplaatsen
640 Stukken afkomstig van diverse notarissen
periode: 1906-1941
omvang: 0,6 m
toegang: Plaatsingslijst

18.01 Huizen
755 Stukken betreffende de hofstede Sion te Rijswijk, afkomstig uit familiearchief Viruly-Schimmel
periode: 1555-1882
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

16.01 Handel
192 Stukken betreffende de winkels van de familie Van der Arend
periode: 1955-1982
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
760 Stukken betreffende diverse commissies te Rijswijk, afkomstig van wethouder Kortink
periode: 1965-1976
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
636 Stukken betreffende Petrus Onderdewijngaart en Jacob Onderdewijngaart Canzius
periode: 1766-1838
omvang: 0,12 m
toegang: Geen toegang

15.09 Evenementen
173 Sub-commissie Delft voor de wereldtentoonstelling te Parijs in 1855
periode: 1853-1857
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

04.02 Brandweer, Rampenbestrijding
50 Superintendenten stadsbrandspuiten
periode: 1818-1856
omvang: 0,2 m
toegang: Plaatsingslijst

10.03 Vak- en standsorganisaties
251 Tapperscorporatie
periode: 1808
omvang: 0,01 m
toegang: Plaatsingslijst

16.06 Handel, Nijverheid, Industrie, Diensten: overig
836 Technet Delft
periode: 1990-1995
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.01 Letterkunde
619 Technisch Leesgezelschap
periode: 1884-1920
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
715 Technische Commissie, sinds 1953 Commissie voor Planologie en Openbare Werken Rijswijk
periode: 1949-1980
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.07 Studentenleven
355 Technologisch Gezelschap Delft
periode: 1890-1985
omvang: 10 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
302 Toneelvereniging De Flits
periode: (1875) 1939-1984
omvang: 1,9 m
toegang: Inventaris

15.02 Toneel, Muziek, Dans
305 Toneelvereniging Genoegen, Kunst en Vriendschap
periode: 1905-1976
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
303 Toneelvereniging Molière
periode: 1882-1921
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

10.01 Werkgelegenheid
207 Tuinbouw Ontspanningsvereniging
periode: 1934-1937
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
123 ULO school 5 (Joost ’t Hooftschool voor meisjes van 6 tot 16 jaar)
periode: 1875-1891
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
899 Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, vanaf 1979 Unie van Vrijwilligers
periode: 1969-2010
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
88 Van der Woudenstichting en de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening
periode: 1949-1976
omvang: 2,75 m
toegang: Inventaris

14.01 Basisonderwijs
117 Van Everdingenschool
periode: 1895-1965
omvang: 0,85 m
toegang: Plaatsingslijst

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
887 Van Markens Drukkerij
periode: 1891-1991
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
538 Vereeniging Jonge Garde
periode: 1902-1915
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
539 Vereeniging Liefdewerk van den Goeden Herder
periode: 1857
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
537 Vereeniging R.K. Herstellingsoorden voor Longijders en Zwakke Kinderen, afdeling Delft
periode: 1911-1956
omvang: 0,03 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
601 Vereeniging tot Steun aan Verwaarloosden en Gevallenen, afdeling Delft
periode: 1909-1931
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
668 Verenigde Zondagscholen
periode: 1865-1904
omvang: 0,08 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
197 Vereniging “Het Zilveren Kruis”
periode: 1867-1872
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
364 Vereniging “Moed, beleid en trouw” afdeling Delft
periode: 1890-1901
omvang: 0,04 m
toegang: Inventaris

15.08 Recreatie, Toerisme
442 Vereniging Academie voor R.K. Jongeren
periode: 1953-1966
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

14.06 Wetenschapsbeoefening
277 Vereniging Algemene Kennis
periode: 1869-1889
omvang: 0,03 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
198 Vereniging Armenzorg, sinds 1947 Bijstand in Moeilijke Omstandigheden B.I.M.O.
periode: 1891-1994
omvang: 0,38 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
809 Vereniging Buurtraad Steenvoorde te Rijswijk
periode: 1974-1985
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
308 Vereniging Comité van St. Lucas
periode: 1902-1911 (1916)
omvang: 0,12 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
205 Vereniging Het Kinderhuis
periode: 1904-1980 (1983)
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
209 Vereniging Jeugdwerk Delft, later jeugd- en jongerenraad
periode: 1921-1976
omvang: 1,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.03 Beeldende kunst, Foto, Film
279 Vereniging Kunst aan het volk; Fonds tot stichting ener expositiezaal
periode: Volk 1918-1974, Fonds 1918-1977
omvang: 2,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
430 Vereniging Luchtafweerdienst Delft
periode: 1946-1971
omvang: 0,25 m
toegang: Inventaris

10.07 Minderheden, Emancipatie
204 Vereniging Maatschappelijke Belangen
periode: 1897-1972
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
366 Vereniging Metalen Kruis
periode: 1853-1892
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

12.02 Milieu
830 Vereniging Milieudefensie, afdeling Delft
periode: 1975-2001
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
102 Vereniging Nazorg
periode: 1926-1965
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
421 Vereniging Oranjedag
periode: 1908-1946
omvang: 0,8 m
toegang: Plaatsingslijst

14.02 Voortgezet onderwijs
272 Vereniging Ouders Leerlingen Grotius Gymnasium
periode: 1936-1966
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
195 Vereniging Sint Vincentius a Paulo
periode: 1864-1964
omvang: 0,9 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
944 Vereniging St Vincentius
periode: 1906-1974
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

13.01 Veeteelt
843 Vereniging ter bevordering der bijenteelt in Nederland, afdeling Westland
periode: 1952-1980
omvang: 0,14 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
270 Vereniging tot beheer van kleuterscholen
periode: 1934-1962
omvang: 0,5 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
266 Vereniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid te Delft, later Vereniging voor Handenarbeid , afdeling Delft
periode: 1891-1975
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.03.03 Overige Gereformeerde instellingen
199 Vereniging tot oprichting en instandhouding van een gebouw voor Christelijke belangen
periode: 1920-1969
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

10.08 Instellingen op ideele grondslag
420 Vereniging Trouw aan Koning en Vaderland, afdeling Delft
periode: 1893-1901
omvang: 0,04 m
toegang: Plaatsingslijst

14.04 Hoger/wetenschappelijk onderwijs
888 Vereniging van Delftse Hoogleraarsvrouwen
periode: 1971-2007
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.02.03 Overige Hervormde instellingen
462 Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, afdeling Delft
periode: 1912-1980
omvang: 2,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.00 Onderwijs, Wetenschap: algemeen
852 Vereniging van vrouwen met academische opleiding
periode: 1951-2008
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
265 Vereniging volksonderwijs, afdeling Delft
periode: 1928-1969
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
863 Vereniging voor Christelijk bewaarschoolonderwijs, na 1940 Kleuterschool Maasland
periode: 1933-1977
omvang: 0,3 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
875 Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Maasland
periode: 1977-2001
omvang: 2,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
427 Vereniging voor facultatieve crematie
periode: 1937-1973
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

14.05 Overige onderwijsinstellingen
264 Vereniging voor Gereformeerd schoolonderwijs
periode: 1881-1987
omvang: 2,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.10 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: overig
769 Vereniging voor Heemschut te Rijswijk
periode: 1941-1984
omvang: 0,37 m
toegang: Inventaris

14.05 Overige onderwijsinstellingen
885 Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Rijswijk
periode: 1966-2000
omvang: 1 m
toegang: Plaatsingslijst

14.01 Basisonderwijs
736 Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs Rijswijk en voorlopers
periode: 1902-1978
omvang: 1,88 m
toegang: Inventaris

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
283 Vereniging voor schone kunsten “De Kring”
periode: 1946-1973
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.09 Evenementen
503 Vereniging Wester V Delft
periode: 1949-1990
omvang: 3 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
733 Vereniging, later Stichting Openbaar Badhuis
periode: 1926-1976
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.08 Recreatie, Toerisme
369 Verfraaiingsvereniging Delfia, vanaf 1923 Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV)
periode: 1897-1988
omvang: 3,5 m
toegang: Plaatsingslijst

18.03 Personen
684 Verzameling Van den Brandeler
periode: 1900-1960
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
940 Verzet tegen A4 Midden Delfland
periode: 1995-2010
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

17.01.04 Overige Rooms-katholieke instellingen
588 Vicarieën gesticht door Geertruid Dirksdochter van Beest
periode: (1499) 1647-1916
omvang: 0,6 m
toegang: Inventaris

11 Gezondheidszorg
104 Vleeskeuring kring Delft/Westland
periode: 1975-1985
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
415 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.)
periode: 1947-1995
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
772 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, afdeling Rijswijk
periode: 1946-1997
omvang: 5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
816 Volleybalvereniging Blokkeer, sinds 1980 PVC/BLOKKEER, te Rijswijk
periode: 1947-1990
omvang: 0,88 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
691 Voorlopers van Groen Links, 1969-1990
periode: 1969-1990
omvang: 0,75 m
toegang: Plaatsingslijst

15.00 Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen: algemeen
664 Vrije Akademie
periode: 1952-1985
omvang: 2 m
toegang: Plaatsingslijst

08.02 Overige waterstaatsinstellingen
159 Vrijenbanse Sluis
periode: 1529-1846
omvang: 2,72 m
toegang: Inventaris

17.03.02 Plaatselijke Gereformeerde kerken
586 Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk
periode: 1943-1949
omvang: 0,12 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
818 Vrijzinnig Christelijke Jongerenbond, afdeling Rijswijk
periode: 1929-1949
omvang: 0,19 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
529 Vrijzinnig Hervormd Vrouwenkoor
periode: 1939-1990
omvang: 0,35 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
213 Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw (V.A.C.)
periode: 1956-2001
omvang: 1 m
toegang: Inventaris

01.03.03 Politieke groeperingen – lokaal
814 Vrouwenbond en Rooie Vrouwen in de PVDA afdeling Rijswijk
periode: 1947-1987
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

10.07 Minderheden, Emancipatie
602 Vrouwenhuis Delft
periode: 1977-1993
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
418 Vrouwenvereniging Tesselschade/Arbeid Adelt
periode: 1872-1983
omvang: 0,35 m
toegang: Inventaris

18.02 Families
473 W.H. Manger
periode: (1810) 1919-1934 (1940)
omvang: 2,3 m
toegang: Plaatsingslijst

17.06 Religie, Levensbeschouwing: overig
456 Waalse Hervormde gemeente
periode: 1571-1982
omvang: 11,5 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
791 Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen
periode: 1908-1991
omvang: 1,12 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
525 Wandelvereniging De Jolige Tippelaars
periode: 1938-1979
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

10.06 Hulpverlening aan specifieke groepen
221 Watersnoodcomité
periode: 1926
omvang: 0,02 m
toegang: Plaatsingslijst

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
201 Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft
periode: 1350-2002
omvang: 24,62 m
toegang: Inventaris

10.05 Armenzorg, Bejaardenzorg, Jeugdzorg
72 Weeskamer Delft
periode: (1506) 1536-1863 (1990)
omvang: 212,62 m
toegang: Inventaris

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
64 Wegencommissie Delft-Zoetermeer-Zegwaard
periode: 1922-1927
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst

10.08 Instellingen op ideele grondslag
507 Werkgroep Kerst-In
periode: 1971-1974
omvang: 0,05 m
toegang: Plaatsingslijst

15.06 Bouwkunst, Monumentenzorg
750 Werkgroep Kleine Monumenten te Rijswijk
periode: 1985-1986
omvang: 0,37 m
toegang: Plaatsingslijst

09.01 Openbare Werken, Ruimtelijke ordening
716 Werkgroep Oude Stadskern te Rijswijk
periode: 1971-1974
omvang: 0,09 m
toegang: Plaatsingslijst

21 Verzamelingen
793 Werkgroep Rijswijk in de Tweede Wereldoorlog
periode: 1987-1991
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

10.01 Werkgelegenheid
76 Werkinrichting
periode: 1855-1906
omvang: 0,5 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
287 Werklieden zangvereniging Kunst na Arbeid
periode: 1894-1917
omvang: 0,06 m
toegang: Inventaris

10.04 Sociale verzekeringen
833 Werkliedenvereniging Door Eendracht Sterker te Schipluiden
periode: 1899-1999
omvang: 0,62 m
toegang: Plaatsingslijst

09.02 Volkshuisvesting
607 Woonkoepel Delft
periode: 1973-1992
omvang: 0,87 m
toegang: Plaatsingslijst

15.07 Sport
812 Zaalvoetbalvereniging Rijswijkse Ontspannings- en Sportvereniging Arrows
periode: 1975-1985
omvang: 0,25 m
toegang: Plaatsingslijst

15.02 Toneel, Muziek, Dans
436 Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella
periode: 1955-2010
omvang: 1,37 m
toegang: Inventaris

16.02 Ambacht, Nijverheid, Industrie
945 Zeepfabriek Bousquet
periode: 1898-1994
omvang: 1,5 m
toegang: Plaatsingslijst

01.03.02 Diensten, Commissies, Functionarissen – lokaal
824 Zwembadcommissie te Rijswijk
periode: 1962-1979
omvang: 0,06 m
toegang: Plaatsingslijst