detail uit De Daverende dingen dezer dagen. Het geval Van Meegeren

Het geval Van Meegeren…

Berichten uit het depot.Een pakketje pakkende tekeningen… Archief Delft is volop bezig zijn collecties verhuisbaar te maken voor de grote oversteek van het archief in 2017 naar nieuwbouw in de Harnaschpolder. Bij het ompakken en registreren worden regelmatig interessante ontdekkingen en mooie vondsten gedaan. Zo werd tijdens de werkzaamheden in …